Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Tính năng Layer trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng Layer trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng Layer hữu ích khi bạn muốn tạo nhiều biến thể Font chữ cùng lúc và so sánh với nhau.

Tính năng Layer trong FontLab là gì?

Tính năng Layer trong FontLab phân chia bản vẽ Font chữ thành từng Layer (lớp bản vẽ) riêng biệt.
Tính năng Layer hỗ trợ người dùng thiết kế cùng lúc nhiều biến thể trong một Font chữ. Bạn cũng có thể so sánh các biến thể Font chữ thông qua việc bật tắt các Layer.
Tính năng Layer hỗ trợ thiết kế Font chữ có tính năng biến đổi hình dạng thông qua hai Layer cực trị.

Layer trong FontLab là gì?

Layer được hiểu là một lớp lưu trữ thông tin về bản vẽ, chỉ số Metrics, chỉ số Kerning cho Glyph. Tương tự như các phần mềm đồ họa phổ biến Photoshop hay AutoCAD, FontLab cho phép tạo thêm nhiều Layer, đặt tên cho từng Layer, vẽ trên từng Layer, thay đổi thuộc tính của Layer, bật – tắt hoặc so sánh từng Layer với nhau và sắp sếp các thứ tự các Layer. Nhưng Layer trong FontLab được quản lý trên từng Glyph riêng biệt.
Các Glyph khác nhau trong cùng một Font chữ có thể chứa số lượng Layer khác nhau. Người thiết kế có thể thêm bao nhiêu Layer tùy thích. Nhưng một Glyph mới tạo ra chỉ có một Layer mặc định kèm theo gọi là Layer phác thảo. Tên của Layer phác thảo được đặt theo tên của biến thể Font chữ (ví dụ: Bold Italic, Regular Condensed,…).

Cách tạo Layer mới trong FontLab:

Thêm một Layer mới bằng cách: Bấm vào nút Add Layer [ký hiệu dấu cộng] trong bảng điều khiển Layers & Masters => Một hộp thoại sẽ xuất hiện => Thiết lập thuộc tính cho Layer mới => OK.

Các thiết lập riêng cho Layer mới:

 1. Đặt tên cho Layer mới.
 2. Layer mới là Layer được gắn thuộc tính Service hay không.
 3. Layer mới có bị khóa hay không.
 4. Layer mới có hiển thị hình ảnh dạng khung dây hay không.
 5. Nút [ký hiệu mũi tên chỉ xuống] bật thì Layer mới tạo sẽ xuất hiện ở cuối danh sách. Nếu nút này tắt thì —– Layer mới sẽ xuất hiện trên đầu danh sách.
 6. Layer mới tạo sẽ được thêm vào Glyph nào:
  – Current Glyph Only: Chỉ thêm vào Glyph hiện hành.
  – Selected Glyphs: Thêm vào các Glyph đang chọn trong cửa sổ Font chữ.
  – All Glyphs: Thêm vào tất cả các Glyph có trong Font chữ hiện hành.
 7. Nếu tùy chọn All Glyphs được bật, tùy chọn Add Font Master sẽ xuất hiện.
  – Nếu Tick chọn Add Font Master, Layer mới được tạo ra sẽ trở thành một Master (biến thể Font chữ) trong họ Font chữ này. Master mới này cũng sẽ xuất hiện trong danh sách Master của bảng Font Info đầy đủ.
 8. Nếu Layer mới bị trùng tên thì sao:
  – Skip: Không tạo Layer mới.
  – Add Anyway: Tạo Layer mới với tên đó và đổi tên Layer có sẵn bị trùng tên.

Tùy chọn các loại thông tin được chép vào Layer mới:

 1. Nếu Tick chọn, FontLab sẽ tạo ra một Layer mới dựa trên nội dung phần tử có sẵn. Nội dung phần tử có sẵn có thể là toàn bộ phần tử trong Layer đang chọn của Font chữ hiện hành, hoặc nội dung phần tử từ Glyph của một Font chữ khác.
 2. Chọn Font chữ được áp dụng để chép nội dung phần tử. Nếu chọn Font chữ hiện hành, nội dung phần tử trong Layer đang chọn sẽ được chép vào Layer mới. Nếu chọn Font chữ khác đang mở cùng Font chữ hiện hành, nội dung phần từ trong Font chữ kia sẽ được chép vào Layer mới của Font chữ hiện hành.
 3. Nội dung phần tử được sao chép vào Layer mới sẽ được căn trái, căn giữa hay căn phải so với phần tử có sẵn trong Font chữ hiện hành.
 4. Nếu Tick chọn Use Instance Layer If Available và Font chữ hiện hành là một Font chữ biến đổi, Layer mới sẽ là Layer #instance. Layer #instance là ảnh chụp của một biến thể trong quá trình nội suy.
 5. Sao chép cả tên phần tử trong Layer được sao chép vào Layer mới.
 6. Nếu nội dung phần tử được chép từ Font chữ khác vào Layer mới của Font chữ hiện hành và hai Font chữ không dùng chung đơn vị PPM, Tick chọn vào ô này và điền giá trị PPM của Layer hiện tại để FontLab tự động quy đổi đơn vị kích thước. (Nếu hai Font chữ sử dụng chung đơn vị UPM thì không Tick ô này)

Ví dụ điển hình về thiết lập tạo Layer mới:

Ví dụ sao chép nội dung phần tử trong Font chữ khác thành một Layer trong Font chữ hiện hành: Chọn Glyph cần tạo Layer mới => Trong bảng điều khiển Layers And Masters => Chọn Add Layer [ký hiệu dấu cộng] => Mở bảng Add Layer => Thiết lập tùy chọn như hình bên phải => Nội dung phần tử của Font chữ khác sẽ được chép vào Layer mới trong Glyph hiện hành.

Cách nhân đôi một Layer có sẵn trong FontLab:

Nhân đôi một Layer trong Font chữ hiện hành bằng cách: Chọn Glyph cần nhân đôi Layer => Chọn Layer cần nhân đôi => Trong bảng điều khiển Layers And Masters => Chọn Duplicate Layer => Mở bảng Duplicate Layer:

 1. Nếu chỉ nhân đôi Layer trong một Glyph hiện hành thì chọn [Glyph].
 2. Nếu muốn nhân đôi Layer trong nhiều Glyph đang được chọn trong cửa sổ Font chữ thì chọn [Selected Glyphs].
 3. Nếu muốn nhân đôi Layer trong toàn Font chữ hiện hành thì chọn [All Glyphs].

Cách xóa một Layer có sẵn trong FontLab:

Xóa một Layer trong Font chữ hiện hành bằng cách: Chọn Glyph cần xóa Layer => Trong bảng điều khiển Layers And Masters => Chọn Layer muốn xóa => Chọn Remove Layer => Mở bảng Remove Layer:

 1. Nếu muốn xóa Layer trong Glyph hiện hành thì chọn [Glyph].
 2. Nếu muốn xóa Layer trong các Glyph đang chọn trong cửa sổ Font chữ hoặc Font Map thì chọn [Selected Glyphs].
 3. Nếu muốn xóa Layer trong toàn Font chữ hiện hành thì chọn [All Glyphs].
 4. Nếu muốn xóa Font Master của Font chữ hiện hành thì chọn [Font Master].

Tính năng đánh dấu màu Layer trong FontLab:

Tính năng đánh dấu màu Layer trong FontLab dùng để phân biệt các Layer khi hiển thị trên bản vẽ.
Đánh dấu màu Layer trong FontLab bằng cách: Chọn hiển thị dạng khung dây cho các Layer muốn hiển thị nổi bật trong bản vẽ => Mỗi Layer được đánh dấu một màu khác nhau => Trong cửa sổ ký tự => Bấm [Space] để hiển thị hình ảnh xem thử thì các Layer được đánh dấu màu sẽ hiển thị màu riêng.

Cách đổi màu Layer trong FontLab:

Đổi màu cho một Layer trong FontLab bằng cách: Trong phần danh sách của bảng điều khiển Layers And Masters => Chọn Layer muốn đánh dấu màu => Click vào chấm tròn bên phải => Chọn màu đánh dấu.

Bật – tắt tính năng hiển thị màu Layer trong FontLab:

Bật – tắt tính năng hiển thị màu Layer trong FontLab bằng cách: Chọn Menu Edit => Preferences… => Mở bảng Preferences => Chọn mục Variations => Tick chọn [Preview Master Color] => Chọn [Bar] nếu muốn hiển thị một đường màu bên dưới thanh trạng thái, chọn [Background] nếu muốn hiển thị nền màu trong cửa sổ ký tự. Tính năng này hữu ích khi muốn tránh chỉnh sửa nhầm Layer khi có nhiều Layer trong Font chữ.

Thay đổi lựa chọn Layer trong FontLab:

FontLab cung cấp thêm công cụ chuyển đổi lựa chọn Layer là: Chọn Menu Glyph => Next Layer để chuyển xuống chọn Layer bên dưới và Menu Glyph => Previous Layer để chuyển về chọn Layer trước đó. Các lệnh này sẽ bỏ qua các Layer bị gán thuộc tính dịch vụ. Tuy nhiên Click chọn trực tiếp Layer trong danh sách sẽ nhanh hơn.

Cách thay đổi thứ tự các Layer trong danh sách:

Có thể đổi thứ tự giữa các Layer trong danh sách bằng cách nắm chuột vào Layer trong danh sách và kéo thả vào vị trí mới.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng Layer trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng Layer hữu ích khi bạn muốn tạo nhiều biến thể Font chữ cùng lúc và so sánh với nhau.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên