Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Đường gạch chân dòng văn bản trong Font chữ

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài viết về đường gạch chân dòng trong thiết kế Font chữ, là một đối tượng ký tự xuất hiện phổ biến trong văn bản kỹ thuật số. Biết cách thiết lập đường gạch chân dòng trong Font chữ giúp bạn thiết kế Font chữ chuyên nghiệp hơn.

Đường gạch chân dòng văn bản là gì?

Đường gạch chân dòng văn bản được hỗ trợ trong hầu hết ứng dụng xử lý văn bản hiện nay. Đường gạch chân dòng có tác dụng ghi chú đoạn văn bản này được nhấn mạnh. Người viết muốn đánh dấu đoạn văn bản. Người viết muốn người xem chú ý vào nội dung này.
Đường gạch chân dòng văn bản là nét mảnh nằm ngang, nằm dưới chân dòng văn bản. Đường gạch chân sẽ kéo dài hết đoạn ký tự mà người viết muốn ghi chú nhấn mạnh.

Đường gạch chân dòng văn bản ứng dụng trong thực tế:

Hầu hết ứng dụng soạn thảo văn bản hiện nay đều có tính năng tạo đường gạch chân văn bản. Trình soạn thảo văn bản Word, Excel, Power Point có tính năng Underline. Các ứng dụng có tính năng hộp Text Box như Photoshop và AutoCAD cũng có tính năng Underline. Tính năng tạo Text Box của ứng dụng vẽ truyện tranh Clip Studio Paint có tính năng Underline. Các trình duyệt web cũng cho phép trình bày dòng chữ có đường gạch chân. Việc tạo ra một dòng văn bản có nét ghi chú gạch chân là dễ dàng và phổ biến.

Đường gạch chân dòng văn bản trong thiết kế Font chữ:

Bảng đặc tả OS/2 quy định trường thông tin khai báo cho ký tự có đường gạch chân. (Ví dụ: Underline )
U-Position là trường khai báo đường giới hạn trên của nét gạch chân văn bản. Thông thường đường giới hạn trên U-Position thấp hơn Baseline một khoảng bằng 1/10 Em.
U-Thickness là trường khai báo độ dày của nét gạch chân văn bản. Thông thường U-Thickness dày 1/20 Em.
Khi sử dụng FontLab 7, FontLab 8 để thiết kế Font chữ thì cần thiết lập đường gạch chân dòng. Việc thiết lập các thông số của đường gạch chân dòng được thực hiện trong bảng Font Infor đầy đủ.

Kết luận:

Trên đây là bài viết về đường gạch chân dòng văn bản trong thiết kế Font chữ. Hiểu được các thông số thiết lập đường gạch chân dòng giúp bạn thiết kế Font chữ chuyên nghiệp hơn. Tránh bị lỗi hiển thị đường gạch chân dòng trong thiết kế Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Đường gạch chân dòng văn bản

Đường gạch chân dòng

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Trang mã ký tự

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Khối mã ký tự

Bảng mã Font chữ thông dụng

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên