Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Chỉ số Typographic Spacing Metrics trong Font chữ

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu chỉ số Typographic Spacing Metrics trong Font chữ. Đây là kiến thức cần thiết để bạn thiết lập cách tính khoảng cách dòng cho Font chữ.

Chỉ số Typographic Spacing Metrics trong Font chữ là gì?

Chỉ số Typographic Spacing Metrics trong Font chữ dùng để khai báo cách xác định khoảng cách dòng cho Font chữ.

Thiết lập chỉ số Typographic Spacing Metrics:

Trong file OpenType của FontLab chứa khai báo tùy chọn [Prefer Typo Metric], ở phần mềm khác có tùy chọn tương tự là [Use Typo Metrics For Line Spacing]. Nó có nghĩa là sử dụng chỉ số Typographic Spacing Metrics để tính toán khoảng cách dòng.
Nếu bật tùy chọn [Prefer Typo Metric] trong mục Other Values của bảng Font Info đầy đủ thì file Font chữ sẽ khai báo “OS/2 Use Typo Metric” theo bảng đặc tả OS/2 của Font chữ OpenType. Font chữ sẽ chỉ định áp dụng chỉ số Typographic Spacing Metric để tính toán khoảng cách dòng.

Cách xác định chỉ số Typographic Spacing Metrics:

Khoảng cách dòng Typographic Spacing Metrics = Typo Ascender + Typo Descender + Typo Line Gap.
Typo Ascender đi qua điểm cao nhất của ký tự chữ thường cao nhất (ví dụ ký tự “k”).
Typo Descender đi qua điểm thấp nhất của ký tự chữ thường (ví dụ ký tự “y” và “g”).
Khoảng cách từ Typo Ascender -> Typo Descender = 1 UPM. Đây chính là thông số khai báo Font Info trong FontLab.
Typo Line Gap thường được thiết lập trong khoảng 7% – 25% UPM sao cho khoảng cách dòng phù hợp.

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu chỉ số Typographic Spacing Metrics trong Font chữ kỹ thuật số. Kiến thức này cần thiết cho việc thiết lập cách tính khoảng cách dòng cho Font chữ. Nếu thiết lập không đúng cách tính khoảng cách dòng, Font chữ hiển thị trong văn bản có thể bị lỗi. Một lỗi thường thấy là rối loạn trong cách xác định khoảng cách dòng trong văn bản khi sử dụng Font chữ này.
Các chuyên gia khuyên nên bật tùy chọn [Prefer Typo Metric] để hê điều hành Windows chọn chỉ số Typographic Spacing Metrics tính toán khoảng cách dòng.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên