Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Biên dịch tính năng Kerning trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn biên dịch tính năng Kerning trong FontLab 7 và FontLab 8. FontLab có thể biên dịch tính năng tự động theo thiết lập trực quan trong công cụ Edit Kerning. Người dùng không cần thiết phải biết sử dụng ngôn ngữ lập trình AFDKO.

Biên dịch tính năng Kerning trong FontLab là gì?

Biên dịch tính năng Kerning trong FontLab là thao tác chuyển các thiết lập Kerning thành thông tin mã hóa theo ngôn ngữ AFDKO. Bạn cần biết thêm về tính năng OpenType trong Font chữngôn ngữ lập trình AFDKO.
Khi thiết lập Kerning và Kerning Class trên File thiết kế, đây chỉ là tính năng tạo giao diện trực quan của FontLab. Nó giúp người thiết kế dễ dàng làm việc với Kerning.
Thông tin Kerning phải được biên dịch thành thẻ tính năng [kern] theo bảng tính năng OpenType trước khi xuất File đầu cuối.
Các thẻ tính năng OpenType được trình bày trong Features Panel của FontLab.

Tính năng OpenType trong Font chữ là gì?

Ta đã biết, Font chữ kỹ thuật số được mô tả bởi một File phông chữ. File Font chữ thường có định dạng phổ biến là .otf (PostScript) hoặc .ttf (TrueType).
Ngoài những Font chữ tĩnh cơ bản còn có Font chữ hiện đại đính kèm các tính năng tự động. Các tính năng thường thấy như tự động điều chỉnh khoảng cách ký tự phù hợp – Kerning. Tính năng hỗ trợ thay đổi chữ kiểu đầu câu hoặc cuối câu Glyphs trong Photoshop. Tính năng thiết lập quy tắc gõ chữ Standard Ligatures, Contextual Alternates, Discretionary Ligatures trong Photoshop. Những tính năng đó được tạo ra ra thông qua một ngôn ngữ lập trình mô tả tính năng OpenType. Đó chính là ngôn ngữ lập trình AFDKO.
Lịch sử: Ban đầu chỉ có định dạng TrueType của Apple và Type 1 của Adobe. Microsoft phối hợp với Adobe để tạo ra một định dạng Font chữ thống nhất là OpenType. Các tính năng tự động của cả định dạng Font chữ TrueType và OpenType đã được thống thất. Họ dùng chung một bảng mô tả tính năng OpenType để lập trình tính năng cho Font chữ.
Như vậy, các Font chữ ngày nay được lập trình sẵn các tính năng tự động theo chuẩn OpenType. Nó được lập trình bằng ngôn ngữ AFDKO và sử dụng bảng mô tả tính năng OpenType. Các Font chữ như vậy được gọi là Font chữ theo chuẩn OpenType. Các tính năng đó cũng được gọi là tính năng OpenType.
Xem thêm bài viết [ Tính năng OpenType trong Font chữ ].

Ngôn ngữ lập trình AFDKO là gì?

Ngôn ngữ lập trình AFDKO là một bộ công cụ dùng để mô tả các tính năng chuyên sâu cho Font chữ OpenType trên cả định dạng PostScript và TrueType.
Ta đã biết, Font chữ kỹ thuật số được mô tả bởi một File phông chữ. File Font chữ thường có định dạng phổ biến là .otf (PostScript) hoặc .ttf (TrueType).
Ngoài những Font chữ tĩnh cơ bản, còn có những Font chữ hiện đại được đính kèm các tính năng tự động. Các tính năng thường thấy như tự động điều chỉnh khoảng cách ký tự phù hợp – Kerning. Tính năng hỗ trợ thay đổi chữ kiểu đầu câu hoặc cuối câu Glyphs trong Photoshop. Tính năng thiết lập quy tắc gõ chữ Standard Ligatures, Contextual Alternates, Discretionary Ligatures trong Photoshop.
Vậy những tính năng đó được tạo ra từ đâu? Vâng, nó được tạo ra thông qua một ngôn ngữ lập trình mô tả tính năng OpenType. Đó chính là ngôn ngữ lập trình AFDKO.
Xem thêm bài viết [ Ngôn ngữ lập trình AFDKO ].

Cách sử dụng bảng Feature trong FontLab để biên dịch tính năng Kerning:

Mở Features Panel bằng cách: Chọn Menu Window => Panels => Features.
Biên dịch thông tin Kerning và cập nhật vào thẻ [kern] bằng cách: Mở Features Panels => Click vào biểu tượng (Menu Hamburger) => Create [kern] Feature.

Những lưu ý cần biết khi biên dịch tính năng Kerning trong FontLab:

Nếu File Font chữ đầu cuối là định dạng cũ như Type 1 hoặc không hỗ trợ tính năng TrueType thì FontLab 7 sẽ tự chuyển đổi Kerning Class thành dạng từng cặp Glyph riêng lẻ.
Nếu File Font chữ đầu cuối là định dạng phổ biến OpenType (PS và TT) thì tính năng OpenType được hỗ trợ trực tiếp. Thông tin Kerning Class được biên dịch trực tiếp. Hầu hết các phần mềm hiện đại đều hỗ trợ tính năng của thẻ [kern]. Tên các Class có thể bị thay đổi để phù hợp với quy tắc trình bày thẻ [kern].
Trên các hệ điều hành cũ như Mac OS cũ và Window 2000 trở về trước, tính năng OpenType không hoạt động. Các phiên bản hệ điều hành mới sau này như Mac OS X, Window mới hơn và các nền tảng thiết bị di động đều hỗ trợ tính năng của thẻ [kern].

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn biên dịch tính năng Kerning trong FontLab 7 và FontLab 8. FontLab có thể biên dịch tính năng tự động theo thiết lập trực quan trong công cụ Edit Kerning. Người dùng không cần thiết phải biết sử dụng ngôn ngữ lập trình AFDKO.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên