Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Gợi ý đường viền – Suggest Distance trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng gợi ý đường viền – Suggest Distance trong FontLab. Tính năng này hữu ích khi bạn muốn tạo một biến thể Font chữ khác dựa trên Font chữ có sẵn.

Gợi ý đường viền – Suggest Distance trong FontLab là gì?

Gợi ý đường viền – Suggest Distance trong FontLab là tính lăng tự động gợi ý khoảng cách đường viền. FontLab tự động hiển thị một đường viền cách đều với đường viền có sẵn bằng nét đứt. Người dùng có thể tạo biến thể Font chữ với độ dày khác dễ dàng hơn với tính năng này.

Cách thiết lập gợi ý đường viền – Suggest Distance trong FontLab:

Thiết lập khoảng cách hiển thị đường viền gợi ý so với đường viền gốc bằng cách: Menu File => Font Info… => Other Values => Contour Properties

  • Suggest Distance X: Đường viền gợi ý nằm cách đường viền gốc một khoảng theo trục X.
  • Suggest Distance Y: Đường viền gợi ý nằm cách đường viền gốc một khoảng theo trục Y.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Suggest Distance trong FontLab:

Sau khi kích hoạt tính năng Suggest Distance, nắm một điểm hoặc quét chọn nhiều điểm để di chuyển. Một đường viền gợi ý sẽ hiện lên cho phép bắt điểm vào vị trí mới.
Giá trị Suggest Distance X và Suggest Distance Y là số dương thì đường viền gợi ý Offset ra bên ngoài đường viền gốc. Trường hợp này hữu ích khi muốn tạo biến thể Font chữ nét đậm.
Giá trị Suggest Distance X và Suggest Distance Y là số âm thì đường viền gợi ý Offset vào trong so với đường viền gốc. Trường hợp này hữu ích khi muốn tạo biến thể Font chữ nét mảnh.
Suggest Distance phải được bật để hiển thị đường viền gợi ý: Menu View => Suggest => Check chọn Distance.
Tính năng Power Nudge cần được bật để tính năng đường viền gợi ý hoạt động hiệu quả: Menu Contour => Check chọn Power Nudge.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng gợi ý đường viền – Suggest Distance trong FontLab. Tính năng này hữu ích khi bạn muốn tạo một biến thể Font chữ khác dựa trên Font chữ có sẵn.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên