Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Thiết lập Zones cho TrueType Hinting trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn thiết lập Zones cho TrueType Hinting trong FontLab 7 và FontLab 8. Thông tin khai báo Zones cần thiết để Hint vùng canh chỉnh của TrueType Hinting hoạt động.

Thiết lập Zones cho TrueType Hinting trong FontLab là gì?

Thiết lập Zones cho TrueType Hinting trong FontLab là quá trình khai báo các khoảng Overhang. Các khoảng này trong TrueType Hinting được gọi là các khoảng Zones.
Hint vùng canh chỉnh hoạt động dựa trên những khoảng Zones của TrueType Hinting.
Thiết lập Zones cho TrueType Hinting trong được thực hiện thông qua bảng TrueType Hinting Zones.

Bảng TrueType Hinting Zones trong FontLab:

Bảng TrueType Hinting Zones trong FontLab dùng để thiết lập Zones cho TrueType Hinting. Bảng tính năng này cung cấp các công cụ cho phép tạo và chỉnh sửa các khoảng Zones trong TrueType Hinting.
Mở bảng TrueType Hinting Zones bằng cách: Trên thang trạng thái của công cụ Hinting TrueType => Chọn TTH Zones => Mở bảng TrueType Hinting Zones.

Cách sử dụng bảng TrueType Hinting Zones trong FontLab:

 1. Tạo thêm Top Zones hoặc Bottom Zones tương ứng.
 2. Xóa bỏ Top Zones hoặc Bottom Zones đang chọn.
 3. Bảng liệt kê các khoảng Top Zones của Hinting TrueType có trong Font chữ hiện hành.
 4. Bảng liệt kê các khoảng Bottom Zones của Hinting TrueType có trong Font chữ hiện hành.
 5. Bảng chỉ định canh chỉnh tăng hay canh chỉnh giảm giá trị khoảng Xhgt trên từng kích thước PPM cụ thể.
 6. Tên đường Zones. Có bốn đường Zones đặc biệt, được đặt tên mặc định là Caps, Xhgt, Base, Dsc.
 7. Khoảng cách từ đường cơ sở của khoảng Zones đến gốc tọa độ. Tính theo giá trị tọa độ trục Y.
 8. Độ rộng khoảng Zones. Khoảng Top Zones mang giá trị dương, khoảng Bottom Zones mang giá trị âm.
 9. Coppy Zones và Paste Zones: Dùng để sao chép Zones từ dự án này để gán vào dự án thiết kế Font chữ khác.
 10. FontLab 7 tự động tạo các khoảng Zones phù hợp với Font chữ đang thiết kế. Thông thường thì các khoảng Caps, Xhgt, Base và Dsc sẽ mặc định được tạo.
 11. Nhập các khoảng Zones được khai báo từ bảng Font Info đầy đủ vào bảng TrueType Hinting Zones.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn thiết lập Zones cho TrueType Hinting trong FontLab 7 và FontLab 8. Thông tin khai báo Zones cần thiết để Hint vùng canh chỉnh của TrueType Hinting hoạt động.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên