Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Thẻ Feature trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Chào các bạn! Tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài viết về AFDKO, một ngôn ngữ lập trình tính năng cho Font chữ OpenType. Các tính năng như Font chữ biến đổi, điều chỉnh Kerning, tự động thay thế chữ kiểu trong một Font chữ OpenType đều được mô tả trong thông tin đính kèm theo tệp phông chữ, được trình bày bằng ngôn ngữ AFDKO.
Các bạn xem bài viết chỉ cần xem phần hình ảnh. Hình ảnh đã được sắp xếp và trình bày nội dung bài viết, dễ xem và dễ hiểu. Phần văn bản dùng để tối ưu hóa nội dung.

Thẻ khai báo tính năng Feature trong ngôn ngữ AFDKO dùng để là gì?

Bài này giới thiệu một số thẻ khai báo tính năng trong ngôn ngữ lập trình AFDKO cơ bản nhất. Cụ thể là thẻ Feature với chức năng khai báo khối lệnh chỉ định cho một tính năng cụ thể.

Tương tự những ngôn ngữ lập trình Python scripts, ngôn ngữ AFDKO cũng có cú pháp tương tự. Mỗi Lệnh cần được bắt đầu bằng một thẻ khai báo tính năng. Biết chức năng của các thẻ khai báo tính năng giúp bạn hiểu cách hoạt động của các thẻ lệnh.

Thẻ khai báo tính năng Feature trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Mỗi thẻ tính năng được khai báo trong tập lệnh phải được đặt trong một khối lệnh. Trong khối lệnh có thể bao gồm thẻ tính năng và các thẻ khai báo ngữ cảnh đính kèm.
Thẻ Feature được dùng để khai báo một khối lệnh chỉ định một tính năng OpenType cụ thể.

Cú pháp là:

feature <feature tag> {
        # specifications go here
} <feature tag>;

Ví dụ khai báo một khối lệnh chỉ định tính năng thay thế ký tự dính:

# Ligature formation
feature liga {
    substitute f i by f_i;
    substitute f l by f_l;
} liga;

Ví dụ khai báo một khối lệnh chỉ định tính năng tinh chỉnh khoảng cách giữa các cặp ký tự:

# Kerning
feature kern {
    position A Y -100;
    position a y -80;
    position s f' <0 0 10 0> t;
} kern;

Tổng kết

 • Trên đây là bài giới thiệu thẻ khai báo tính năng Feature trong ngôn ngữ lập trình AFDKO.
 • Thẻ Feature luôn xuất hiện trong phần khai báo tính năng của chữ viết Latin. Tất cả các tính năng cần thiết cho Font chữ Latin như kern, liga, aalt, salt, cswh đều được đặt trong thẻ feature.

Bài viết có liên quan:

Cú pháp của ngôn ngữ lập trình AFDKO

Cú pháp lập trình AFDKO

Các loại giá trị trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Các loại giá trị trong AFDKO

Thẻ Feature trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Thẻ Feature trong AFDKO

Thẻ Languagesystem trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Thẻ Languagesystem trong AFDKO

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên