Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Chỉ số Macintosh hhea trong Font chữ

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu Chỉ số Macintosh hhea trong Font chữ kỹ thuật số. Đây là kiến thức cần thiết để bạn thiết lập cách tính khoảng cách dòng cho Font chữ.

Chỉ số Macintosh hhea trong Font chữ là gì?

Chỉ số Macintosh hhea trong Font chữ dùng để khai báo cách xác định khoảng cách dòng cho Font chữ. Chỉ số Macintosh hhea được mô tả bằng thẻ hhea trong tính năng OpenType của Font chữ.

Thẻ hhea trong Font chữ OpenType là gì:

Bảng tính năng chuyên sâu TrueType ban đầu được hãng Apple tạo ra để áp dụng cho định dạng Font chữ TrueType, chạy trên các phần mềm của hệ điều hành Macintosh.
Ngày nay, hầu hết các thẻ tính năng chuyên sâu đều hỗ trợ cho cả định dạng OpenType và TrueType.
Hãng Apple có bảng hướng dẫn tính năng chuyên sâu TrueType: https://developer.apple.com/fonts/TrueType-Reference-Manual/RM06/Chap6hhea.html
Hãng Microsoft có bảng hướng dẫn tính năng chuyên sâu OpenType: https://learn.microsoft.com/en-us/typography/opentype/spec/hhea
Thẻ “hhea” trong bảng tính năng chuyên sâu dùng để khai báo thông tin hiển thị ký tự theo chiều ngang, trong đó bao gồm cả thông tin khoảng cách dòng.

Cách xác định chỉ số Macintosh hhea trong FontLab:

Thẻ “hhea” trong bảng tính năng TrueType có ba trường khai báo khoảng cách dòng là: hhea Ascender, hhea Descender và hhea Line Gap.

  • hhea Ascender nên khai báo trùng với Typo Ascender.
  • hhea Descender nên khai báo trùng với Typo Descender.
  • hhea Line Gap nên khai báo trùng với Typo Line Gap.

Lưu ý khi thiết lập chỉ số Macintosh hhea:

Khai báo chỉ số của thẻ “hhea” đồng bộ với chỉ số Typographic của Font chữ sẽ giúp hỗ trợ đa nền tảng tốt hơn, tránh phát sinh lỗi hiển thị.
Trong FontLab có tùy chọn [Custom hhea Linespacing]. Nếu bật tùy chọn này thì phần khai báo thông tin khoảng cách dòng của thẻ “hhea” sẽ được thêm vào.
Việc khai báo thông tin khoảng cách dòng trong thẻ “hhea” chỉ mang tính chất đại diện cho ý định của người thiết kế, không có ý nghĩa trong việc tính toán khoảng cách dòng. Các phần mềm ứng dụng mới hiện nay sử dụng chỉ số Typographic Spacing Metrics để tự động tính toán khoảng cách dòng, bỏ qua các chỉ số thẻ “hhea”. Nên có thể bỏ qua tùy chọn [Custom hhea Linespacing].

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu chỉ số Macintosh hhea trong Font chữ kỹ thuật số.  Kiến thức này cần thiết cho việc thiết lập cách tính khoảng cách dòng cho Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên