Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Bảng điều khiển Parameters trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển Parameters trong FontLab 7 và FontLab 8, là một tính năng hỗ trợ các định tọa độ chiều cao của Font Guides, điểm ghim và điểm neo. Bạn chỉ cần biến sự tồn tại của tính năng này để tránh bị nhầm lẫn với các tính năng khác. Khi thiết kế chữ viết Latin thì bạn không cần sử dụng tính năng tham số Parameter.

Bảng điều khiển Parameters trong FontLab là gì?

Bảng điều khiển Parameters trong FontLab 7 và FontLab 8 là một danh sách. Danh sách này liệt kê tất cả các đường hướng dẫn ngang có trong File thiết kế. Danh sách này cũng có các nút điều khiển thay đổi chiều cao của từng đường hướng dẫn ngang. Mục đích là giúp người thiết kế kiểm soát cao độ từng đường hướng dẫn ngang trong File thiết kế. Để sử dụng tính năng Parameters, bạn cần biết về đường hướng dẫn ngang có trong Parameters.

Các đường cơ sở của Font chữ:

FontLab xem các đường cơ sở là một loại đường hướng dẫn ngang. Các đường cơ sở được liệt kê trong bảng Parameters gồm ascender, descender, caps_height, x_height.
Ascender Line (Đường đỉnh): Là đường đi qua điểm trên cùng của ký tự xa nhất bên trên. Ví dụ ký tự “b”.
Descender Line (Đường đáy): Là đường đi qua điểm dưới cùng của ký tự xa nhất bên dưới. Ví dụ ký tự “p”, “y”. Đường Descender Line cũng trùng với đường giới hạn dưới của hệ lưới UPM.
Caps Height (Đường đỉnh chữ hoa): Là đường đi qua điểm trên cùng của các ký tự viết hoa. Ví dụ ký tự “H”. Các ký tự viết hoa sẽ dùng đường Caps Height làm chiều cao chuẩn.
Đường X-Height và Baseline là hai đường cơ sở, tạo nên khoảng cơ sở cho dòng chữ. Các ký tự “v”, “w”, “x”, “z” thường nằm gọn trong khoảng cơ sở của dòng chữ.
Xem thêm bài viết [ Các đường hướng dẫn ngang trong thiết kế Font chữ (Nya.vn) ].

Các đường Font Guides nằm ngang:

FontLab liệt kê các đường Font Guides nằm ngang vào danh sách Parameters.
Đường hướng dẫn Font Guides là loại đường hướng dẫn làm việc trên toàn bộ Font chữ. Giúp canh chỉnh kích thước chính cho tất cả các ký tự trong Font chữ. Ví dụ: bạn muốn canh chỉnh dấu gạch giữa của ký tự “E” và “H” cao bằng nhau. Bạn cũng có thể canh chỉnh chiều rộng các chi tiết trong ký tự bằng Font Guides.
Xem thêm bài viết … (ĐƯỜNG HƯỚNG DẪN FONT GUIDES TRONG NYA.VN)

Tham số – Parameter:

Parameter (đường tham số) là một tính năng hỗ trợ cho tính năng điểm neo và điểm ghim. Nó chỉ cần thiết để xác đinh vị trí dấu phụ cho một số chữ viết phức tạp. Bao gồm chữ viết Ả Rập, Do Thái và Armenia. Các giá trị Parameter hữu ích khi xác định chiều cao không theo kích thước phông chữ. Tham số Parameter sẽ tham gia vào biểu thức xác định chiều cao đối tượng khác. Đối tượng đó có thể là đường Font Guides hoặc tọa độ chiều cao điểm neo, điểm ghim.
Ví dụ: Bạn tạo một giá trị Parameter và đặt tên là “small_caps”. Bạn có một đường Font Guides. Trong trường Expression của Guides Panel, bạn nhập giá trị “small_caps+200”. Lúc này, tọa độ chiều cao của đường Font Guides luôn bằng giá trị Parameter small_caps cộng thêm 200.
Tính năng này không cần thiết cho chữ viết Latin.

Cách sử dụng bảng điều khiển Parameters trong FontLab 7 và FontLab 8:

Mở bảng điều khiển Parameters trong FontLab bằng cách:
Chọn Menu File => Font Info… => Xuất hiện bảng Font Info => Chọn mục Parameters.

Bảng Parameters cho phép điều khiển vị trí tất cả các đường hướng dẫn ngang trong File thiết kế. Giúp người thiết kế kiểm soát tốt vị trí của các đường hướng dẫn ngang. (Tính năng này bị lỗi trên FontLab 7 phiên bản Windows)
Giá trị Parameter chỉ là một tham số, nó không phải là đường hướng dẫn. Tạo đường Parameter bằng cách: L-Click vào nút dấu cộng trong Parameters => Đặt lại tên đường thước đo mới.
Có một cách khác để mở bảng Parameters là sử dụng bảng Font Info bổ sung. Chọn Menu Window => Panels => Font Info => Xuất hiện Font Info Panel => Chọn mục Parameters. Bảng Parameters này dễ sử dụng hơn trong bảng Font Info đầy đủ, và không bị lỗi.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển Parameters trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng này chỉ hữu ích khi thiết kế các loại chữ viết phức tạp như chữ Ả Rập, Do Thái, Armenia. Bạn chỉ thiết kế chữ viết Latin thì không cần sử dụng tính năng tham số Parameter.

Các bài viết có liên quan:

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Đường gạch chân dòng văn bản

Khoảng cách dòng

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Creator

Bảng mã Font chữ thông dụng

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên