Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Font Info Panel trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng Font Info Panel trong FontLab 7 và FontLab 8. Bảng tính năng này rất tiện dụng khi muốn chỉnh sửa nhanh các thiết lập của Font chữ.

Font Info Panel trong FontLab là gì?

Bảng thông tin Font chữ bổ sung (Font Info Panel) là một bảng tính năng trong FontLab 7 trình bày thông tin Font chữ dạng rút gọn, chỉ hiển thị các trường thông tin Font chữ quan trọng nhất.
Mở bảng thông tin Font chữ bổ sung bằng cách: Chọn Menu Window => Panels => Font Info.

Giao diện của Font Info Panel trong FontLab:

Có hai chế độ hiển thị thông tin Font chữ trong Font Info Panel: Font Info (hiển thị thông tin dạng danh sách số liệu), Parameters (khai báo vị trí của các đường gợi ý).
Open Font Info Dialog là nút mở nhanh bảng Font Info đầy đủ.

Font Info Panel trong chế độ Font Info:

 1. Family (TFN): Tên của họ Font chữ. Một họ Font chữ thường chứa một hoặc nhiều biến thể Font chữ.
 2. Style (TSN): Tên phong cách của Font chữ, dùng để phân biệt giữa các Font chữ trong cùng một họ.
 3. Weight Class: Kích thước chiều rộng nét chữ. Chiều rộng nét chữ tiêu chuẩn là Regular.
 4. Width Class: Tỉ lệ chiều rộng so với chiều cao ký tự. Tỉ lệ chiều rộng chuẩn là Normal.
 5. Slope Class: Khai báo Font chữ dáng đứng (Plain), dáng nghiêng (Italic) hay dáng xiên 45° (Oblique).
 6. Other: Nếu Font chữ có thêm đặc điểm mô tả khác ngoài trường Weight, Width, Slope thì người thiết kế có thể thêm vào trường này.
 7. Units Per eM: Chọn hệ đơn vị cho Font chữ là khung eM bao chiêu ô.
 8. Ascender: Khoảng cách từ đường Ascender đến gốc tọa độ.
 9. Descender: Khoảng cách từ đường Descender đến gốc tọa độ.
 10. Line Gap: Chiều rộng khoảng Line Gap.
 11. Caps Height: Khoảng cách từ đường Caps Height đến gốc tọa độ.
 12. X Height: Khoảng cách từ đường X-Height đến gốc tọa độ.
 13. Italic Angle: Khai báo góc nghiêng của nét đứng ký tự (áp dụng cho kiểu chữ nghiêng).
 14. Caret Offset: Khoảng chiều rộng bù đắp khi Font chữ bị nghiêng.
 15. Tension: Thiết lập sức căng đường cong trong bản vẽ Font chữ này.
 16. Corner: Mức độ cong mặc định của đường bo góc nếu như có áp dụng tính năng bo góc vào bản vẽ Font chữ này.
 17. Ink Trap: Kích thước mặc định của góc tránh lem mực nếu có áp dụng tính năng tạo góc tránh lem mực cho bản vẽ Font chữ này.

Font Info Panel trong chế độ Parameters:

 1. Font Dimensions: Ẩn – hiện các đường Ascender, Caps_Height, Descender, x_Height trong danh sách.
 2. Font Guides: Ẩn – hiện các đường gợi ý Font Guides trong danh sách.
 3. Font Parameters: Ẩn – hiện các đường Parameter trong danh sách.
 4. Danh sách các đường gợi ý ngang có trong Font chữ hiện hành.
 5. Add Parameter: Thêm một đường gợi ý Parameter vào danh sách.
 6. Remove Parameter: Xóa một đường Parameter đang được chọn ra khỏi Font chữ hiện hành.

Tính năng so sánh Font chữ của Font Info Panel:

Có thể dùng Font Info Panel để so sánh nhanh các thông số của hai Font chữ đang mở trong FontLab bằng cách: Trong Fonts Panel, chọn hai Font chữ cần đối chiếu => Trong Font Info Panel, chọn chế độ hiển thị Font Info => Các thông số giống nhau giữa hai Font chữ hiển thị màu đen, các thông số khác nhau hiển thị màu xanh lam.
Có thể dùng Font Info Panel để so sánh nhanh các thông số của hai Master trong cùng một File Font chữ bằng cách: Trong Layers & Masters Panel, bấm chọn qua lại giữa các Master cần đối chiếu => Trong Font Info Panel ở chế độ hiển thị Font Info, quan sát các con số có bị nhảy số hay không.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng Font Info Panel trong FontLab 7 và FontLab 8. Bảng tính năng này rất tiện dụng khi muốn chỉnh sửa nhanh các thiết lập của Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên