Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Thanh Footer trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu Thanh Footer trong FontLab trong FontLab 7 và FontLab 8, là thanh hiển thị thông tin ký tự và thay đổi kích thước ô ký tự hiển thị trong Font Map.

Thanh Footer trong FontLab là gì?

Thanh Footer trong FontLab 7 và FontLab 8 là một thanh tính năng trong cửa sổ Font chữ. Khu vực thanh Footer hiển thị thông tin về Glyph đang chọn trong Font Map. Thanh Footer còn có tính năng tùy chỉnh kích thước hiển thị của các ô ký tự trong Font Map.

Giao diện thanh Footer trong FontLab 7 và FontLab 8:

  1. Glyph Name: Tên ký tự đang chọn.
  2. Tag: Gắn thẻ ghi chú cho ký tự đang chọn. L-Click vào nút [Tags] để xem nội dung.
  3. Unicode: Mã Unicode của ký tự đang chọn.
  4. LSB: Kích thước lề trái (Left Sidebearing) của ký tự đang chọn.
  5. Width: Chiều rộng của ký tự đang chọn.
  6. RSB: Kích thước lề phải (Right Sidebearing) của ký tự đang chọn.
  7. 1st And 2nd Kerning Class: Tính chỉnh khoảng cách ký tự (Kerning) phía trước và phía sau ký tự.
  8. Selected Glyphs: Số ký tự đang chọn trên tổng số ký tự có trong Font chữ.
  9. Chọn kích thước ô ký tự hiển thị trong Font Map của Font chữ.
  10. Cols: Số ô ký tự hiển thị trong một hàng ngang của Font Map. Có thể chỉnh sửa kích thước ô ký tự hiển thị trong Font Map bằng cách thay đổi số này.

Các thao tác với thanh Footer trong FontLab:

L-Click vào nút [Tags] trong Footer để hiển thị thẻ ghi chú của ký tự đang chọn trong Font Map. Có thể xem và chỉnh sửa nội dung ghi chú trực tiếp ở đây.
Sửa chiều rộng của ký tự đang chọn bằng cách sửa số trực tiếp Width trong Footer.
Sửa Left Sidebearing và Right Sidebearing của ký tự đang chọn bằng cách sửa số trực tiếp trong Footer.
Sửa Kerning của ký tự đang chọn bằng cách bấm vào 1st And 2nd Kerning Class. Bảng Set Kerning xuất hiện. Chọn một Class Glyph để chỉnh sửa Kerning.
Thay đổi nhanh kích thước ô ký tự trong Font Map bằng cách bấm chọn các ô hình chữ nhật. Có bốn ô hình chữ nhật tương ứng với bốn kích thước hiển thị ô ký tự trong Font Map.
Thay đổi kích thước ô ký tự trong Font Map bằng cách bấm chọn danh sách trong mục Cols. Cách này cho phép chọn được nhiều kích thước hiển thị ô ký tự hơn.

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu thanh Footer trong FontLab 7 và FontLab 8. Thanh này giúp bạn xem nhanh thông tin về một ký tự đang chọn trong Font Map. Nhưng chức năng chính của nó là thay đổi kích thước của ô ký tự hiển thị trong Font Map.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Bảng mã Font chữ thông dụng

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên