Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Thẻ dán nhãn aalt trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Chào các bạn! Tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài viết về AFDKO, một ngôn ngữ lập trình tính năng cho Font chữ OpenType. Các tính năng như Font chữ biến đổi, điều chỉnh Kerning, tự động thay thế chữ kiểu trong một Font chữ OpenType đều được mô tả trong thông tin đính kèm theo tệp phông chữ, được trình bày bằng ngôn ngữ AFDKO.
Các bạn xem bài viết chỉ cần xem phần hình ảnh. Hình ảnh đã được sắp xếp và trình bày nội dung bài viết, dễ xem và dễ hiểu. Phần văn bản dùng để tối ưu hóa nội dung.

Thẻ dán nhãn aalt trong ngôn ngữ AFDKO dùng để là gì?

Bài này giới thiệu thẻ dán nhãn aalt trong ngôn ngữ lập trình AFDKO. Khối thẻ được dán nhãn aalt là khối thẻ có tính năng thay thế ký tự.

Các thẻ có tính năng thay thế ký tự thường được đặt trong khối thẻ dán nhãn aalt. Mục đích để cho phép người dùng đầu cuối có thể tùy chọn ký tự thay thế trong danh sách.

Thẻ dán nhãn aalt trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Chức năng của thẻ dán nhãn aalt:

Khối thẻ tính năng <feature> được dán nhãn <aalt> (tính năng Access All Alternates) là khối lệnh khai báo cho tính năng thay thế ký tự. cho phép người dùng đầu cuối có thể chọn thay thế một ký tự bằng cách chọn một trong các biến thể phong cách thẩm mỹ trong bảng chọn.
Ví dụ như các ký tự “a”, “1”, “&” bên trên hình được thay thế bằng một số kiểu dáng khác.

Gợi ý tập lệnh:

Thẻ dán nhãn <aalt> khai báo từng nhóm các Glyph thành một đơn vị đại diện cho một ký tự cụ thể. Trong đó, có một Glyph đại diện làm hình thức mặc định cho ký tự. Và các Glyph còn lại đóng vai trò làm các phiên bản thay thế. Nếu thiết lập thay thế một – một thì áp dụng thẻ [GSUB LookupType 1]. Nếu có nhiều phiên bản thay thế cho một ký tự thì áp dụng thẻ [GSUB LookupType 3].

Lưu ý:

Nếu có nhiều phiên bản thẩm mỹ cùng thay thế cho một ký tự thì nó nên được sắp xếp theo trình tự hợp lý. Để thuận tiện khi lựa chọn thay thế trong ứng dụng đầu cuối. Khối lệnh này nên được ưu tiên khai báo đầu tiên trong tập lệnh. Để tính năng này được ưu tiên hơn các tính năng khác.

Ví dụ 1:

feature aalt {
   feature salt;
   feature smcp;
   substitute d by d.alt;
} aalt;
feature smcp {
   sub [a-c] by [A.sc-C.sc];
   sub f i by f_i;   # not considered for aalt
} smcp;
feature salt {
   sub a from [a.alt1 a.alt2 a.alt3];
   sub e [c d e]' f by [c.mid d.mid e.mid];
   sub b by b.alt;
} salt;

Ví dụ 2:

feature aalt {
   sub a from [a.alt1 a.alt2 a.alt3 A.sc];
   sub b from [b.alt B.sc];
   sub c from [c.mid C.sc];
   sub d from [d.alt d.mid];
   sub e by e.mid;
} aalt;

Giao diện người dùng:

Tính năng này chỉ có thể sử dụng khi được hỗ trợ bởi phần mềm ứng dụng đầu cuối. Tính năng này không tuân theo chỉ định loại ngôn ngữ và chữ viết.

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu thẻ dán nhãn aalt trong ngôn ngữ lập trình AFDKO.

Thẻ dán nhãn aalt cần thiết cho Font chữ trình bày chữ viết Latin.

Bài viết có liên quan:

Thẻ GPOS LookupType 1 trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Thẻ GPOS LookupType 1

Thẻ dán nhãn aalt trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Thẻ dán nhãn ‘aalt’

Thẻ dán nhãn cswh trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Thẻ dán nhãn ‘cswh’

Thẻ dán nhãn kern trong ngôn ngữ lập trình AFDKO

Thẻ dán nhãn ‘kern’

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên