Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Hint nội suy trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn tạo Hint nội suy cho Font chữ trong FontLab 7 và FontLab 8. Hint nội suy là một phần trong TrueType Hinting của Font chữ.

Hint nội suy trong FontLab là gì?

Hint nội suy trong FontLab dùng để canh chỉnh một điểm dựa trên vị trí của hai điểm.
Trong hầu hết trường hợp, các Hint canh chỉnh và Hint liên kết đã đủ để tạo Hinting TrueType cho tất cả các ký tự. Nhưng có một trường hợp đặc biệt, xảy ra trong một vài ký tự, đó là vị trí của một điểm được xác định dựa trên vị trí của hai điểm cơ sở. Tính năng canh chỉnh vị trí một điểm dựa trên vị trí của hai điểm cơ sở được gọi là Hint nội suy.

 • Ví dụ cụ thể nhất cho Hint nội suy là vị trí nét ngã ba đường của ký tự B. Ba điểm dùng để xác định nét ngã ba đường được xác định bằng hai điểm cơ sở là iv01, iv03 và một điểm iv02 luôn nằm ở khoảng giữa hai điểm cơ sở theo trục tọa độ Y.
  • Trong quá trình Raster hóa, điểm iv02 có thể bị lệch khỏi khoảng giữa hai điểm iv01, iv03 và gây ra lỗi biến dạng nét chữ.
  • Để tránh bị lỗi biến dạng, Hint nội suy sẽ nhận diện vị trí của điểm iv02 so với vị trí điểm iv01 và iv03 trên đường viền Vector theo trục tọa độ Y. rồi canh chỉnh điểm iv02 của hình ảnh Raster hóa nằm ở vị trí có tỉ lê tương tự với bản vẽ thiết kế Vector.

Các đặc điểm của Hint nội suy cần lưu ý:

Hint nội suy luôn có hai điểm cơ sở dùng để làm vị trí gốc canh chỉnh và một điểm phụ thuộc. Hai điểm cơ sở luôn được liên kết với nhau bằng một Hint liên kết đơn, Hint liên kết kép hoặc một Hint canh chỉnh điểm vào lưới Raster. Nếu hai điểm cơ sở chưa được gán Hint thì FontLab sẽ tự động gán Hint canh chỉnh điểm vào lưới Raster. Việc gán Hint này là cần thiết để Hint nội suy có vị trí chính xác của hai điểm cơ sở trên lưới Raster. Dựa vào đó canh chỉnh điểm phụ thuộc.

Có 2 loại Hint nội suy theo phương canh chỉnh:

Hint nội suy có hai loại là nội suy theo phương đứng (trục tọa độ Y) và nội suy theo phương ngang (trục tọa độ X).
Bật Y và tắt X trên bảng TrueType Hinting để tạo và chỉnh sửa Hinting nội suy theo phương đứng.
Tắt Y và bật X trên bảng TrueType Hinting để tạo Hint nội suy theo phương ngang.

Cách tạo Hint nội suy trong FontLab:

Tạo Hint nội suy cho ba điểm xác định chiều rộng thân nét bằng cách:

 1. Bước 1: Một điểm có vị trí mơ hồ, cần dùng hai điểm khác để nội suy ra vị trí điểm đó.
 2. Bước 2: Trong bảng TrueType Hinting => Chọn công cụ Interpolate.
 3. Bước 3: L-Click vào điểm cơ sở thứ nhất => L-Click vào điểm phụ thuộc => L-Click vào điểm cơ sở thứ hai => Hai mũi tên màu xanh lục từ hai điểm cơ sở cùng chỉ vào điểm phụ thuộc.

Chỉnh sửa Hint nội suy trong FontLab:

Có thể tùy chỉnh lại các thiết lập cho Hint liên kết kép đã tạo ra bằng cách: L-Click chuột vào mũi tên của Hint nội suy => Mở bảng Interpolate.

 1. Align Point: Chọn kiểu canh chỉnh điểm vào lưới Raster.
  (Phần ghi chú canh chỉnh điểm được trình bày trong hình bên trên).
 2. Delete: Xóa bỏ Hint nội suy đang chọn.

Có 2 kiểu tạo Hint nội suy với các thiết lập riêng:

 1. L-Click chuột lần lượt vào ba điểm như mặc định sẽ tạo ra Hint nội suy chưa được gán tính năng Align Point canh chỉnh điểm phụ thuộc vào lưới Raster. Người thiết kế cần thêm tùy chọn Align Point phù hợp.
 2. Giữ [Alt] + L-Click chuột lần lượt vào ba điểm sẽ tạo ra Hint nội suy đã được gán tính năng Align Point canh chỉnh điểm phụ thuộc vào đường lưới gần nhất theo hướng đứng và hướng ngang tương ứng.

Có hai loại Hint nội suy theo các thiết lập khác nhau:

Hint nội suy được tạo ra có ký hiệu là hai mũi tên cong hình dấu ngã [~] màu xanh lục từ hai điểm cơ sở chỉ về điểm phụ thuộc.

 1. Hint nội suy chưa được gán tính năng Align Point thì cuối mũi tên không có ký hiệu canh chỉnh điểm vào lưới.
 2. Hint nội suy đã được gán tính năng Align Point thì cuối mũi tên có ký hiệu canh chỉnh điểm vào lưới.

Cú pháp trình bày Hint nội suy dạng Code lập trình:

Trong bảng mã code, Hint nội suy sẽ được trình bày như sau:

 • [interpolatev] là tên khai báo Hint nội suy. Canh chỉnh theo trục Y thì khai báo là [interpolatev]. Canh chỉnh theo trục X thì khai báo là [interpolateh].
 • [iv02] là tên điểm phụ thuộc.
 • [iv01] và [iv03] là tên hai điểm cơ sở.
 • [round] là kiểu canh chỉnh điểm vào lưới Raster được chỉ định. Mã code cho các kiểu canh chỉnh điểm:
  – [Ký hiệu ô trắng] Không khai báo trường này nếu chọn tắt chức năng canh chỉnh. Quá trình Raster hóa sẽ thực hiện tự động theo thuật toán mặc định.
  – [round] là canh chỉnh điểm này vào đường lưới gần nhất theo hướng đứng hoặc hướng ngang tương ứng.
  – [left] là canh chỉnh điểm này luôn bắt dính vào đường lưới bên dưới hoặc bên trái tương ứng.
  – [right] là canh chỉnh điểm này luôn bắt dính vào đường lưới bên trên hoặc bên phải tương ứng.
  – [center] canh chỉnh điểm này luôn bắt dính vào tâm của Pixel gần nhất.
  – [double] canh chỉnh điểm này theo đường lưới hoặc tâm Pixel, ưu tiên bắt dính vào đối tượng gần nhất.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn tạo Hint nội suy cho Font chữ trong FontLab 7 và FontLab 8. Hint nội suy là một phần trong TrueType Hinting của Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên