Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Khung phần tử trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu về khung phần tử trong FontLab 7 và FontLab 8. Bạn cần biết về khái niệm này để sử dụng các tính năng liên quan đến Element trong FontLab.

Khung phần tử trong FontLab 7 và FontLab 8 là gì?

Element Frame (Khung phần tử) là một khung nét đứt màu xám bao quanh một phần tử.

Khung phần tử có chứa liên kết đồng bộ trong FontLab:

Tên khung phần tử có liên kết đồng bộ là [Tên phần tử] + (Số tham chiếu). Số tham chiếu nghĩa là phần tử đó đang xuất hiện bao nhiêu lần trong Font chữ hiện hành.
Tên khung phần tử của Glyph con trong một Glyph hiện hành là [Tên Glyph gốc chứa phần tử đó] + (Số tham chiếu). Số tham chiếu nghĩa là phần tử đó đang xuất hiện bao nhiêu lần trong Font chữ hiện hành.

Phần tử trong Glyph:

Một Glyph cơ bản được tính là một phần tử. Một Glyph ghép hoặc Glyph có chứa dấu phụ sẽ chứa nhiều Glyph con bên trong, mỗi Glyph con bên trong sẽ được tính là một phần tử.

Cách ẩn – hiện khung phần tử trong FontLab:

Có thể ẩn hoặc hiện khung phần tử bằng cách: Chọn Menu View => Element Frame.

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu về khung phần tử trong FontLab 7 và FontLab 8. Bạn cần biết về khái niệm này để sử dụng các tính năng liên quan đến Element trong FontLab.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên