Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Cách tạo mới, mở và lưu File trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn cách tạo mới, mở và lưu File trong FontLab 7 – FontLab 8, là thao tác cơ bản nhất trong việc sử dụng chương trình FontLab. Thao tác tạo mới, mở và lưu File trong FontLab cần một số lưu ý sau.

Lưu ý khi tạo mới, mở và lưu File trong FontLab 7 và FontLab 8:

Khi khởi tạo một Font chữ mới, bạn cần biết rõ Font chữ này cung cấp nhóm ký tự nào. Font chữ này sẽ có bao nhiêu biến thể (chữ đậm, chữ nghiêng,…). Font chữ của bạn hỗ trợ những ngôn ngữ chữ viết nào. Vì File Font chữ chứa nhiều ký tự, nên bạn cần xác định rõ các ký tự cần thiết kế.
Khi mở một File Font chữ có sẵn để chỉnh sửa, bạn cần lưu ý vấn đề bản quyền. Bạn không được tùy ý thay đổi các thông tin khai báo bản quyền sở hữu Font chữ. Khi chỉnh sửa bản vẽ ký tự, các thông tin gợi ý OpenType có thể bị thay đổi. Bạn cần tạo lại gợi ý OpenType mới cho bản vẽ ký tự thông qua tính năng Hinting của FontLab. Bạn đừng lo, FontLab có tính năng tạo Hinting tự động khá chính xác, không tốn nhiều thời gian.
Khi lưu File Font chữ, bạn cần xác định rõ mục đích sử dụng Font chữ này. Vì mỗi định dạng Font chữ thường phù hợp với một trường hợp sử dụng cụ thể.
Bạn hãy đọc trước các lưu ý để tạo mới, mở và lưu File trong FontLab 7 và FontLab 8 đúng cách. Giúp Font chữ đầu cuối hoạt động chính xác theo thiết kế.

Cách tạo Font chữ mới trong FontLab 7 và FontLab 8:

 • Bước 1: Mở Font chữ mới. Có hai cách để tạo Font chữ mới trong FontLab:
  • Cách 1: Menu File => Welcome… => Mở hộp thoại Welcome To FontLab 7!
  • Cách 2: Menu File => New Font…
   (Khi tạo font chữ mới, mặc định chỉ có một Tab Font mới không có bất kỳ ký tự nào. Nó chỉ có một Font Map Panel với các ô trống ghi chú thứ tự của các ký tự. Và một cột bên trái hiển thị các danh sách Glyph chọn nhanh.)
 • Bước 2: Công việc đầu tiên khi thiết kế Font chữ mới là ghi chú thông tin về Font chữ. Chọn Menu File => Font Info… => Mở hộp thoại Font Info => Khai báo các trường thông tin về Font chữ như tên Font chữ, các tham số ban đầu => Chọn Build Names để tự động điền thông tin còn lại (hoặc tự điền thông tin) => OK Menu File => Save Font… => Chọn đuôi .vfc để lưu lại thông tin ghi chú về Font chữ mới.
 • Bước 3: Trong Tab Font => Ở cột bên trái => Chọn một nhóm ký tự (Glyph) muốn tạo Font chữ => Trong Font Map Panel => Double Click vào một ô ký tự => Mở Tab ký tự => Dùng các công cụ bên Toolbar để bắt đầu tạo ký tự.
 • Bước 4: Sau khi hoàn thành bản thiết kế Font chữ mới, lưu lại file thành định dạng đầu cuối để cài cặt vào hệ thống để kiểm tra. Chọn Menu File => Export Font As… => Mở hộp thoại Export Font => OpenType PS (định dạng file .otf) => Chọn Folder lưu file => Export.

Cách mở Font chữ có sẵn trong FontLab 7 và FontLab 8:

Lưu ý: Nếu mở file Font để thiết kế hoặc chỉnh sửa, nên chọn file định dạng VFC và VFJ. Do FontLab hỗ trợ trực tiếp, đó là định dạng mở được hỗ trợ tốt nhất. Nếu chỉ có file Font chữ định dạnh mở từ các ứng dụng tạo Font chữ khác như VFB, UFO, XFO, PHF, FOG thì vẫn có thể nhập khẩu vào FontLab để chỉnh sửa. Trường hợp không có file Font chữ định dạng mở, có thể nhập khẩu file Font chữ định dạng cuối. Nhưng sẽ không thể tương tác với tất cả tính năng của Font chữ gốc. Và cần lưu ý giấy phép bản quyền Font chữ đó có cho phép sửa đổi hay không.
FontLab 7 hỗ trợ mở file có sẵn bằng các cách sau đây:

Mở file từ bảng “Welcome To FontLab!”

Bảng “Welcome To FontLab!” có tính năng mở File trong các phiên làm việc gần nhất. Mở File có sẵn trong máy. Xem thêm bài [ Bảng Welcome To FontLab! (Nya.vn) ].

Mở file bằng cách kéo thả file trực tiếp:

Cách đơn giản nhất là nắm một file Font chữ và thả trực tiếp vào vùng làm việc của FontLab. File Font chữ sẽ tự động mở trong FontLab. FontLab hỗ trợ tính năng kéo thẻ file để mở nhanh một Font chữ có sẵn.

Cách mở file tiêu chuẩn của FontLab:

(Làm theo hướng dẫn trong hình trên)

 1. Menu File
 2. Open Fonts…
 3. Mở ra hộp thoại Open Font Files.
 4. Có thể mở tất cả định dạng được hỗ trợ.
 5. Có thể chọn mở nhiều file cùng lúc.
 6. Chọn [Open] để bắt đầu mở file.

Cách mở file Font chữ đã cài đặt trong máy:

 1. Menu File
 2. Open
 3. Installed Fonts…
 4. Mở hộp thoại Open Installed Fonts.
 5. Danh sách Font kèm mẫu xem trước.
 6. Chọn [OK] để bắt đầu mở file.

Cách mở file Font chữ đã mở gần đây:

Mở file Font chữ của các phiên làm việc trước bằng cách:
Chọn Menu File => Recent Fonts => Chọn file Font trong danh sách file đã mở gần đây.

Cách mở tất cả các file Font chữ chứa trong một thư mục Font:

Trường hợp này thường áp dụng khi đang thiết kế một Font chữ có nhiều biến thể:
Chọn Menu File => Open => Font Folder… => FontLab sẽ mở tất cả các biến thể Font chữ chứa trong Folder này.

Cách lưu file Font chữ trong FontLab 7 và FontLab 8:

Lưu ý: Để lưu file Font chữ với đầy đủ chức năng hỗ trợ trong FontLab 7 và FontLab 8. Người dùng nên lựa chọn định dạng mở VFC và VF3. Hai định dạng này hỗ trợ lưu tất cả các chức năng tiện ích trong FontLab. Gồm điểm neo, dán nhãn, ghim chú thích, ghi chú riêng cho ký tự, gắn thẻ, ô màu,… Người dùng có thể lưu file Font ở định dạng khác như UFO, XFO hoặc VFB để trao đổi với các ứng dụng tạo Font chữ khác. Nhưng đây thực chất là hành động xuất khẩu file ra định dạng khác. Nó làm mất đi một số dữ liệu đính kèm về những chức năng chỉ hỗ trợ trong FontLab. Bao gồm tính năng ghi chú riêng cho ký tự, ghim chú thích, tham chiếu nguyên tố,…

Cách lưu File nhanh trong FontLab:

Lưu File nhanh bằng cách: Chọn Menu File => Save Font…
Mặc định FontLab lưu file ở định dạng VFC. Đây là định dạng tốt nhất cho giai đoạn thiết kế cơ bản.

Cách lưu Font chữ thành file mới trong FontLab:

(Làm theo hướng dẫn trong hình trên)
1. Chọn Menu File
2. Save Font As…
3. Mở hộp thoại Save Font File.
4. Chọn thư mục lưu File.
5. File Name: Đặt tên File.
6. Save As Type: FontLab cho phép lựa chọn lưu ở hai định dạng là VFC và VFJ.
7. Chọn [Save] để bắt đầu tạo File lưu.

Thiết lập thêm cho chức năng lưu File trong FontLab 7 và FontLab 8:

FontLab hỗ trợ thêm một số chức năng liên quan đến việc lưu file để người dùng thiết lập riêng:

 1. Chọn Menu Edit
 2. Preferences…
 3. Mở hộp thoại Preferences
 4. Chọn mục Save Fonts
 5. First Save (Chọn kiểu hành động khi bấm [Menu File] + [Save Font…]) => Ask For Location (Hỏi lại vị trí lưu file).
  5a. In Source Folder (Lưu vào Folder file nguồn).
  5b. In + [Đường dẫn] (Thiết lập Folder lưu file mặc định cho những lần sau).
 6. Existing Files: => Rename (Mỗi lần Save sẽ tự động đổi tên mới).
  6a. Move To Trash (Dời File nguồn vào thùng rác).
  6b. Overwrite (Ghi đè lên File nguồn).
 7. Include In VFC: Mặc định chọn định dạng VFC.
 8. Include In VFJ: Mặc định chọn định dạng VFJ.
 9. Autosave (Thiết lập tự động lưu file) => Save Copy In Autosave Folder Every (Luôn tạo bản sao mỗi lần tự động sao lưu) => [Number] (Chọn bao nhiêu phút sao lưu một lần) => [Folder] (Chọn thư mục chứa file sao lưu mặc định).
 10. Bitmap Fonts: Rasterize If Needed At (Độ phân giải Bitmap nếu file chứa ký tự dạng Bitmap). => Thông thường là 128 PPM.
 11. [OK] (Lưu thiết lập và đóng hộp thoại).

Kết luận:

Trên đây là bài hướng dẫn cách tạo mới, mở và lưu File trong FontLab 7 – FontLab 8. Font chữ là một đối tượng đặc biệt, chứa nhiều trường dữ liệu phức tạp. Cách tạo mới, mở và lưu File trong FontLab cũng phức tạp theo. Bạn cần thao tác đúng để Font chữ đầu cuối hoạt động chính xác theo thiết kế.

Các bài viết có liên quan:

Đường gạch chân dòng văn bản

Đường gạch chân dòng

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Trang mã ký tự

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Khối mã ký tự

Bảng mã Font chữ thông dụng

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên