Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Tinh chỉnh hoạt động của công cụ TrueType Hinting trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn tinh chỉnh hoạt động của công cụ TrueType Hinting trong FontLab. Các thiết lập mặc định của FontLab đã tối ưu, bạn không nên thay đổi nếu không thực sự cần thiết.

Tinh chỉnh hoạt động của công cụ TrueType Hinting trong FontLab là gì?

Bạn có thể tinh chỉnh hoạt động của công cụ TrueType Hinting trong FontLab thông qua một bảng tùy chọn thêm. Các tinh chỉnh này giúp công cụ TrueType Hinting hoạt động theo ý người dùng. Tuy nhiên, các thiết lập mặc định của FontLab đã tối ưu, bạn không nên thay đổi nếu không thực sự cần thiết.

Cách mở bảng tinh chỉnh hoạt động của công cụ TrueType Hinting:

Mở bảng tùy chọn thêm bằng cách: Trên thanh trạng thái của công cụ TrueType Hinting => L-Click vào Other TTH Settings => Mở bảng TrueType Hinting Settings.

Ý nghĩa các thông số trong bảng tinh chỉnh hoạt động của TrueType Hinting:

1. Mức độ làm tròn vào khoảng Stem gần nhất:

Bản vẽ thiết kế thể hiện chiều rộng thân nét thực tế theo đơn vị Font chữ. Quá trình Hinting sẽ phân loại các thân nét chữ thực tế và làm tròn vào các Stem trong danh sách. Bằng cách xác định chiều rộng thân nét gần với Stem nào thì làm tròn vào Stem đó. Quá trình Raster hóa thành điểm ảnh sẽ nhận diện chiều rộng thân nét được hiển thị theo từng Stem để đồng bộ độ dày nét chữ hiển thị trên khung hình.
Quá trình phân loại thân nét thực tế và làm tròn vào các Stem lại được quy đổi ra Pixel để xét. Sử dụng đơn vị 1/16 Pixel. Nếu đặt Stem Snap Precision là 16/16 thì FontLab hiểu là chiều rộng thân thực tế chênh lệch không quá 1 Pixel sẽ được làm tròn vào Stem. Còn đặt Stem Snap Precision là 32/16 thì chiều rộng thân thực tế chênh lệch không quá 2 Pixel vẫn được làm tròn vào Stem. Nếu độ chênh lệch lớn hơn giá trị Stem Snap Precision thì không làm tròn vào Stem. Chiều rộng thân sẽ được Raster hóa mặc định theo tỉ lệ tuyến tính.

2. Không sử dụng vùng canh chỉnh TrueType khi hiển thị lớn hơn kích thước PPM này:

Đối với kích thước hiển thị PPM nhỏ thì việc canh chỉnh điểm theo vùng canh chỉnh là cần thiết. Để triệt tiêu những Pixel thừa gây biến dạng ký tự. Nhưng ở kích thước PPM lớn thì hoàn toàn có thể hiển thị chính xác hình dáng chữ thực tế, không xảy ra lỗi làm tròn quá độ. Trường No Zone Alignment Above cho phép khai báo giới hạn tối đa của kích thước PPM. Lớn hơn PPM này thì vùng canh chỉnh không được áp dụng và các Hint canh chỉnh đỉnh. Hint canh chỉnh đáy sẽ không được áp dụng.

3. Không áp dụng Hinting TrueType khi hiển thị lớn hơn kích thước PPM này:

Quá trình Hinting chỉ hữu ích khi hiển thị ở kích thước PPM thấp. Đến một kích thước PPM nhất định thì quá trình Raster hóa sẽ không tạo ra lỗi hiển thị nữa. Không cần tiếp tục thực hiện quá trình Hinting. Nếu khai báo No Hinting Above bằng 0 thì Hinting TrueType sẽ không bao giờ dừng hoạt động.

4. Các kích thước PPM được hiển thị trên Glyph Waterfall:

FontLab cho phép chỉnh sửa các kích thước PPM hiển thị trên bản đồ Glyph Waterfall.

5. Các kích thước PPM được hiển thị trên Text Waterfall:

FontLab cho phép chỉnh sửa các kích thước PPM hiển thị trên bản đổ Text Waterfall.

6. Bổ sung chuỗi ký tự theo ngữ cảnh cho bảng TrueType Hinting:

Trong bảng TrueType Hinting có một bảng Text Waterfall. Bảng này có chức năng tương tự bảng Glyph Waterfall trong vùng làm việc. Có thể nhìn vào Waterfall này để biết được chuỗi ký tự theo ngữ cảnh với kích thước PPM đã chọn sẽ hiển thị trên màn hình thực tế như thế nào. Bảng TrueType Hinting có phần tùy chọn thay thế chuỗi ký tự ngữ cảnh để hiển thị trong Text Waterfall. Người dùng có thể bổ sung thêm các chuỗi ký tự mới vào phần tùy chọn ngữ cảnh này.
Xem thêm bài viết [ Bảng TrueType Hinting trong FontLab ].

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn tinh chỉnh hoạt động của công cụ TrueType Hinting trong FontLab. Các thiết lập mặc định của FontLab đã tối ưu, bạn không nên thay đổi nếu không thực sự cần thiết.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên