Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Tạo hành động – Actions trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng công cụ tạo hành động Actions trong FontLab. Công cụ này rất hữu ích khi bạn muốn tinh chỉnh hàng loạt trên chiều ký tự trong Font chữ.

Tạo hành động – Actions trong FontLab là gì?

Actions trong FontLab là công cụ dùng để tạo hành động theo thiết lập của người dùng. Người dùng có thể thiết lập sẵn kiểu hành động theo các tùy chọn có sẵn trong bảng Actions. Hành động này có thể áp dụng cho một nhóm ký tự đang chọn, ký tự hiện hành trong cửa sổ làm việc, hoặc toàn Font chữ. Hành động này sẽ được lưu trữ tạm thời để tái sử dụng cho lần tiếp theo.
Hành động trong công cụ Actions là một chuỗi các lệnh biến đổi lên bản vẽ của Glyph. Chuỗi biến đổi này sẽ được thực hiện cùng một lần và tự động khi kích hoạt [Run] trong công cụ Actions.

Cách mở công cụ Actions trong FontLab:

Thiết lập hành động bằng cách: Chọn Menu Tools => Actions… => Mở bảng Actions => Thiết lập đối tượng được áp dụng hành động => Thiết lập công cụ tham gia vào hành động => OK để chạy hành động và kết thúc thiết lập.
Khi hành động được thiết lập và chạy một lần trên Font chữ, hành động sẽ được lưu trên bộ nhớ tạm.
Có thể chạy lại hành động đã thiết lập trước đó bằng thao tác: Chọn Menu Tools => Repeat Actions (đôi khi là [Repeat] + [tên hành động đã thiết lập trước đó]).

Chọn đối tượng được áp dụng hành động trong công cụ Actions:

 1. Glyph: Mục này thiết lập Glyph nào sẽ được chọn để áp dụng hành động.
  Selected: Các Glyph được chọn trong Table Area sẽ được áp dụng hành động.
  Window: Glyph hiện hành trong cửa sổ ký tự sẽ được áp dụng hành động.
  All: Toàn bộ các Glyph trong Font chữ hiện hành sẽ được áp dụng hành động.
 2. Layers: Mục này thiết lập Layer nào sẽ được chọn để áp dụng hành động.
  Current: Layer hiện hành sẽ được áp dụng hành động.
  Visible: Layer nhìn thấy (không bị tắt hiển thị) sẽ được áp dụng hành động.
  All Masters: Tất cả các Master có trong Font chữ sẽ được áp dụng hành động.

Thiết lập hành động trong công cụ Actions:

Chọn loại hành động trong công cụ Actions:

 1. Basics: Cung cấp các công cụ biến đổi cơ bản để chỉnh sửa bản vẽ Glyph.
 2. Contour: Cung cấp các công cụ tinh chỉnh cấp độ đường viền cho Glyph.
 3. Metrics: Cung cấp công cụ quản lý các chỉ số chiều rộng Glyph.
 4. Adjust: Cung cấp các công cụ tinh chỉnh đường nét, góc cạnh của đường viền Glyph.
 5. Effects: Cung cấp các công cụ tự động chỉnh sửa đường viền Glyph theo hiệu ứng.
 6. Guides & Anchors: Cung cấp các công cụ quản lý các đường dẫn và điểm neo.
 7. Hinting: Cung cấp các công cụ quản lý Hinting PostScript và Hinting TrueType.

Thiết lập hành động và thực hiện hành động trong công cụ Actions:

 1. Khu vực thiết lập các thông số của công cụ sẽ tham gia vào hành động.
 2. Khu vực xem trước ảnh hưởng của hành động lên các Glyph.
 3. Cancel: Kết thúc thiết lập hành động và đóng bảng Actions.
 4. Run: Chạy hành động một lần.
 5. OK: Kết thúc thiết lập hành động, chạy hành động một lần và đóng bảng Actions.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng công cụ tạo hành động Actions trong FontLab. Công cụ này rất hữu ích khi bạn muốn tinh chỉnh hàng loạt trên chiều ký tự trong Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên