Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Đường dẫn Font Guides trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng đường dẫn Font Guides trong FontLab 7 và FontLab 8. Đây là một đường dẫn tính năng được cung cấp riêng trong ứng dụng FontLab. Nó cần thiết cho nhiều tính năng định vị và canh chỉnh trong FontLab.

Đường dẫn Font Guides trong FontLab là gì?

Đường dẫn Font Guides trong FontLab là một loại đường dẫn tính năng của FontLab. Một đường dẫn Font Guides sẽ hoạt động trên toàn bộ Glyph trong Font chữ. Nó giúp canh chỉnh vị trí cho các tính năng của FontLab hoạt động trên toàn Font chữ. Đường dẫn Font Guides không đính kèm trong File Font chữ đầu cuối.

Cách tạo đường dẫn Font Guides trong FontLab:

Giữ [Shift] + L-Click vào vùng Rulers và kéo vào vùng làm việc để tạo ra Font Guides theo phương thẳng đứng hoặc nằm ngang.
Chỉ thực hiện chọn và chỉnh sửa được Font Guides trong chế độ chỉnh sửa Contour.

Cách chọn đối tượng đường dẫn Font Guides trong FontLab:

Chọn một Font Guides bằng cách: L-Click vào Font Guides đó.
Chọn nhiều Font Guides cùng lúc bằng cách: Giữ [Shift] + L-Click chọn các Font Guides tiếp theo.
Chọn nhanh tất cả các Font Guides có trong bản vẽ bằng cách: Chọn một Font Guides => [Ctrl] + [A].
Thoát chọn nhiều Font Guides bằng cách: L-Click vào chỗ trống trong vùng làm việc.

Cách di chuyển các đường dẫn Font Guides trong FontLab:

Di chuyển một Font Guides bằng cách: Chọn một Font Guides => L-Click kéo chuột vào Font Guides đó. Mặc định Font Guides thẳng đứng hoặc nghiêng gần với phương đứng chỉ có thể di chuyển trượt theo phương ngang, Font Guides nằm ngang hoặc nghiêng gần với phương ngang chỉ có thể di chuyển trượt theo phương đứng.
Di chuyển nhiều Font Guides bằng cách: Chọn nhiều Font Guides => L-Click kéo chuột vào khoảng giữa của một trong các Font Guides. Mặc định chọn nhiều Font Guides sẽ cho phép di chuyển tự do.

Cách xoay hướng các đường dẫn Font Guides trong FontLab:

Chuyển Font Guides về chế độ Vector bằng cách: Chọn Font Guides => R-Click => Vector. Khi chọn đường Font Guides trong chế độ Vector sẽ xuất hiện điểm tâm và điểm mũi tên.
Đổi góc nghiêng của Font Guides bằng cách: Chọn Font Guides => L-Click kéo điểm tâm hoặc điểm mũi tên. Có thể sửa chỉ số kích thước chiều cao và chiều ngang của Vector đường dẫn để điều chỉnh góc nghiêng chính xác. Có thể giữ [Shift] để xoay Font Guides theo chiều thẳng đứng hoặc chiều ngang.
Chuyển Font Guides sang chế độ khóa thẳng đứng bằng cách: Chọn Font Guides => R-Click => Horizontal.
Chuyển Font Guides sang chế độ khóa nằm ngang bằng cách: Chọn Font Guides => R-Click => Vertical.

Tạo đường dẫn song song với đường Font Guides có sẵn:

Tạo đường dóng song song với Font Guides bằng cách: Giữ [Shift] + L-Click vào Font Guides và kéo chuột => Sửa lại chỉ số khoảng cách chính xác. Tính năng này hữu ích cho việc canh chỉnh chiều cao các chi tiết giống nhau của các Glyph trong Font chữ.
Sao chép Font Guides thành đường Font Guides song song bằng cách: Chọn Font Guides => Giữ [Alt] + L-Click kéo chuột vào Font Guides đó => Font Guides mới được tạo ra song song với Font Guides gốc.

Tính năng đo khoảng cách của đường dẫn Font Guides trong FontLab:

Bật tắt khóa đường Font Guides bằng cách: Chọn Font Guides => R-Click => Lock.
Bật tắt bắt điểm vào một Font Guides bằng cách: Chọn Font Guides => R-Click => Snap.
Dùng Font Guides để làm thước đo khoảng cắt qua một đường viền: Cho Font Guides cắt qua một đường viền, khi D-Click vào Font Guides sẽ hiển thị độ dài từng khoảng cắt qua đường viền. Nếu D-Click vào Font Guides lần thứ hai, các điểm đánh dấu khoảng cách sẽ bị khóa, có thể di chuyển Font Guides mà không làm biến mất các điểm đánh dấu. Nếu D-Click vào Font Guides lần thứ ba, tính năng thước đo khoảng cắt sẽ tắt.
Khi Font Guides bật tính năng thước đo và các điểm đánh dấu bị khóa, người dùng có thể chọn bật tắt tính năng giữ nguyên tỉ lệ các đoạn đánh dấu khi thay đổi chiều dài Vector của Font Guides đó. Bật tắt tính năng giữ nguyên tỉ lệ các đoạn đánh dấu bằng cách: Chọn Font Guides => R-Click => Proportional Markers.
Tạo một điểm hoặc nhiều điểm đánh dấu trên Font Guides bằng cách: Giữ [Alt] + L-Click lên đường Font Guides. Có thể sửa số hoặc nắm kéo chuột vào các điểm đánh dấu hoặc sửa chỉ số khoảng cách để thay đổi khoảng cách giữa các điểm. D-Click vào Font Guides thì tất cả các điểm đánh dấu trên Font Guides đó sẽ bị xóa hết.

Các tính năng phụ của đường dẫn Font Guides trong FontLab:

Tạo một đường Glyph Guides trùng với đường Font Guides có sẵn bằng cách: Chọn Font Guides => R-Click => Copy To Glyph.
Tạo một Font Guides vuông góc với Font Guides có sẵn bằng cách: Chọn Font Guides => R-Click => Chọn Create Orthogonal CW hoặc Create Orthogonal CCW.
Thay đổi màu của Font Guides bằng cách: Chọn Font Guides => R-Click => Color.
Có thể mở bảng Guide để tinh chỉnh sâu hơn cho từng Font Guides: Chọn Menu Window => Panels => Guide.
Các Font Guides có trong Font chữ được liệt kê trong bảng Font Info: Chọn Menu File => Font Info… => Mở bảng Font Info => Guides.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng đường dẫn Font Guides trong FontLab 7 và FontLab 8. Đây là một đường dẫn tính năng được cung cấp riêng trong ứng dụng FontLab. Nó cần thiết cho nhiều tính năng định vị và canh chỉnh trong FontLab.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên