Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Thanh công cụ – Toolbar trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu thanh công cụ – Toolbar trong FontLab 7 và FontLab 8, là nơi chứa tất cả các công cụ phục vụ cho việc thiết kế hình dáng ký tự trong Font chữ. Thanh Toolbar còn cung cấp các công cụ chuyển đổi chế độ tương tác với đối tượng và các công cụ bật tắt một số đối tượng hỗ trợ canh chỉnh bản vẽ.

Thanh công cụ – Toobar trong FontLab 7 và FontLab 8 là gì?

Thanh công cụ (Toolbar) trong FontLab 7 và FontLab 8 chứa các công cụ phục vụ việc thiết kế Font. Nhóm công cụ đầu tiên có chức năng thay đổi đối tượng tương tác trong Font chữ. Nhóm công cụ thứ hai chứa các công cụ vẽ và chỉnh sửa hình Vector. Nhóm công cụ cuối cùng dùng để bật tắt hiển thị các đối tượng hỗ trợ canh chỉnh bản vẽ.

Cách bật tắt hiển thị thanh Toolbar trong FontLab:

Cách hiện thanh Toolbar: (1) Menu Window => (2) Tick chọn Toolbar => (3) Thanh Toolbar sẽ xuất hiện.
Các bước thực hiện như con số ghi trong hình trên. Lặp lại thao tác trên sẽ có tác dụng ẩn thanh Toolbar.

Cách kích hoạt các công cụ trong thanh Toolbar của FontLab:

Hầu hết các công cụ trong Toolbar đều có một phím tắt để kích hoạt nhanh công cụ. Các công cụ vẽ có hai kiểu kích hoạt. Bấm một lần để kích hoạt cố định công cụ. Nếu bấm giữ phím để thao tác thì công cụ chỉ được kích hoạt ngay lúc giữ phím. Sau khi nhả phím thì FontLab sẽ tự động chuyển về công cụ trước đó.

Nhóm công cụ thay đổi đối tượng tương tác trong FontLab:

 • Contuor [A] => Chỉnh sửa bản vẽ ở cấp độ tương tác với đường viền và điểm trong từng Element.
 • Element [V] => Chỉnh sửa bản vẽ ở cấp độ tương tác với các đối tượng thành phần (Element).
 • Edit Metrics [M] => Chế độ chỉnh sửa chiều rộng các ký tự trong Font chữ.
 • Edit Kerning [K] => Chế độ tinh chỉnh khoảng cách giữa các cặp ký tự trong Font chữ.
 • Text [T] => Chế độ chỉnh sửa nội dụng chữ trong cửa sổ Text.
Nhóm ký tự Mac OS Roman

Contour

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Element

Bảng mã Font chữ thông dụng

Edit Metrics

Bảng mã Font chữ thông dụng

Edit Kerning

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Text

Nhóm công cụ vẽ và chỉnh sửa hình Vector trong FontLab:

 • Eraser [2] => Công cụ xóa điểm và nút Vector trên đường viền.
 • Brush [B] => Công cụ vẽ mô phỏng nét cọ.
 • Pencil [N] => Công cụ vẽ mô phỏng đường đi của nét bút thật.
 • Rapid [5] => Công cụ vẽ đường viền và đường cong Bézier.
 • Pen [P] => Công cụ vẽ đường Bézier theo cách truyền thống.
 • Knife [J] => Công cụ cắt hoặc thêm nút trên đường viền, cắt mảng.
 • Scissors [Q] => Công cụ biến đổi đơn giản hóa đường viền.
 • Magnet [U] => Công cụ thêm và xóa Power Guides.
 • Fill [F] => Công cụ tạo mảng đặc và mảng rỗng.
 • Guides [G] => Tạo thước đo, tạo đường dẫn, điểm neo và điểm ghim.
 • Rotate [R] => Công cụ xoay nhanh hình ảnh, đường viền, Element.
 • Scale [S] => Phóng to – thu nhỏ hình ảnh, đường viền, Element.
 • Slant [D] => Trượt nghiêng hình ảnh, đường viền hoặc Element.
 • Matchmaker [7] => Kiểm tra lỗi không tương thích giữa các Master.
 • TrueType Hinting => Công cụ tạo, chỉnh sửa Hinting TrueType.
 • Ellipse [O] => Công cụ vẽ hình Elip.
 • Rectangle [I] => Công cụ vẽ hình chữ nhật.
Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Eraser

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Brush

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Pencil

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Rapid

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Pen

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Knife

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Scrissors

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Magnet

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Fill

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Guides

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Rotate

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Scale

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Slant

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

MatchMaker

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

TrueType Hinting

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Ellipse

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Rectangle

Nhóm công cụ bật tắt hiển thị các đối tượng hỗ trợ canh chỉnh bản vẽ trong FontLab:

 • All Nodes => Bật – tắt hiển thị biểu tượng điểm và tay kéo Bézier.
 • Coordinates => Bật – tắt hiển thị tọa độ trên bản vẽ.
 • Curvature => Bật – tắt biểu đồ thể hiện độ cong đường viền.
 • FontAudit => Bật – tắt hiển thị các ghi chú kiểm tra lỗi bản vẽ.
 • Grid => Bật – tắt hiển thị lưới Grid trong bản vẽ.
 • Glyph Guides => Bật – tắt hiển thị đường Glyph Guides trong bản vẽ.
 • Font Guides => Bật – tắt hiển thị đường Font Guides trong bản vẽ.
 • Hint => Bật – tắt hiển thị Hint đường dẫn PostScript trong bản vẽ.
Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

All Nodes

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Coordinates

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Curvature

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

FontAudit

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Grid

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Glyph Guides

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Font Guides

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hint

Kết luận:

Trên đây là bài giới thiệu thanh công cụ Toolbar trong FontLab 7 và FontLab 8. Theo tôi thì các công cụ vẽ trong FontLab là những công cụ khó sử dụng nhất. Nó phức tạp theo cách hiểu về bản chất của công cụ, và cả cách sử dụng công cụ. Nhưng thực tế, bạn không cần biết cách sử dụng tất cả các tính năng của công cụ. Bạn chỉ cần biết những tính năng cần thiết trong công cụ để thiết kế Font chữ của bạn. Font chữ có hình dáng ký tự càng phức tạp thì cần sử dụng công cụ phức tạp hơn.

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên