Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Gộp và phân tách phần tử trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn gộp và phân tách phần tử trong FontLab 7 và FontLab 8. Các thủ thuật này cần thiết cho quá trình thiết kế Font chữ.

Gộp và phân tách phần tử trong FontLab là gì?

Gộp và phân tách phần tử trong FontLab là hành động thay đổi thành phần trong Element. Bạn có thể biến một Element khác trở thành một phần trong Element có sãn. Bạn cũng có thể tách một phần trong Element có sẵn trở thành Element mới riêng biệt.

Cách gộp phần tử trong FontLab:

Sáp nhập 2 phần tử thành một phần tử bằng cách: Chọn các phần tử => Menu Element => Combine Contours To Element.

Cách phân tách phần tử trong FontLab:

Phân tách một đường viền của phần tử này thành một phần tử mới riêng biệt bằng cách: Chọn đường viền của phần tử này => R-Click => Convert To Element Reference => Đường viền được chọn tách khỏi phần tử này thành một phần tử độc lập.
Phân tách tất cả các đường viền trong một phần tử thành các phần tử riêng biệt bằng cách: Chọn phần tử => Menu Element => Separate Contours To Element => Mỗi đường viền sẽ tách ra thành một phần tử riêng biệt.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn gộp và phân tách phần tử trong FontLab 7 và FontLab 8. Các thủ thuật này cần thiết cho quá trình thiết kế Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên