Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Công cụ bút Bézier – Pen trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng công cụ bút Bézier – Pen trong FontLab 7 và FontLab 8. Pen là công cụ chính để chỉnh sửa đường viền Vector trong FontLab.

Công cụ bút Bézier – Pen trong FontLab là gì?

Pen (phím tắt [P]) trong FontLab là công cụ bút vẽ đường Bézier truyền thống. Giống như công cụ vẽ đường Bézier trên các phần mềm thiết kế khác. Công cụ Pen cho phép tạo và chỉnh sửa đường viền theo cách đơn giản nhất.

Cách sử dụng công cụ bút Bézier – Pen trong FontLab:

Các thao tác vẽ trong công cụ Pen:

Chọn Pen + L-Click để vẽ từng đoạn thẳng nối tiếp nhau.
Giữ [Shift] + L-Click tạo đoạn tiếp theo nếu muốn đoạn đó được khóa theo phương đứng, phương ngang hoặc hướng xiên 45°.
L-Click và kéo để tạo điểm tiếp theo dạng Smooth và tạo ra đoạn cong.
Giữ [Alt] + L-Click và kéo để tạo điểm tiếp theo dạng điểm gãy và tạo ra đoạn cong.
Giữ [Shift] + [Alt] + L-Click và kéo để tạo đoạn thẳng bị khóa theo phương đứng, phương ngang hoặc hướng xiên 45°. Điểm vừa tạo có chứa một Vector kéo cho đoạn cong kế tiếp.

Các thao tác chỉnh sửa đường viền trong công cụ Pen:

L-Click điểm cuối cùng vào điểm bắt đầu để đóng kín đường viền và tạo thành mảng.
Muốn vẽ điểm cuối cùng và kết thúc lệnh để tạo đường viền hở thì nhấn [Esc].
L-Click vào điểm đầu hoặc điểm cuối của một đường viền hở để đổi chiểu điểm đầu và điểm cuối.
Giữ [Ctrl] + L-Click vào điểm đầu hoặc điểm cuối của một đường viền hở để vẽ đường viền mới nối vào đường viền có sẵn.
L-Click vào khoảng giữa của đoạn có sẵn sẽ tạo thêm điểm không có Vector kéo (giống như điểm gãy) tại vị trí đó.
L-Click và kéo vào khoảng giữa của đoạn sẽ chia đoạn đó thành hai đoạn và một đoạn bị bẻ cong.
Giữ [Alt] và L-Click vào khoảng giữa đoạn thẳng sẽ thêm hai Vector kéo tại hai đầu đoạn đó (giống như đoạn cong).

Các thao tác chỉnh sửa điểm trong công cụ Pen:

L-Click và kéo vào một điểm có sẵn sẽ tạo ra hai tay kéo Vector theo phương kéo chuột và điểm đó có trạng thái Smooth.
Giữ [Shift] + L-Click và kéo vào một điểm có sẵn sẽ tạo ra hai tay kéo Vector được khóa theo phương đứng, phương ngang hoặc hướng xiên 45° và điểm đó có trạng thái Smooth.
Giữ [Alt] + L-Click và kéo vào một điểm có hai tay kéo Vector ở trạng thái Smooth sẽ phá vỡ trạng thái Smooth và biến điểm đó thành điểm gãy.
L-Click vào một điểm có tay kéo Vector sẽ xóa hết tay kéo Vector của điểm đó.
L-Click vào một điểm không có tay kéo Vector sẽ xóa điểm đó.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng công cụ bút Bézier – Pen trong FontLab 7 và FontLab 8. Pen là công cụ chính để chỉnh sửa đường viền Vector trong FontLab.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên