Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Metrics Table trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng Metrics Table trong FontLab 7 và FontLab 8. Đây là một tính năng tiện ích trong FontLab.

Metrics Table trong FontLab là gì?

Metrics Table trong FontLab là một bảng hiển thị các chỉ số của Metrics. Khi chọn một chuỗi Glyph trong cửa sổ Metrics để tinh chỉnh Metrics, Metrics Table sẽ hiển thị chỉ số của tất cả các Glyph của chuỗi trong một bảng, giúp người thiết kế dễ dàng kiểm tra và tinh chỉnh Metrics cho nhiều Glyph cùng lúc.

Giao diện Metrics Table trong FontLab:

  1. Cho phép hiển thị trường tên Glyph hoặc mã Unicode của Glyph.
  2. Trường hiển thị chỉ số Width của Glyph.
  3. Trường hiển thị chỉ số Left Sidebearing của Glyph.
  4. Trường hiển thị chỉ số Right Sidebearing của Glyph.
  5. Trường hiển thị chỉ số Kerning của hai Glyph đứng cạnh nhau (nếu có). Có thể thêm Kerning trực tiếp cho cặp Glyph bằng cách điền số vào trường này.
  6. [ x ] là nút đóng Metrics Table.

Thêm biểu thức thay thế giá trị vào Metrics Table:

Có thể liên kết giá trị Width và Sidebearing của Glyph này bằng giá trị tương ứng của Glyph kia. Glyph này sẽ sử dụng giá trị của Glyph kia. Khi điều chỉnh giá trị Width và Sidebearing của Glyph kia, giá trị tương ứng của Glyph này được liên kết sẽ thay đổi theo. Ví dụ: Glyph “ă” có thể liên kết Width với “a” bằng cách khai báo “ă” có Width = a.
FontLab cho phép điền giá trị Width và Sidebearing ở dạng biểu thức cơ bản với + – * / . Tính năng này không hữu ích.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng Metrics Table trong FontLab 7 và FontLab 8. Đây là một tính năng tiện ích trong FontLab.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên