Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Tính năng điểm neo – Anchors trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng điểm neo – Anchors trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng này rất hữu ích khi bạn muốn thêm Glyph dấu phụ vào Glyph ghép trong Font chữ.

Tính năng điểm neo – Anchors trong FontLab là gì?

Tính năng điểm neo – Anchors trong FontLab là tính năng liên kết tọa độ của hai điểm được đánh dấu. Một điểm dánh dấu nằm trong Glyph ký tự cơ bản. Điểm đánh dấu còn lại nằm trên ký tự dấu phụ. Khi liên kết hai điểm đánh dấu lại với nhau thì Glyph dấu phụ sẽ xuất hiện trong Glyph chính. Vị trí Glyph phụ được xác định dựa trên vị trí của hai điểm đánh dấu với một biểu thức toán học cơ bản.
Tính năng điểm ghim (Pins) hoạt động ở chế độ chỉnh sửa Element. Tính năng này cũng cho phép tạo ảnh ảo của nhiều Glyph dấu phụ cùng hiển thị trên một Glyph cơ bản.

Cách tạo điểm neo – Anchors trong FontLab:

Bật hiển thị điểm neo bằng cách: Chọn Menu View => Show => Anchors & Pins. Điểm neo trong FontLab hiển thị dưới dạng hình tam giác màu đỏ kèm theo tên điểm neo.
Điểm neo chỉ hoạt động ở cấp độ Element trong cửa sổ ký tự. Mỗi điểm neo đều được đặt tên, có tọa độ riêng và được quản lý trong bảng Anchors & Pins.
Tạo điểm neo cho một Glyph bằng cách: Vào Window Glyph => Chọn công cụ Guides. => [Shift] + L-Click vào nơi muốn đặt điểm neo. FontLab tự động đặt tên tạm thời cho các điểm neo theo vị trí trong Glyph, ví dụ “Top”, “Left”, “Center”.

Cách chỉnh sửa điểm neo có sẵn trong FontLab:

Người thiết kế có thể đổi tên điểm neo theo ý muốn bằng cách: Chọn chế độ chỉnh sửa Element => L-Click vào tên điểm neo để chỉnh sửa => [Enter] để hoàn thành. Tên điểm neo cũng có thể được chỉnh sửa trong danh sách Anchors & Pins.
Di chuyển điểm neo bằng cách: Chọn chế độ chỉnh sửa Element => L-Click nắm kéo trực tiếp điểm neo muốn di chuyển. Hoặc chỉnh sửa trực tiếp số tọa độ đính kèm để chọn vị trí chính xác.
FontLap hỗ trợ thay đổi nhanh tên điểm neo theo danh sách có sẵn và đổi hình ký hiệu điểm neo để dễ phân biệt.
Xóa một điểm neo trong Glyph bằng cách: Chọn chế độ chỉnh sửa Element => L-Click chọn điểm neo => R-Click => Chọn Delete. Hoặc xóa trong danh sách Anchors & Pins.
Bật tắt điểm neo bằng cách: L-Click vào ký hiệu màu đỏ của điểm neo trong danh sách Anchors & Pins. Ký hiệu được tô màu đỏ thể hiện điểm neo đang được bật. Ký hiệu chỉ có viền đỏ là điểm neo đang bị tắt.

Cách thiết lập vị trí điểm neo trong FontLab:

Có thể thiết lập liên kết điểm neo với một điểm neo khác hoặc với một đường dẫn, đường gợi ý. Điểm neo được liên kết sẽ di chuyển nếu đối tượng kia di chuyển.
Thiết lập liên kết cho điểm neo bằng cách khai báo tọa độ điểm neo là một biểu thức toán học cơ bản. Biểu thức toán học này có biến là tọa độ của đối tượng được liên kết. Muốn liên kết tọa độ theo trục X thì chọn chỉ số X. Muốn liên kết tọa độ theo số Y thì chọn chỉ số Y.
Ví dụ:

  • Muốn điểm neo nằm giữa điểm neo “Top” và điểm neo “Bottom” thì khai báo Y: (top+bottom)/2
  • Muốn khai báo điểm neo cao hơn đường Caps Height 50 đơn vị UPM thì khai báo Y: caps_height+50
  • Muốn khai báo điểm neo đứng sau 50 so với đường dẫn Center thì khai báo X: center+50

Cách thiết lập liên kết hai điểm neo trong FontLab:

Đối với các Glyph ghép chứa các phần tử thành phần như ký tự dấu phụ, sử dụng tính năng đánh dấu bằng điểm neo giúp việc thêm dấu phụ dễ dàng và đồng bộ vị trí dấu phụ trong cả Font chữ.
Tạo đánh dấu điểm neo bằng cách:

  • Bước 1: Trong Glyph dấu phụ, tạo một điểm neo và đặt tên là [ _ ] + [tên điểm neo] để dẫn vào Glyph ghép. (Ví dụ: _top)
  • Bước 2: Trong Glyph ghép, tạo một điểm neo và đặt tên là [tên điểm neo] để Glyph dấu phụ gắn vào. (Ví dụ: top)
  • Bước 3: FontLab sẽ hiểu là dẫn dấu phụ vào Glyph ghép. (Ví dụ: dẫn điểm neo _top vào điểm neo top)
    Tính năng đánh dấu bằng điểm neo tạo ra một ảnh ảo của Glyph dấu phụ xuất hiện trong cửa sổ ký tự hiện hành thông qua điểm neo được đánh dấu. Ảnh ảo không phải là ký tự dấu phụ thật.
    Sau khi tinh chỉnh chính xác vị trí dấu phụ thông qua việc di chuyển điểm neo, có thể dùng tính năng Add Element Reference để thêm dấu phụ thật vào. Dấu phụ được thêm vào sẽ tự động bắt điểm đúng vị trí của ảnh ảo.

Cách xem ảnh ảo của dấu phụ hiển thị trên Glyph ghép thông qua tính năng Anchors trong FontLab:

Sử dụng tính năng bật tắt điểm neo trong bảng Anchors & Pins để bật tắt tuần tự từng ảnh ảo. Ảnh ảo hiển thị các dấu phụ khi nhiều dấu phụ cùng xuất hiện tại một vị trí.
Ẩn hiện dấu phụ trong cửa sổ Font chữ bằng cách: Chọn Menu View => Anchors Cloud.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng điểm neo – Anchors trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng này rất hữu ích khi bạn muốn thêm Glyph dấu phụ vào Glyph ghép trong Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên