Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Chế độ chỉnh sửa Kerning trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu chế độ chỉnh sửa Kerning trong FontLab 7 và FontLab 8. Tinh chỉnh khoảng cách ký tự là quá trình không thể thiếu khi thiết kế Font chữ Latin.

Chế độ chỉnh sửa Kerning trong FontLab là gì?

Chế độ chỉnh sửa Kerning trong FontLab là tinh chỉnh khoảng cách các ký tự trong ngữ cảnh cụ thể. Bạn cần biết thêm về khái niệm tinh chỉnh khoảng cách ký tự – Kerning.

Tinh chỉnh khoảng cách ký tự – Kerning là gì?

Tinh chỉnh khoảng cách ký tự – Kerning là một tính năng OpenType trong Font chữ kỹ thuật số.
Kerning là quá trình tinh chỉnh khoảng trống giữa các cặp Glyph (ví dụ “Av”, “LT”, “To”,…), để tránh những khoảng trống trải giữa chúng.
Xem thêm bài viết [ Tinh chỉnh khoảng cách ký tự – Kerning ].

Tính năng Kerning và Kerning Class được hỗ trợ trong ứng dụng FontLab:

FontLab cho phép tạo Kerning giữa hai Glyph, một Glyph với một Class, một Class với một Glyph hoặc giữa hai Class. Class luôn được ưu tiên xem xét trước các Glyph con bên trong Class. Thông tin Kerning được lưu trữ trên Class chứ không lưu trên các Glyph con riêng lẻ.
Trong FontLab 5 trở đi, khi tạo Kerning cho một Glyph thuộc Glass với một Glyph khác thì Kerning cũng được áp dụng cho tất cả các Glyph con khác thuộc Class đó. Tất cả các Glyph con trong một Glass sử dụng chung một chỉ số Kerning duy nhất.

Các bài viết về chế độ chỉnh sửa Kerning:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu chế độ chỉnh sửa Kerning trong FontLab 7 và FontLab 8. Tinh chỉnh khoảng cách ký tự là quá trình không thể thiếu khi thiết kế Font chữ Latin.

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên