Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Content Sidebar trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng Content Sidebar trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng này hữu ích khi bạn muốn kiểm tra lại Font chữ trong ngữ cảnh hiển thị văn bản.

Content Sidebar trong FontLab là gì?

Content Sidebar trong FontLab 7 và FontLab 8 là thanh điều khiển ngữ cảnh cho Window Text. Content Sidebar xuất hiện trong Window Glyph và Window Text. Nhưng Content Sidebar chỉ có tác dụng khi làm việc với Window Text. Content Sidebar chứa một loạt trình điều khiển ngữ cảnh dạng văn bản và các tính năng OpenType.

Window Glyph trong FontLab là gì?

Cửa sổ ký tự – Window Gyph trong FontLab là một Tab chứa bản vẽ của ký tự. Window Glyph dùng để chỉnh sửa từng ký tự trong Font chữ.
Mở cửa sổ ký tự bằng cách D-Click vào một ô ký tự trong Font Map Panel hoặc Table Area của một Font chữ được mở sẵn. Một Tab mới được mở ra chứa bản vẽ của ký tự đó xuất hiện trong FontLab. Bản vẽ ký tự có thể được chỉnh sửa thông qua chế độ Contour và Element.

Window Text trong FontLab là gì?

Cửa sổ ngữ cảnh – Window Text trong FontLab là một Tab chứa nhiều ký tự theo một ngữ cảnh cụ thể. Đó có thể là một đoạn văn bản do người dùng tạo ra nhắm kiểm tra các ký tự khi đứng trong văn bản. Trong Window Text, người dùng có thể D-Click vào từng ký tự để chỉnh sửa bản vẽ. Tuy nhiên, chức năng chính của Window Text là giao diện để người dùng canh chỉnh Metrics và Kerning.
Mở Window Text bằng cách chọn một ô ký tự trong Window Font và Click chọn công cụ Text (T).
Có thể chuyển Window Glyph thành Window Text bằng cách: Trong Window Glyph => Chọn công cụ Text và nhập thêm vài ký tự.

Cách mở Content Sidebar trong FontLab:

 1. Mặc định trong FontLab, thanh Content Sidebar được mở bằng nút chức năng trên Property Bar. Content Sidebar sẽ tự đóng nếu sau 3 phút không hoạt động.

Nhóm điều khiển ngữ cảnh nội dung văn bản của Content Sidebar trong FontLab:

 1. Chỗ nhập nội dung văn bản. Gõ 1 ký tự để Tab ký tự chuyển sang chỉnh sửa ký tự đó. Gõ một hàng ký tự để kiểm tra trực quan khoảng cách giữa các ký tự.
 2. Chọn một nhóm ký tự trong danh sách nhóm ký tự có sẵn để nhập vào bảng nội dung.
 3. Nếu trong bảng nội dung chứa 1 ký tự và có phiên bản chữ thường và chữ in hoa, hai nút này cho phép chuyển nhanh giữa hai ô ký tự chữ thường và chữ in hoa.
 4. Nút này có chức năng lưu đoạn ký tự hiện có trong khung nội dung vào thành nhóm ký tự mới trong danh sách nhóm ký tự.
 5. Nếu muốn xóa nhóm ký tự đã lưu thì vào Menu Edit => Preferences… => Mở hộp thoại Preferences => Chọn Text để quản lý danh sách nhóm ký tự.

Nhóm điều khiển ngữ cảnh hiển thị văn bản của Content Sidebar trong FontLab:

 1. Kiểm tra ngữ cảnh: Thêm một chuỗi ký tự vào trước hoặc sau từng ký tự trong khung nội dung để kiểm tra ngữ cảnh trực quan khi kết hợp các ký tự với nhau nhành một từ. Chức năng này có ích cho việc kiểm tra Kerning.
 2. Nhóm chức năng điều chỉnh tăng giảm kích thước hiển thị bản vẽ ký tự trong Tab ký tự.
 3. Nhóm chức năng điều chỉnh tăng giảm khoảng cách giữa các ký tự hiển thị trong Tab ký tự, đơn vị khoảng cách là u. Có 3 cách điều chỉnh là nhập số, bấm nút tăng giảm hoặc chọn mức tăng giảm trong danh sách có sẵn. Công cụ này thích hợp để kiểm tra ngữ ảnh khi Font chữ được áp dụng trong phần mềm có Tracking.
 4. Nhóm chức năng điều chỉnh tăng giảm khoảng cách giữa các dòng ký tự hiển thị trong vùng làm việc, đơn vị là %. Có 3 cách điều chỉnh là nhập số, bấm nút tăng giảm hoặc chọn tỉ lệ tăng giảm có trong danh sách có sẵn. Công cụ này thích hợp để kiểm tra ngữ cảnh khi Font chữ được áp dụng trong phần mềm có điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng.
 5. Bảng chọn áp dụng các tính năng chuyên sâu cho Font chữ OpenType dùng để kiểm tra hiển thị ký tự theo các ngữ cảnh Font chữ OpenType áp dụng tính năng chuyên sâu.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng Content Sidebar trong FontLab 7 và FontLab 8. Content Sidebar hữu ích trong giai đoạn tinh chỉnh lại Font chữ. Tuy nhiên, khung văn bản trong Tab Sketchboard dễ sử dụng hơn cho người mới.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên