Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Hinting liên kết PostScript trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng Hint liên kết PostScript trong FontLab 7 và FontLab 8. Hint liên kết là một phần trong tính năng canh chỉnh đường viền của PostScript Hinnting.

Hinting liên kết PostScript trong FontLab là gì?

Hint liên kết PostScript trong FontLab là tính năng liên kết đường viền vào Hint đường dẫn PostScript.
Nếu Hint đường dẫn không liên kết với đường viền thì nó sẽ không thực hiện được chức năng Hinting. Cần tạo Hint liên kết PostScript để gắn Hint đường dẫn vào đường viền. Với một Hint đường dẫn đã tạo Hint liên kết với đường viền, thay đổi vị trí đường viền thì Hint đường dẫn cũng tự thay đổi theo.

Cách tạo Hint liên kết PostScript trong FontLab:

Tạo Hint đường dẫn có đính kèm Hint liên kết vào đường viền bằng cách: Chọn hai điểm nằm trên hai đường viền của nét chữ => Chọn Menu Tools => Chọn Add Horizontal Hint (với nét ngang) hoặc Add Vertical Hint (với nét đứng).
Tạo Hint liên kết để gắn Hint đường dẫn có sẵn vào đường viền bằng cách: L-Click kéo chuột lần lượt đường chính và đường phụ của Hint đường dẫn bắt điểm vào một điểm trên đường viền đến khi điểm liên kết xuất hiện vòng tròn màu xanh lục.

Cách chỉnh sửa Hint liên kết PostScript trong FontLab:

Khi di chuyển Hint đường dẫn thì Hint liên kết PostScript biến mất. Nhưng di chuyển đường viền hoặc đoạn thẳng thì Hint đường dẫn di chuyển theo.
Xóa bỏ Hint liên kết khỏi Hint đường dẫn bằng cách: Chọn Hint đường dẫn => R-Click vào Hint đường dẫn => Chọn Unlink.
Xóa bỏ Hint PostScript cho toàn bộ Font chữ bằng cách: Chọn Menu Tools => Actions… => Mở bảng Actions => Chọn mục Hinting => Remove Hints => Tùy chọn Hint đường dẫn cần xóa (loại đứng hoặc ngang) => Run => OK.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng Hint liên kết PostScript trong FontLab 7 và FontLab 8. Hint liên kết là một phần trong tính năng canh chỉnh đường viền của PostScript Hinnting.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên