Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Hint liên kết kép trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn tạo Hint liên kết kép cho Font chữ trong FontLab 7 và FontLab 8. Hint liên kết kép là một phần trong TrueType Hinting của Font chữ.

Hint liên kết kép trong FontLab là gì?

Hint liên kết kép trong FontLab được dùng để canh chỉnh chiều rộng thân nét chữ thông qua hai điểm.
Hint liên kết kép luôn được gán vào hai điểm xác định chiều rộng thân nét chữ giống Hint liên kết đơn. Nhưng liên kết kép không xác định điểm cơ sở và không được gán vào điểm chứa Hint khác. Cả hai điểm đều là điểm phụ thuộc.
Hint liên kết kép chỉ có chức năng canh chỉnh khoảng cách giữa hai điểm vào một Stem cụ thể. Hai điểm sẽ đều được di chuyển để đồng bộ chiều rộng thân nét theo Stem. nên vị trí nét chữ có thể bị thay đổi. Người thiết kế chỉ nên sử dụng Hint liên kết kép vào trường hợp mà vị trí nét chữ không quá quan trọng.
Hint liên kết kép luôn được gán tính năng canh chỉnh theo chiều rộng thân tiêu chuẩn. Nó có thể là một Stem cụ thể được chỉ định hoặc chương trình tự động chọn Stem gần nhất để áp dụng.

Có 2 loại Hint liên kết kép theo phương liên kết khác nhau:

Hint liên kết kép có hai loại là canh chỉnh theo phương ngang và canh chỉnh theo phương đứng.
Hint liên kết kép canh chỉnh theo phương đứng dùng để canh chỉnh nét chữ nằm ngang.
Hint liên kết kép canh chỉnh theo phương ngang dùng để canh chỉnh nét chữ đứng.
Bật Y tắt X trong bảng TrueType Hinting để tạo và chỉnh sửa Hint liên kết kép canh chỉnh thân nét ngang.
Tắt Y và bật X để tạo và chỉnh sửa Hint liên kết kép canh chỉnh thân nét đứng.

Cách tạo Hint liên kết kép trong FontLab:

Tạo Hint liên kết kép cho hai điểm xác định chiều rộng thân nét bằng cách:

 1. Bước 1: Chọn hai điểm xác định chiều rộng một thân nét chữ.
 2. Bước 2: Trong bảng TrueType Hinting => Chọn công cụ Double Link.
 3. Bước 3: L-Click kéo chuột từ một điểm đến điểm còn lại => Một mũi tên xanh lam có hai đầu chỉ về hai điểm phụ thuộc.

Chỉnh sửa Hint liên kết kép trong FontLab:

Có thể tùy chỉnh lại các thiết lập cho Hint liên kết kép đã tạo ra bằng cách: L-Click chuột vào mũi tên của Hint liên kép => Mở bảng tùy chọn Double Link.

 1. Round Length: Bật tùy chọn này sẽ kích hoạt tính năng gán Hint liên kết kép vào chiều rộng thân tiêu chuẩn. Nếu không bật tùy chọn thì chương trình vẫn tự động chọn Stem gần nhất để áp dụng canh chỉnh.
 2. Stem: Chiều rộng thân tiêu chuẩn được chỉ định gán vào Hint liên kết kép này. Có thể sửa đổi giá trị thành một khoảng Stem trong danh sách Stem đã tạo. Chọn [None] có nghĩa là không chỉ định Stem nào, chương trình tự động chọn Stem gần nhất. L-Click vào mũi tên xoay để FontLab tự động chọn khoảng Stem gần nhất.
 3. Delete: Xóa bỏ Hint liên kết kép đang chọn.
 4. To Single Link: Chuyển đổi Hint liên kết kép đang chọn thành liên kết đơn.

Có 3 kiểu tạo Hint liên kết kép với các thiết lập riêng:

 1. L-Click kéo chuột từ một điểm đến điểm còn lại sẽ tạo ra Hint liên kết kép gán vào một Stem được chỉ định. Chương trình tự động lựa chọn Stem gần nhất để chỉ định áp dụng vào Hint.
 2. Giữ [Shift] + L-Click kéo chuột từ một điểm đến điểm còn lại sẽ tạo ra Hint liên kết kép không được chỉ định gán vào một Stem cụ thể. Chương trình tự động chọn Stem gần nhất để chỉ định áp dụng vào Hint.
 3. Giữ [Ctrl] + L-Click kéo chuột từ một điểm đến điểm còn lại sẽ tạo ra Hint liên kết kép chưa được thiết lập canh chỉnh theo Stem. Người thiết kế cần thiết lập tùy chọn Stem để áp dụng canh chỉnh. Nếu cứ để thiết lập mặc định là không thiết lập Stem, chương trình vẫn tự động lựa chọn Stem gần nhất để áp dụng canh chỉnh.

Có 4 loại Hint liên kết kép theo các thiết lập khác nhau:

 1. Hint liên kết kép được tạo ra có ký hiệu là một mũi tên cong hình dấu ngã [~] màu xanh lam có hai đầu mũi tên chỉ về hai điểm.
 2. Hint liên kết kép được gán với một Stem chỉ định thì giữa đường mũi tên có ký hiệu hình vuông xanh lam. Với chữ R bên trong và bên cạnh có tên Stem được chỉ định.
 3. Hint liên kết kép không được gán với một Stem cụ thể nào, tự động lựa chọn Stem gần nhất để áp dụng. Thì có một ký hiệu hình thoi màu xanh lam ở giữa đường mũi tên.
 4. Hint liên kết kép chưa được thiết lập canh chỉnh theo Stem sẽ không hiện ký hiệu ở giữa đường mũi tên.

Cú pháp trình bày Hint liên kết kép dạng Code lập trình:

 • Trong bảng mã code, Hint liên kết kép sẽ được trình bày như sau:
  [doubleh] là tên khai báo Hint liên kết kép. Canh chỉnh nét nằm ngang là [doublev]. Canh chỉnh nét thẳng đứng là [doubleh].
  [sv06] là tên điểm thứ nhất.
  [sv05] là tên điểm thứ hai.
  [“X: 1”] là tên Stem được chỉ định áp dụng. Nếu chưa có thiết lập thì trường này được khai báo là [.none]. Nếu thiết lập cho chương trình tự động lựa chọn Stem thì trường này được khai báo là [.round].

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn tạo Hint liên kết kép cho Font chữ trong FontLab 7 và FontLab 8. Hint liên kết kép là một phần trong TrueType Hinting của Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên