Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Sức căng đường cong – Curve Tension trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu khái niệm sức căng đường cong – Curve Tension trong FontLab. Nếu bạn không hiểu giá trị Curve Tension, bạn sẽ bối rối khi thiết lập sức căng đường cong.

Sức căng đường cong – Curve Tension trong FontLab là gì?

Curve Tension (sức căng đường cong) trong FontLab là tham số quy định mức độ ảnh hưởng của tay lắm hay nút kéo lên đường cong.
Mặc định trong FontLab sử dụng đường cong Bézier dạng 2 điểm kéo để thiết kế Font chữ mới. Đường cong Bézier dạng 2 điểm kéo tốn ít dữ liệu mô tả và quen thuộc với nhiều người dùng. Cần có một thông số để quy định mức ảnh hưởng của Vector điểm kéo lên độ cong đường viền. Curve Tension chính là thông số quy định mức ảnh hưởng của Vector điểm kéo này.
Khi chuyển sang đường cong Bézier dạng khối, FontLab tự động chuyển đổi giá trị Curve Tension phù hợp.

Các giá trị Curve Tension phổ biến:

Giá trị Curve Tension mặc định trong bảng Font Info của FontLab là 60%.
Giá trị Curve Tension = 55% tạo ra đường cung tròn.
Giá trị Curve Tension = 100% tạo ra đường cung gần về góc vuông. Đây là giá trị Curve Tension tối đa.
Giá trị Curve Tension = 0% tạo ra các đoạn thẳng, hay còn gọi là điểm không có sức căng. Đây là giá trị Curve Tension tối thiểu.

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu khái niệm sức căng đường cong – Curve Tension trong FontLab. Nếu bạn không hiểu giá trị Curve Tension, bạn sẽ bối rối khi thiết lập sức căng đường cong.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên