Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Ký tự nhỏ bên dưới và ký tự nhỏ bên trên

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài viết về ký tự nhỏ bên dưới và ký tự nhỏ bên trên, là một đối tượng ký tự xuất hiện nhiều trong phương trình phản ứng hóa học và phương trình toán học. Biết cách thiết lập chỉ số trên và chỉ số dưới giúp bạn thiết kế Font chữ chuyên nghiệp hơn.

Ký tự nhỏ bên dưới và ký tự nhỏ bên trên là gì?

Bạn thấy các phương trình toán học sử dùng các số và chữ nhỏ. Các con số này xuất hiện trên cao bên phải một ký tự số đóng vai trò làm số mũ. Ví dụ: a2 + b2 = c
Bạn cũng từng thấy các phương trình phản ứng hóa học có các con số dạng ký tự thu nhỏ. Các con số này nằm dưới thấp và theo sau ký hiệu tên nguyên tố trong phương trình hóa học. Ví dụ: 2H2 + O2 → 2H2O
Trong thiết kế Font chữ, các ký tự thu nhỏ đó được gọi là chỉ số trên và chỉ số dưới. Theo cách gọi quen thuộc của người Việt là ký tự nhỏ bên trên và ký tự nhỏ bên dưới.

Ký tự nhỏ bên dưới – Chỉ số dưới:

Ký tự nhỏ dưới – Chỉ số dưới trong ứng dụng thực tế:

Ký tự nhỏ dưới được ứng dụng trong trình bày phương trình cân bằng phản ứng hóa học. Hầu hết các ứng dụng soạn thảo văn bản như Word, Excel,… đều có tính năng tạo chỉ số dưới. Các ứng dụng đồ họa như Photoshop, AutoCAD,… cũng hỗ trợ tạo Text chỉ số dưới. Ký tự nhỏ bên dưới được tạo ra từ việc thu nhỏ ký tự cơ bản có sẵn trong Font chữ. Ví dụ: 2H2 + O2 → 2H2O

Ký tự nhỏ dưới – Chỉ số dưới trong thiết kế Font chữ:

Bảng đặc tả OS/2 quy định trường thông tin khai báo cho các ký tự dạng chỉ số dưới. (Ví dụ: y₂ )
Subscript X Size: Trường khai báo kích thước chiều ngang của ký tự nhỏ bên dưới. Đơn vị kích thước là đơn vị UPM của Font chữ.
Subscript Y Size: Trường khai báo kích thước chiều đứng của ký tự nhỏ bên dưới. Đơn vị kích thước là đơn vị UPM của Font chữ.
Subscript X Offset: Độ lệch ngang của ký tự nhỏ bên dưới so với ký tự gốc, tính từ gốc tọa độ. Đơn vị kích thước là đơn vị UPM của Font chữ. Chữ Latin có Subscript X Offset = 0.
Subscript Y Offset: Độ lệch cao độ của ký tự nhỏ bên dưới so với ký tự gốc. Độ lệch là khoảng cách tính từ đường cơ sở dưới của ký tự gốc xuống đến đường cơ sở dưới của ký tự nhỏ bên dưới. Đơn vị độ lệch là đơn vị UPM của Font chữ.
Nếu Font chữ không có ký tự riêng trình bày dạng ký tự nhỏ bên dưới thì dạng thu nhỏ của ký tự gốc sẽ được sử dụng. Ví dụ: Font chữ dùng hệ lưới UPM 1000 khai báo Subscript X Size = 700 và Subscript Y Size = 700 thì ký tự nhỏ bên dưới bằng 7/10 kích thước ký tự gốc.
Khi sử dụng FontLab 7, FontLab 8 để thiết kế Font chữ thì cần thiết lập chỉ số dưới. Việc thiết lập các thông số của chỉ số dưới được thực hiện trong bảng Font Infor đầy đủ.

Ký tự nhỏ bên trên – Chỉ số trên:

Ký tự nhỏ bên trên – Chỉ số trên trong ứng dụng thực tế:

Ký tự nhỏ trên được ứng dụng trong trình bày phương trình toán học. Hầu hết các ứng dụng soạn thảo văn bản như Word, Excel,… đều có tính năng tạo chỉ số trên. Các ứng dụng đồ họa như Photoshop, AutoCAD,… cũng hỗ trợ tạo Text chỉ số trên. Ký tự nhỏ bên trên được tạo ra từ việc thu nhỏ ký tự cơ bản có sẵn trong Font chữ. Ví dụ: a2 + b2 = c

Ký tự nhỏ bên trên – Chỉ số trên trong thiết kế Font chữ:

Bảng đặc tả OS/2 quy định trường thông tin khai báo cho các ký tự dạng chỉ số trên. (Ví dụ: x² )
Superscript X Size: Trường khai báo kích thước chiều ngang của ký tự nhỏ bên trên. Đơn vị kích thước là đơn vị UPM của Font chữ.
Superscript Y Size: Trường khai báo kích thước chiều đứng của ký tự nhỏ bên trên. Đơn vị kích thước là đơn vị UPM của Font chữ.
Superscript X Offset: Độ lệch ngang của ký tự nhỏ bên trên so với ký tự gốc, tính từ gốc tọa độ. Giá trị kích thước là đơn vị UPM của Font chữ. Chữ Latin có Subscript X Offset = 0.
Superscript Y Offset: Độ lệch cao độ của ký tự nhỏ bên trên so với ký tự gốc. Độ lệch là khoảng cách tính từ đường sơ sở trên của ký tự gốc lên đến đường sơ sở trên của ký tự nhỏ bên trên. Đơn vị độ lệch là đơn vị UPM của Font chữ.
Nếu Font chữ không có ký tự riêng trình bày dạng ký tự nhỏ bên trên thì dạng thu nhỏ của ký tự gốc sẽ được sử dụng. Ví dụ: Font chữ dùng hệ lưới UPM 1000 khai báo Superscript X Size = 700 và Superscript Y Size = 700 thì ký tự nhỏ bên trên bằng 7/10 kích thước ký tự gốc.
Khi sử dụng FontLab 7, FontLab 8 để thiết kế Font chữ thì cần thiết lập chỉ số trên. Việc thiết lập các thông số của chỉ số trên được thực hiện trong bảng Font Infor đầy đủ.

Kết luận:

Trên đây là bài giới thiệu ký tự nhỏ bên dưới và ký tự nhỏ bên trên trong Font chữ. Hiểu được các thông số thiết lập chỉ số dưới và chỉ số trên giúp bạn thiết kế Font chữ chuyên nghiệp hơn. Tránh bị lỗi hiển thị ký tự nhỏ bên dưới và ký tự nhỏ bên trên trong Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Các đường gợi ý ngang trong thiết kế Font chữ

Các đường gợi ý ngang

Phông chữ đơn cách - Monospaced Font

Phông chữ đơn cách

Ký tự nhỏ bên dưới - Chỉ số dưới

Ký tự nhỏ dưới – nhỏ trên

Nét gạch ngang dòng văn bản

Nét gạch ngang dòng

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên