Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Khối mã ký tự – Unicode Block là gì?

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài viết khối mã ký tự (Unicode Block) trong thiết kế Font chữ, là một phần nhỏ trong trang mã ký tự Unicode. Biết về Unicode Block giúp bạn không bỏ sót ký tự khi thiết kế Font chữ tiếng Việt và Việt hóa Font chữ.

Khối mã ký tự – Unicode Block là gì?

Trong bài viết [ Trang mã ký tự – Codepages ] , tôi đã giới thiệu về trang mã ký tự là gì. Trang mã ký tự dùng để gom các ký tự cần thiết cho một nhóm chữ viết hay ký hiệu. Đặt nhóm ký tự này vào cùng một hệ thống mã hóa ký tự.
Mô hình biên mã Unicode là một Codepages được chọn làm tiêu chuẩn chung cho toàn thế giới. Codespages này hỗ trợ tất cả các loại chữ viết và ngôn ngữ trên thế giới. Trang mã Unicode còn có tính tương thích ngược với trang mã ASCII, UTF-8 và UTF-16. Ngày nay, toàn thế giới đã thống nhất dùng chung trang mã Unicode để mã hóa ký tự. Vì ưu điểm tương thích với UTF-8, hoạt động tốt trên mọi nền tảng và hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Unicode mã hóa tất cả chữ viết trên thế giới nên chứa số lượng mã ký tự cực kỳ nhiều. Người ta đã chia dải mã ký tự Unicode thành từng khối mã ký tự nhỏ. Mỗi khối mã gồm các mã ký tự nằm cạnh nhau trong chuỗi số mã hóa thập lục phân. Ví dụ dãy số từ 0020 đến 007F mã hóa cho các ký tự Latin cơ bản. Các ký tự dùng để trình bày một nhóm chữ viết hay ký hiệu được đặt cạnh nhau trong chuỗi. Nhưng ký tự dùng cho chữ Latin Việt Nam lại nằm rải rác trong nhiều khối mã ký tự Latin.
Tóm lại, khối mã ký tự (Unicode Block) là một phần nhỏ trong trang mã ký tự Unicode. Gọi theo cách dễ hiểu, nó là một dải ngắn chứa các ký tự Unicode có liên quan đến nhau.

Khối mã Unicode 0020-007F Basic Latin:

Khối mã Unicode từ 0020 – 007F (Basic Latin) dùng để mã hóa nhóm ký tự Latin cơ bản. Bao gồm các ký tự Latin cần thiết cho mọi Font chữ trình bày văn bản. Nó trải dài từ U + 0000 đến U + 007F trong chuỗi số mã hóa thập lục phân. Nó chứa 128 ký tự, bao gồm tất cả ký tự của trang mã ASCII.
Font chữ Việt Nam cũng sử dụng các ký tự cơ bản trong khối mã này. Tất cả các Font chữ đều phải có khối mã này, đó là tiêu chuẩn bắt buộc.

Khối mã Unicode 00A0-00FF Latin-1 Supplement:

Khối mã Unicode từ 00A0-00FF (Latin-1 Supplement) dùng để mã hóa nhóm ký tự Latin bổ sung. Các ký tự chứa dấu phụ này chủ yếu dùng cho nhóm chữ viết Tây Âu và Việt Nam.
Các ký tự được khoanh tròn màu đỏ trong hình trên cần thiết cho chữ viết Việt Nam.

Khối mã Unicode 0100-017F Latin Extended-A:

Khối mã Unicode từ 0100-017F (Latin Extended-A) dùng để mã hóa nhóm ký tự Latin mở rộng loại A.
Các ký tự được khoanh tròn màu đỏ trong hình trên cần thiết cho chữ viết Việt Nam.

Khối mã Unicode 0180-024F Latin Extended-B:

Khối mã Unicode từ 0180-024F (Latin Extended-B) dùng để mã hóa nhóm ký tự Latin mở rộng loại B.
Các ký tự được khoanh tròn màu đỏ trong hình trên cần thiết cho chữ viết Việt Nam.

Khối mã Unicode 1E00-1EFF Latin Extended Additional:

Khối mã Unicode từ 1E00-1EFF (Latin Extended Additional) dùng để mã hóa nhóm ký tự Latin bổ sung mở rộng. Khối mã này chứa rất nhiều ký tự chứa dấu phụ cần thiết cho chữ viết Việt Nam.
Các ký tự được khoanh tròn màu đỏ trong hình trên cần thiết cho chữ viết Việt Nam.

Kết luận:

Trên đây là bài giới thiệu về khối mã ký tự (Unicode Block), một phần nhỏ trong trang mã Unicode. Trong bài này tôi tập trung giới thiệu các khối mã ký tự Unicode trình bày nhóm ký tự Latin. Trong đó có nhóm ký tự trình bày chữ Latin Việt Nam. Biết về các Unicode Block chứa nhóm ký tự Latin Việt Nam giúp bạn không bỏ sót ký tự. Việc thiết kế Font chữ hoặc Việt hóa Font chữ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Các bài viết có liên quan:

Đường gạch chân dòng văn bản

Đường gạch chân dòng

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Trang mã ký tự

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Khối mã ký tự

Bảng mã Font chữ thông dụng

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên