Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Quá trình Raster hóa – Gridfitting trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu về quá trình Raster hóa – Gridfitting trong FontLab. Bạn cần hiểu khái niệm Gridfitting để có thể thiết lập Hinting cho Font chữ.

Quá trình Raster hóa – Gridfitting trong FontLab là gì?

Gridfitting trong FontLab là quá trình chuyển hình vẽ Vector của Glyph thành hình ảnh Raster để hiển thị trên màn hình thiết bị, có thể gọi tắt là quá trình Raster hóa.

Tại sao cần thiết lập cách thức canh chỉnh đường viền trong nét chữ?

Vấn đề hiển thị hình ảnh liên quan đến việc căn chỉnh đường viền nét chữ:

Thông tin mô tả hình ảnh của Glyph trong File Font chữ được lưu dưới dạng đường viền Vector. Màn hình thiết bị hiển thị văn bản và thiết bị máy in trình bày hình ảnh Glyph dạng điểm ảnh (Pixel), tức là dạng hình ảnh Raster. Như vậy, các thiết bị đầu ra cần thực hiện quá trình Raster hóa các đường viền Vector trước khi đưa ra hình ảnh đầu cuối.
Trong khi kích thước và vị trí của Glyph hiển thị trên khung hình có thể thay đổi tự do. Sự độc lập giữa đường viền mô tả hình ảnh Glyph và Pixel hiển thị hình ảnh đầu cuối dẫn đến một vấn đề là đường viền Glyph thường bị lệch so với Pixel hình ảnh hiển thị.
Thiết bị đầu cuối cần phải làm thêm một thao tác là làm tròn các giá trị điểm ảnh hiển thị bị lệch so với đường viền Glyph thành những giá trị số nguyên. Từ đó quy đổi thành từng Pixel riêng lẻ trước khi đưa ra hình ảnh hiển thị.
Việc làm tròn các giá trị điểm ảnh hiển thị đôi khi tạo ra lỗi hiển thị. Điều này dễ xảy ra với những thiết bị trình bày hình ảnh độ phân giải thấp và trung bình. Độ phân giải hiển thị càng thấp dẫn đến những thao tác làm tròn số quá độ. Có thể làm lệch chiều rộng thân ký tự Stems và khoảng Overhang.
Ví dụ: Cần 1 Pixel để hiển thị chiều rộng thân ký tự, nhưng nét viền ký tự lại đi qua khoảng 0,5 Pixel. Quá trình làm tròn tạo ra chiều rộng thân ký tự ở vị trí này là 2 Pixel.

Các thuật toán của Gridfitting xử lý đường viền nét chữ:

Việc làm tròn các giá trị điểm ảnh hiển thị cần sử dụng thêm thuật toán đặc biệt. Để áp đặt tỉ lệ cố định lên các khoảng rộng thân ký tự Stems và khoảng Overhang. Làm cho các bộ phận tương tự nhau trên các ký tự có kích thước đồng nhất khi hiển thị trên khung hình. Quá trình xử lý Raster hóa như vậy gọi là Gridfitting.
Các thuật toán của Gridfitting sử dụng những thông tin hướng dẫn được người thiết kế thiết lập sẵn, đính kèm theo File Font chữ, để áp dụng vào thuật toán làm tròn giá trị điểm ảnh. Những thông tin hướng dẫn này được FontLab gọi là Hinting (gợi ý).

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu về quá trình Raster hóa – Gridfitting trong FontLab. Bạn cần hiểu khái niệm Gridfitting để có thể thiết lập Hinting cho Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên