Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Bảng Welcome To FontLab!

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu bảng Welcome To FontLab!, là bảng “chào mừng” xuất hiện khi bạn khởi động phần mềm FontLab 7 hoặc FontLab 8. Bảng này tương tự như bảng chào mừng của các chương trình phần mềm khác.

Bảng “Welcome To FontLab!” là gì?

Trong FontLab 7 và FontLab 8, bạn có thể thấy một bảng nhỏ xuất hiện khi khởi động phần mềm. Bảng này có tên là “Bảng Welcome To FontLab!”. Nó tương tự như bảng “chào mừng” của các ứng dụng khác. Bảng này có tác dụng tạo nguồn cảm hứng cho bạn khi bắt đầu một phiên làm việc mới. Bạn có thể nhanh chóng tạo một File làm việc mới và bắt đầu công việc thiết kế. Bạn có thể mở các File cũ trong các phiên làm việc gần đây, hoặc File có sẵn trong máy. Bạn cũng có thể thiết lập cho bảng này không tự động xuất hiện trong các phiên làm việc sau.

Mở bảng Welcome To FontLab!

Mở bảng “Welcome To FontLab!” bằng cách: Chọn Menu => File => Welcome… => Mở bảng Welcome to FontLab 7!

Các tính năng trong bảng Welcome To FontLab!

  1. Khu vực tạo file font chữ mới
  2. Tên font chữ
  3. Chọn nhóm chữ cái thông dụng (Thông thường là nhóm Latin Simble)
  4. Chọn Create New Font để bắt đầu tạo font chữ mới
  5. Khu vực mở file font chữ có sẵn
  6. Các font chữ đã mở trước đó
  7. Mở font chữ trong folder cụ thể
  8. Mờ font chữ đã cài đặt trong máy
  9. Tick chọn để luôn hiển thị bảng này khi khởi động FontLab Studio
  10. Đóng cửa sô Welcome to FontLab

Kết luận:

Trên đây là bài giới thiệu về bảng Welcome To FontLab! trong chương trình FontLab 7. Chương trình FontLab 8 cũng có bảng tương tự. Lần đầu mở chương trình FontLab, bảng này có thể khiến bạn hơi bối rối. Tôi luôn tắt tất cả các bảng “chào mừng” trong mọi chương trình phần mềm đi. Việc khởi động FontLab kèm theo bảng chào mừng có thể kéo dài thời gian khởi động. Nếu bạn thường xuyên sử dụng một ứng dụng thì bạn sẽ hiểu cảm giác này. Bảng “chào mừng” trở nên khá dư thừa và không hữu dụng. Giao diện phần mềm đã cung cấp đầy đủ mọi công cụ cần thiết để làm việc.

Các bài viết có liên quan:

Đường gạch chân dòng văn bản

Đường gạch chân dòng

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Trang mã ký tự

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Khối mã ký tự

Bảng mã Font chữ thông dụng

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên