Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Hint canh chỉnh đỉnh – canh chỉnh đáy trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn tạo Hint canh chỉnh đỉnh và Hint canh chỉnh đáy trong FontLab. Hint canh chỉnh đỉnh và Hint canh chỉnh đáy là một phần trong TrueType Hinting của Font chữ.

Hint canh chỉnh đỉnh – canh chỉnh đáy đáy trong FontLab là gì?

Hint canh chỉnh đỉnh và Hint canh chỉnh đáy trong trong FontLab dùng để canh chỉnh điểm vào lưới. Cách hoạt động tương tự như vùng canh chỉnh trong PostScript Hinting. Các Hint này dùng để triệt tiêu khoảng Overhang khi hiển thị Font chữ ở PPM nhỏ.
Xem thêm bài viết [ Thiết lập khoảng Zones trong FontLab ].
Hint canh chỉnh đỉnh và Hint canh chỉnh đáy chỉ được tạo ra và hoạt động trong vùng canh chỉnh của TrueType Hinting. Nếu cố gắng tạo Hint ở ngoài vùng canh chỉnh, nó sẽ trở thành Hint canh chỉnh điểm với lưới Raster.

Cách tạo Hint canh chỉnh đỉnh trong FontLab:

Hint canh chỉnh đỉnh (AlignTop) được tạo ra bằng cách: Trong bảng TrueType Hinting => Bật Y và tắt X => Chọn công cụ Align => L-Click vào một điểm màu đỏ đậm ở trên cùng của đường viền ngoài (điểm này phải nằm trong khoảng Top Zones) => Điểm được gán Hint canh chỉnh đỉnh xuất kiện ký hiệu chữ Z.

Cách tạo Hint canh chỉnh đáy trong FontLab:

Hint canh chỉnh đáy (AlignBottom) được tạo ra bằng cách: Trong bảng TrueType Hinting => Bật Y và tắt X => Chọn công cụ Align => L-Click vào một điểm màu đỏ đậm ở dưới cùng của đường viền ngoài (điểm này phải nằm trong vùng Bottom Zones) => Điểm được gán Hint canh chỉnh đỉnh xuất hiện ký hiệu chữ Z.

Cách hoạt động của Hint canh chỉnh đỉnh và Hint canh chỉnh đáy:

Có một chương trình luôn thực hiện diễn giải một kết quả Raster hóa mới mỗi khi kích thước hiển thị PPM bị thay đổi.
Chương trình diễn giải luôn làm tròn chiều rộng các khoảng Zones của TrueType thành những giá trị số nguyên theo kích thước PPM hiện hành.
Khi chương trình diễn giải các Glyph để hiển thị lên khung hình, các điểm được gán Hint canh chỉnh đỉnh và Hint canh chỉnh đáy được chỉ định bắt điểm vào đường cơ sở của vùng canh chỉnh, nếu khoảng cách giữa Hint đó đến đường cơ sở chia cho khoảng rộng vùng canh chỉnh không lớn hơn 16/17.
Thuật toán này khá khó hiểu. Nên chỉ cần quan sát sự thay đổi của hình Raster xem trước để biết sự tác động của Hint lên hình ảnh ký tự.

Cú pháp trình bày Hint canh chỉnh đỉnh và Hint canh chỉnh đáy dạng Code lập trình:

Trong bảng mã code sẽ trình bày Hint canh chỉnh đỉnh và Hint canh chỉnh đáy lần lượt là:
[Alignt] là tên của lệnh Hint canh chỉnh đỉnh.
[Alignb] là tên của lệnh Hint canh chỉnh đáy.
[at01] là tên của Hint, quy định [at] là tên của Hint canh chỉnh đỉnh và [01] là con số để phân biệt với tên các Hint khác.
[ab01] là tên của Hint, quy định [ab] là tên của Hint canh chỉnh đáy và [01] là con số để phân biệt với tên các Hint khác.
[“T: 1447”] là tên của vùng canh chỉnh. Tên của vùng canh chỉnh đỉnh được khai báo trong cặp dấu ngoặc kép. Quy định [T:] là tên của vùng canh chỉnh đỉnh và [1447] là giá trị khoảng cách từ đường cơ sở của vùng canh chỉnh này đến gốc tọa độ. Ngoại trừ hai vùng canh chỉnh đỉnh đặc biệt được đặt tên mặc định là Caps và Xhgt.
[“B: 0”] là tên của vùng canh chỉnh. Tên của vùng canh chỉnh đáy được khai báo trong cặp dấu ngoặc kép. Quy định [B:] là tên của vùng canh chỉnh đáy và [0] là giá trị khoảng cách từ đường cơ sở của vùng canh chỉnh này đến gốc tọa độ. Ngoại trừ hai vùng canh chỉnh đáy đặc biệt được đặt tên mặc định là Base và Dsc.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn tạo Hint canh chỉnh đỉnh và Hint canh chỉnh đáy trong FontLab. Hint canh chỉnh đỉnh và Hint canh chỉnh đáy là một phần trong TrueType Hinting của Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên