Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Tính năng điểm ghim – Pins trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng điểm ghim – Pins trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng này rất hữu ích khi bạn muốn thêm Glyph dấu phụ vào Glyph ghép trong Font chữ.

Tính năng điểm ghim – Pins trong FontLab là gì?

Tính năng điểm ghim – Pins trong FontLab là tính năng liên kết tọa độ của hai điểm được đánh dấu. Một điểm dánh dấu nằm trong Glyph ký tự cơ bản. Điểm đánh dấu còn lại nằm trên ký tự dấu phụ. Khi liên kết hai điểm đánh dấu lại với nhau thì Glyph dấu phụ sẽ xuất hiện trong Glyph chính. Vị trí Glyph phụ được xác định dựa trên vị trí của hai điểm đánh dấu với một biểu thức toán học cơ bản.
Tính năng điểm ghim (Pins) có cách hoạt động tương tự như tính năng điểm neo (Anchors). Nhưng khác với điểm neo, điểm ghim hoạt động ở chế độ chỉnh sửa Contour. Điểm ghim cũng không tạo được ảnh ảo hiển thị dấu phụ như điểm neo.

Cách tạo điểm ghim – Pins trong FontLab:

Bật hiển thị điểm ghim bằng cách: Chọn Menu View => Show => Anchors & Pins. Điểm ghim trong FontLab hiển thị dưới dạng chấm tròn màu xanh lam kèm theo tên điểm ghim.
Chỉ có thể tương tác và chỉnh sửa điểm ghim trong cấp độ chỉnh sửa Contour. Mỗi điểm ghim đều được đặt tên, có tọa độ riêng và được quản lý trong bảng Anchors & Pins.
Tạo điểm ghim cho phần tử trong Glyph bằng cách: Vào cửa sổ ký tự => Chọn công cụ Guides => [Alt] + L-Click vào nơi muốn đặt điểm ghim. FontLab tự động đặt tên tạm thời cho điểm ghim là [p] + [số thứ tự của điểm ghim]. (Ví dụ: p1, p2, p3)

Cách chỉnh sửa điểm ghim có sẵn trong FontLab:

Người thiết kế có thể đổi tên điểm ghim theo ý muốn bằng cách: Chọn chế độ chỉnh sửa Contour => L-Click vào tên điểm ghim để chỉnh sửa => [Enter] để hoàn thành. Tên điểm ghim cũng có thể được chỉnh sửa trong danh sách Anchors & Pins.
Di chuyển điểm ghim bằng cách: Chọn chế độ chỉnh sửa Contour => L-Click nắm kéo trực tiếp điểm ghim muốn di chuyển. Hoặc chỉnh sửa trực tiếp số tọa độ đính kèm để chọn vị trí chính xác.
FontLab hỗ trợ thay đổi nhanh tên điểm ghim theo danh sách có sẵn và đổi hình ký hiệu điểm ghim để dễ phân biệt.
Xóa một điểm ghim trong phần từ bằng cách: Chọn chế độ chỉnh sửa Contour => L-Click chọn điểm ghim => R-Click => Chọn Delete. Hoặc xóa trong danh sách Anchors & Pins.
Bật tắt điểm ghim bằng cách: L-Click vào ký hiệu màu xánh lam của điểm ghim trong danh sách Anchors & Pins. Ký hiểu được tô màu xanh lam thể hiện điểm ghim đang được bật. Ký hiệu chỉ có viền đỏ là điểm ghim đang bị tắt.

Cách thiết lập vị trí điểm ghim trong FontLab:

Có thể thiết lập liên kết cho điểm ghim với một điểm ghim khác hoặc một đường dẫn, đường gợi ý. Điểm ghim được liên kết sẽ di chuyển nếu đối tượng kia di chuyển.
Thiết lập liên kết cho điểm ghim bằng cách khai báo tọa độ điểm ghim là một biểu thức toán học cơ bản có biến là tọa độ của đối tượng được liên kết. Muốn liên kết tọa độ theo trục X thì chọn chỉ số X, liên kết tọa độ theo trục Y thì chọn chỉ số Y.
Ví dụ:

  • Muốn điểm ghim p1 nằm giữa điểm ghim ptop và pbottom thì khai báo Y: (ptop+pbottom)/2
  • Muốn khai báo điểm ghim cao hơn đường Caps Height 50 đơn vị UPM thì khai báo Y: caps_height+50
  • Muốn khai báo điểm ghim đứng sau 50 so với đường dẫn Center thi khai báo X: center+50

Cách thiết lập liên kết hai điểm ghim trong FontLab:

Đối với các Glyph ghép chứa các phần tử thành phần như ký tự dấu phụ, sử dụng tính năng đánh dấu vị trí bằng điểm ghim giúp việc canh chỉnh vị trí dấu phụ nhanh chóng hơn.
Cách thức hoạt động của đánh dấu điểm ghim là điểm ghim bị đánh dấu luôn tự động di chuyển vào vị trí điểm ghim gốc khi hai phần tử chứa hai điểm ghim này được đặt chung một Glyph. Element chứa điểm ghim bị đánh dấu cũng tự di chuyển theo. Đây chính là sự khác biệt của điểm ghim so với điểm neo.
Tạo đánh dấu điểm ghim bằng cách:

  • Bước 1: Trong Glyph dấu phụ, tạo một điểm ghim và đặt tên là [ _ ] + [tên điểm ghim] để ghim vào Glyph ghép. (Ví dụ: _acute)
  • Bước 2: Trong Glyph ghép, tạo một điểm ghim và đặt tên là [tên điểm ghim] để Glyph dấu phụ bắt dính vào. (Ví dụ: acute)
  • Bước 3: Mở cửa sổ ký tự của Glyph ghép => Chọn Menu Element => Element Reference => Add Element Reference… => Tham chiếu Glyph dấu phụ vào Glyph ghép.
    Lúc này, điểm ghim _acute tự động bắt dính vào điểm ghim acute, phần tử của Glyph dấu phụ tự động canh chỉnh vị trí theo điểm ghim _acute.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng điểm ghim – Pins trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng này rất hữu ích khi bạn muốn thêm Glyph dấu phụ vào Glyph ghép trong Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên