Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Add Element Reference trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng Add Element Reference trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng này hữu ích khi bạn muốn copy phần tử trong Glyph này sáng Glyph kia hoặc so sánh hình dáng giữa hai Glyph.

Add Element Reference trong FontLab là gì?

Tính năng thêm phần tử tham khảo (Add Element Reference) trong FontLab có tính năng tìm kiếm phần tử từ Glyph khác để thêm vào Glyph hiện hành trong Font chữ.
Phần tử (Element) ở đây được quy ước là toàn bộ thành phần có trong một Glyph. Mỗi phần tử nằm trong một khung phần tử riêng với tên được đặt theo Glyph chứa phần tử đó.
Phần tử của Glyph này có thể mang qua cửa sổ ký tự của Glyph kia để tham chiếu tạm thời. Nó đóng vai trò làm mẫu để tham khảo và đối chiếu cho việc thiết kế Glyph hiện hành.

Cách mở Add Element Reference trong FontLab:

Mở bảng tham chiếu phần tử bằng cách: Chọn Menu Element => Element Reference => Add Element References… => Mở bảng Add Element References => Gõ tên ký tự muốn tìm kiếm => Chọn ô ký tự của Glyph muốn tham chiếu.

Cách sử dụng tính năng Add Element Reference:

  1. Find Glyph Name Synonyms: là tìm cả những Glyph giống tên.
  2. Trường X và Y là khoảng Offset cho vị trí phần tử muốn tham chiếu.
  3. Flip Horizontally: là chọn đối xứng lật ngang phần tử muốn tham chiếu.
  4. Flip Vertically: là chọn đối xứng lật dọc phần tử muốn tham chiếu.
  5. Keep Metrics: là giữ nguyên chiều rộng của Glyph hiện hành khi thêm phần tử tham chiếu vào.
  6. Replace Advance Width: là thay thế chiều rộng của Glyph hiện hành bằng chiều rộng của phần tử trong Glyph được tham chiếu.
  7. Elements và Glyphs: là chọn tìm kiếm theo tên của Phần tử hay tên của Glyph, có thể chọn cả hai.
  8. Cancel: là thoát hộp thoại và hủy bỏ tham chiếu.
  9. Add Contour: là chỉ sao chép phần tử ở cấp độ Contour vào Glyph hiện hành để ghép vào bản vẽ.
  10. OK: là áp dụng lệnh tham chiếu, copy phần tử trong Glyph muốn tham chiếu vào Glyph hiện hành và giữ nguyên hai phần tử độc lập. Tính năng này hữu ích khi muốn chỉnh sửa ký tự ghép, đồng thời so sánh hình dáng với ký tự gốc.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng Add Element Reference trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng này hữu ích khi bạn muốn copy phần tử trong Glyph này sáng Glyph kia hoặc so sánh hình dáng giữa hai Glyph.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên