Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Features Panel trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng Features Panel trong FontLab 7 và FontLab 8. Bảng tính năng này cho phép bạn kiểm soát sâu các tính năng OpenType của Font chữ.

Features Panel trong FontLab là gì?

Bảng biên dịch tính năng OpenType (Features Panel) là một bảng tính năng trong FontLab. Features Panel dùng để biên dịch các công cụ trực quan của FontLab thành mã Code trong bảng mô tả tính năng OpenType và biên dịch ngôn ngữ AFDKO thành mã nhị phân.
Các công cụ trực quan của FontLab giúp quá trình thiết lập một số tính năng phổ biến cho Font chữ OpenType dễ dàng và nhanh chóng hơn. Người thiết kế chỉ cần tinh chỉnh thông số và quan sát hình ảnh Glyph thay đổi một cách trực quan, dễ hiểu.
Ví dụ: Tính năng tinh chỉnh Kerning, thiết lập Kerning Class, tạo điểm neo được trình bày và thao tác trực quan trên hình ảnh Glyph. FontLab sẽ tự động biên dịch các thiết lập này thành mã Code theo ngôn ngữ lập trình AFDKO và lưu trữ trên File thiết kế Font chữ.

Bảng mô tả tính năng OpenType trong Font chữ là gì?

Bảng mô tả tính năng OpenType là một tập tin đính kèm theo File thiết kế Font chữ. Nó được dùng để mô tả cho các tính năng OpenType được Font chữ hỗ trợ. Bảng mô tả tính năng OpenType được viết bằng ngôn ngữ lập trình AFDKO.
Xem thêm bài viết [ Tính năng OpenType trong Font chữ ].

Ngôn ngữ lập trình AFDKO là gì?

Ngôn ngữ AFDKO là một ngôn ngữ lập trình ngắn gọn nhưng có cách sử dụng rất phức tạp, ngay cả với người thiết kế chuyên nghiệp. FontLab tạo ra Features Panel để người thiết kế kiểm soát được các tính năng OpenType xuất hiện trong Font chữ. Các thẻ tính năng chuyên sâu thường chỉ phù hợp với các lập trình viên chuyên nghiệp và các chuyên gia ngôn ngữ, để thiết kế Font chữ cho các loại chữ viết phức tạp như chữ Ấn Độ, Ả Rập,…
Xem thêm bài viết [ Ngôn ngữ lập trình AFDKO ].

Các bước biên dịch tính năng OpenType trong FontLab:

Bước 1: Một số tính năng OpenType được thiết lập thông qua các công cụ trực quan của FontLab. Ví dụ tính năng Kerning, Hinting và các thông tin thiết lập trong Font Info chữ. Nó được khai báo thông qua các công cụ trực quan trong FontLab.
Bước 2: Các tính năng OpenType được thiết lập thông qua công cụ trực quan sẽ được FontLab biên dịch tự động thành mã Code. Code được trình bày dựa trên cú pháp của ngôn ngữ lập trình AFDKO. Một số tính năng phổ biến được FontLab cung cấp tính năng soạn thảo mã Code tự động. Người thiết kế có thể gõ Code hoặc chỉnh sửa trực tiếp mã Code trong Features Panel.
Bước 3: Bước cuối cùng của việc xuất File Font chữ là biên dịch sang mã nhị phân. FontLab sẽ biên dịch tất cả các mã Code được lập trình theo ngôn ngữ AFDKO thành mã nhị phân. Mã nhị phân sẽ được đính kèm trong File Font chữ đầu cuối. FontLab không thể dịch ngược tất cả các thiết lập có trong mã nhị phân về ngôn ngữ AFDKO. Nên khi Việt hóa một Font chữ, một số tính năng OpenType có thể bị mất.

Cách mở Features Panel trong FontLab:

Mở Features Panel bằng cách: Chọn Menu => Window => Panels => Features.

Giao diện của Features Panel:

  1. Features Panel Local Menu: Các công cụ tiện ích mở rộng.
  2. Compile Features: Thực hiện biên dịch các tính năng OpenType thành mã nhị phân một lần.
  3. Autogenerate Code For Selected Features: tự động tạo mã cho các tính năng OpenType theo gợi ý của FontLab.
  4. Update Selected Auto Features: Cập nhật các thiết lập mới trong công cụ trực quan của FontLab vào bảng mô tả OpenType.
  5. Go To Glyph Or Class At Cursor: Mở Glyph hoặc Class Glyph theo vị trí đặt con trỏ chuột trong bảng mô tả tính năng OpenType.
  6. Danh sách các tính năng. Prefix là phần khai báo thông tin Font chữ. Khai báo chỉ định ngôn ngữ hệ thống và các Glyph Class. Features là danh sách các tính năng được áp dụng vào Font chữ.
  7. Add Feature: Thêm một tính năng trong danh sách để áp dụng vào Font chữ.
  8. Remove Feature: Loại bỏ tính năng đang chọn trong danh sách khỏi Font chữ.
  9. Bảng mô tả tính năng OpenType. Người thiết kế có thể quản lý và chỉnh sửa trực tiếp các tính năng OpenType ở đây.

Cách sử dụng Features Panel để biên dịch tính năng OpenType:

Các tính năng cơ bản của Features Panel trong FontLab:

Có thể nhập File thiết lập sẵn bảng mô tả tính năng OpenType từ bên ngoài vào Font chữ bằng cách: Trong Features Panel => Chọn Features Panel Local Menu => Import Features => Mở bảng Import Features => Chọn File ở định dạng fea, vfb, vfc, vfj hoặc ufo => Open.
Có thể chép File thiết lập sẵn bảng mô tả tính năng OpenType từ một Font chữ khác đang mở vào Font chữ hiện hành bằng cách: Trong Features Panel => Chọn Features Panel Local Menu => Copy Features From => Chọn Font chữ muốn sao chép tính năng. Một số thiết lập lên Glyph có thể vẫn hoạt động nhưng Font chữ hiện hành không có Glyph này. FontLab sẽ đưa ra cảnh báo.
Có thể xuất khẩu một File mô tả tính năng OpenType đã được thiết lập hoàn chỉnh trong Font chữ hiện hành thành một File định dạng .fea để sử dụng lại cho các dự án thiết kế Font chữ khác bằng cách: Trong Features Panel => Chọn Features Panel Local Menu => Export Features… => Mở bảng Export Features => Đặt tên File => Save.

Các tính năng tự động của Features Panel trong FontLab:

Nếu đã thiết lập các Glyph Class, người thiết kế có thể chọn tính năng tự động thiết lập Kerning của FontLab bằng cách: Trong Features Panel => Chọn Features Panel Local Menu => Create [Kern] Feature => FontLab tự động tạo thiết lập Kerning dựa trên các Glyph Class có sẵn.
Nếu Font chữ có chứa các điểm neo liên kết Glyph đánh dấu, cần có thêm thao tác biên dịch các điểm neo này: Trong Features Panel => Chọn Features Panel Local Menu => Create [mark] And [mkmk] Features => FontLab tự động biên dịch các thiết lập điểm neo thành mã Code trong bảng mô tả tính năng OpenType.
Sắp xếp thứ tự các tính năng OpenType rất quan trọng. Ví dụ: Thẻ dán nhãn thực hiện tính năng thay thế chữ hoa nhỏ luôn phải đặt trước thẻ dán nhãn thực hiện tính năng thay thế ký tự dính. Nếu sắp xếp không đúng logic, các tính năng sẽ không hoạt động như mong muốn. Thao tác sắp xếp tính năng bằng cách kéo thả chuột để thay đổi vị trí các thẻ tính năng trong danh sách.
FontLab cung cập tính năng tự động tạo thẻ tính năng cho Font chữ bằng cách: Trong Features Panel => Chọn Features Panel Local Menu => Add Auto Features => FontLab tự động xem xét các Glyph có sẵn trong Font chữ và đề xuất các tính năng có thể áp dụng vào Font chữ hiện hành.

Trình tự thao tác thiết lập tính năng OpenType cho Font chữ:

Tạo Code mô tả tính năng OpenType theo ngôn ngữ lập trình AFDKO:

Bước 1: Nhấn vào nút Add Feature => Chọn tính năng muốn áp dụng vào Font chữ => Thẻ dán nhãn tính năng này xuất hiện trong danh sách các tính năng => Bảng mô tả tính năng OpenType cũng xuất hiện một khối lệnh mô tả tính năng này.
Bước 2: Nếu thẻ dán nhãn không có sẵn trong danh sách lựa chọn tính năng, người thiết kế có thể chọn thẻ feature xxxx. Đặt lại phần dán nhãn tính năng trong vùng xxxx và đặt lệnh khai báo kết thúc khối lệnh. Cần thực hiện đúng cú pháp để FontLab có thể biên dịch được.
Bước 3: Điền phần mô tả tính năng vào thẻ dán nhãn tính năng. Người thiết kế cần có hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ AFDKO để có thể thực hiện thao tác này. Các tính năng định vị và tra cứu thay thế có thể đặt trong cùng một khối lệnh. Một số hướng dẫn đơn giản của FontLab có thể tham khảo trong trang Web: https://help.fontlab.com/fontlab/7/manual/OpenType-Features/

Biên dịch mã Code từ ngôn ngữ lập trình AFDKO sang mã nhị phân:

Bước 4: Bấm chọn Compile Features để thực hiện biên dịch bảng mô tả tính năng OpenType thành mã nhị phân. FontLab sẽ tự động biên dịch và kiểm tra lỗi cú pháp hoặc các lệnh xung đột và thông báo trong bảng Output Panel.
Bước 5: Kiểm tra Output Panel xem có cảnh báo lỗi hay không. Nếu có lỗi thì người thiết kế cần sửa lại tất cả các lỗi và biên dịch lại theo bước 4.
Bước 6: Nếu quá trình biên dịch hoàn thành suôn sẻ, người thiết kế cần thực hiện kiểm tra các tính năng hoạt động trong văn bản trực quan. Trong Window Glyph => Mở Content Sidebar => Chọn công cụ Text => Nhập nội dung văn bản thử nghiệm => Quan sát hình ảnh trực quan.

Có thể so sánh sự khác biệt trước và sau khi áp dụng một tính năng dụ thể vào Font chữ bằng cách: Chọn công cụ Text => Nhập nội dung văn bản thử nghiệm => Bấm chọn Features trong thanh trạng thái của công cụ Text => Mở bảng con => Tick chọn Features => Bật – tắt từng tính năng trong danh sách và quan sát sự thay đổi của hình ảnh văn bản thử nghiệm. Tính năng này chỉ hoạt động được khi bảng tính năng OpenType đã được thiết lập hoàn chỉnh và biên dịch thành mã nhị phân.

Bảng biên dịch tính năng OpenType mẫu trong Font chữ tiếng Việt:

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng Features Panel trong FontLab 7 và FontLab 8. Bảng tính năng này cho phép bạn kiểm soát sâu các tính năng OpenType của Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên