Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Đường viền phụ thuộc – Power Guides trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng đường viền phụ thuộc – Power Guides trong FontLab. Tính năng này hữu ích khi bạn muốn tinh chỉnh vị trí các nét đứng và nét ngang trong Glyph.

Đường viền phụ thuộc – Power Guides trong FontLab là gì?

Đường viền phụ thuộc – Power Guides trong FontLab là tính năng liên kết vị trí đoạn thẳng với một đường dẫn hoặc một vùng canh chỉnh có sẵn. Power Guides đặt một lệnh kiểm soát để chỉ một điểm trên đường viền phụ thuộc vào vị trí của một đường dẫn hoặc một vùng canh chỉnh. Khi di chuyển đường dẫn hoặc vùng canh chỉnh (Zones) thì đoạn thẳng chứa điểm phụ thuộc cũng bị di chuyển theo.
Tính năng Power Guides hữu ích trong tình huống muốn thay đổi chiều cao X-Height của Font chữ mà vẫn giữ nguyên chiều rộng ngang của các ký tự. Các điểm liên quan đến X-Height sẽ được kiểm soát bởi vùng canh chỉnh xhgt.
Tính năng Power Guides cũng hữu ích trong tình huống muốn thay đổi kích thước tổng thể của ký tự nhưng giữ nguyên chiều rộng nét chữ. Các điểm kiểm soát chiều rộng nét chữ sẽ được liên kết vào các đường dẫn để kiểm soát từng nét chữ.

Cách sử dụng tính năng Power Guides trong FontLab:

Các đường dẫn có thể gán tính năng Power Guides là: Font Guides, Glyph Guides, Element Guides.
Các vùng canh chỉnh (Zones) có thể gán tính năng Power Guides là các đường canh chỉnh (Alignment Zones) được khai báo trong bảng Font Info đầy đủ.
Trong công cụ Edit Metrics có tính năng Bind Left Sidebearing và Bind Right Sidebearing. Nếu tính năng này được bật thì khoảng Sidebearing sẽ bị ràng buộc vào đường viền. Khi đường viền bị thay đổi chiều rộng thực tế thì khoảng Sidebearing cũng bị thay đổi theo. Đây cũng có thể xem là một kiểu đường kiểm soát.
Trong phiên bản FontLab của Mac OS, có thể gán Power Guides trực tiếp vào hai đường giới hạn Kerning. Phiên bản Window chưa được cập nhật tính năng này.

Cách tạo liên kết Power Guides cho một điểm trong FontLab:

Gán Power Guides cho một điểm bằng cách: Trong thanh Toolbar => Chọn công cụ Magnet => L-Click kéo chuột vào điểm muốn gán Power Guides và thả vào đường dẫn hoặc vùng canh chỉnh muốn liên kết => Ký hiệu mũi tên bằng nét đứt màu xanh lục sẽ xuất hiện.
Nên tạo đường dẫn song song với nét chữ để kiểm soát từng nét chữ thẳng. Các đường dẫn và vùng canh chỉnh có ảnh hưởng toàn Font chữ sẽ giúp điều khiển Power Guides trên toàn Font chữ. Trường hợp này hữu ích khi muốn thay đổi chiều cao toàn Font chữ.

Cách thiết lập tính năng Power Guides hoạt động theo các loại đường dẫn cụ thể:

Có thể thiết lập để Power Guides chỉ hoạt động theo các loại đường dẫn cụ thể: Chọn Menu Edit => Perferences… => Mở bảng Preferences => Chọn Mục Operations => Thay đổi tùy chọn ở mục Power Guides.

  1. Chỉ áp dụng Power Guides cho các đường Element Guides.
  2. Chỉ áp dụng Power Guides cho các đường Glyph Guides.
  3. Chỉ áp dụng Power Guides cho các đường Element Guides, Glyph Guides và Font Guides. (Đây là tùy chọn mặc định ban đầu trong FontLab)
  4. Áp dụng Power Guides cho các đường Element Guides, Glyph Guides, Font Guides và các đường Alignment Zones.
    Phiên bản FontLab 7 của hệ điều hành Mac OS có thêm tùy chọn các đường kiểm soát Font Metrics. Tùy chọn này không có trong phiên bản dành cho hệ điều hành Window.

Cách ẩn – hiện ký hiệu liên kết Power Guides trên bản vẽ của FontLab:

Ẩn hoặc hiện các Power Guides bằng cách: Chọn Menu View => Show => Node Links.

Cách tự động tạo các liên kết Power Guides trong một Glyph:

FontLab có tính năng tự động tạo Power Guides cho một Glyph:

  • Bước 1: Mở Glyph muốn thêm Power Guides.
  • Bước 2: Chọn Menu Glyph => Add Power Guides.
    FontLab sẽ tự động thêm vào các đường Element Guides để kiểm soát từng nét đứng, nét ngang. Các đường Element Guides cũng được thêm vào đoạn chặn trên và chặn dưới của nét đứng.

Cách xóa liên kết Power Guides trong Glyph:

Xóa Power Guides cho một điểm bằng cách: Bật công cụ Magnet => L-Click kéo chuột từ điểm đó ra ngoài vùng trắng => Power Guides sẽ tự động biến mất.
Xóa Power Guides cho Glyph hiện hành bằng cách: Chọn Menu Glyph => Disconnect Power Guides => Tất cả các Power Guides có trong Glyph hiện hành sẽ biến mất.

Lưu ý khi sử dụng tính năng Power Guides trong FontLab:

Để đảm bảo Power Guides có thể kiểm soát vị trí của một nét chữ mà không làm thay đổi chiều rộng nét chữ thì tất cả các nét thẳng và đầu nét cong của Glyph phải được gán vào từng Power Guides riêng. Mỗi nét thẳng phải có hai điểm xác định chiều rộng thân nét liên kết vào cùng một đường dẫn.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng đường viền phụ thuộc – Power Guides trong FontLab. Tính năng này hữu ích khi bạn muốn tinh chỉnh vị trí các nét đứng và nét ngang trong Glyph.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên