Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Vùng căn chỉnh – Zones trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu về Vùng căn chỉnh – Zones trong FontLab 7 và FontLab 8. Bạn cần hiểu về khái niệm này để có thể thiết lập được Hinting cho Font chữ.

Vùng căn chỉnh – Zones trong FontLab là gì?

Vùng căn chỉnh (Zones) trong FontLab dùng để thực hiện một quá trình xử lý các điểm ảnh thừa vượt ra ngoài đường viền hiển thị trong quá trình Raster hóa. Bạn cần biết về khái niệm Overhang và cách thiết lập khoảng Zones trong FontLab.

Khoảng Overhang trong Font chữ là gì?

Các ký tự tròn (ví dụ “O”, “C”, “G”) và ký tự có đầu nhọn thường được thiết kế lớn hơn một chút so với các ký tự phẳng (ví dụ “H”, “F”, “P”) để bù đắp hiệu ứng thị giác. Các khoảng bù đắp hiệu ứng thị giác này được gọi là khoảng Overhang (trong FontLab gọi là Overshoot).
Thông thường, các khoảng Overhang chỉ được đặt rộng bằng 3% – 4% khung eM. Tuy nhiên, khi màn hình hiển thị ở kích thước PPM thấp. Có thể dẫn đến khoảng Overhang làm tròn thành 1 Pixel. Khi hiển thị ký tự ở kích thước PPM nhỏ thì một Pixel hiển thị thừa ra có thể tạo ra lỗi hiển thị hình ảnh.
Xem thêm bài viết [ Thiết lập khoảng Zones trong FontLab ].

Cách thiết lập khoảng Zones trong FontLab:

Mở mục thiết lập khoảng Zones trong FontLab bằng cách:
Chọn Menu File => Font Info… => Xuất hiện bảng Font Info => Chọn mục Zones.
Xem thêm bài viết [ Thiết lập khoảng Zones trong FontLab ].

Cách thức hoạt động của Hinting trong quá trình triệt tiêu khoảng Overhang:

Ví dụ:

  • Vị trí trên cùng của ký tự H cao 700 đơn vị UPM, vị trí trên cùng của ký tự O cao 715 đơn vị UPM, Font chữ dùng hệ lưới 1 eM = 1000 UPM. Như vậy, khoảng Overhang bằng 2% khung eM là hợp lý.
  • Màn hình cần hiển thị ở kích thước 12 PPM (1000 đơn vị UPM được quy đổi thành 12 Pixel theo tỉ lệ PPM). Như vậy, chiều cao ký tự H được làm tròn thành 8 Pixel, còn chiều cao ký tự O được làm tròn thành 9 Pixel.
  • Chênh lệch 1 Pixel dẫn đến khoảng chênh lệch chiều cao giữa ký tự H và O bằng 8% khung eM. Lớn hơn nhiều so với khoảng Overhang = 2% eM ban đầu. Khoảng chênh lệch lớn này tạo ra lỗi hiển thị hình ảnh.

Quá trình triệt tiêu khoảng Overhang:

Để tránh xảy ra lỗi hiển thị trên, khi hiển thị ở kích thước PPM nhỏ. Quá trình Raster hóa hình ảnh cần triệt tiêu khoảng Overhang, bắt buộc các kí tự có chiều cao bằng nhau.
Vùng căn chỉnh trong FontLab 7 là quá trình thiết lập khoanh vùng các điểm ảnh và xác định hướng di chuyển cho chúng. Tại các kích thước PPM nhỏ, tất cả các điểm ảnh trong vùng căn chỉnh sẽ bị di chuyển theo hướng căn chỉnh.

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu về Vùng căn chỉnh – Zones trong FontLab 7 và FontLab 8. Bạn cần hiểu về khái niệm này để có thể thiết lập được Hinting cho Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên