Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Tương quan tỉ lệ chiều cao và độ dày nét chữ

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài nhận xét tương quan giữa tỉ lệ chiều cao và độ dày nét chữ. Bạn có thể quan sát bảng liệt kê biến thể để thấy sự ảnh hưởng của tỉ lệ chiều cao và độ dày nét chữ lên kiểu dáng chữ.

Biểu đồ trực quan thể hiện tương quan tỉ lệ chiều cao và độ dày nét chữ:

Đây là biểu đồ trực quan thể hiện thông số Weight Class và Width Class ảnh hưởng lên chữ. Bảng này do FontLab soạn sẵn theo tiêu chuẩn Font chữ OpenType. Weight Class là thông số độ dày nét chữ ‘wght’ của Font chữ. Còn Width Class là thông số tỉ lệ chiều cao so với chiều ngang chữ ‘wdth’.

Nhận xét sự tương quan tỉ lệ chiều cao và độ dày nét chữ:

Trong hình trên, ta thấy độ dày nét chữ và tỉ lệ chiều cao chữ cùng ảnh hưởng lên hình dáng ký tự. Bạn có thể dễ dàng đặt tên một biến thể Font chữ theo đúng chuẩn OpenType. Bạn cũng thấy được giá trị quy đổi từ đơn vị UPM (eM) sang ‘wght’.

Chỉ cần thay đổi giá trị ‘wght’ và ‘wdth’, bạn có thể tạo rất nhiều biến thể Font khác nhau. Bạn có thể chọn lọc một số biến thể Font chữ đẹp để tạo Font chữ chính thức. FontLab 7 và FontLab 8 cung cấp tính năng Interpolation (nội suy biến thể). Bạn chỉ cần tạo hai biến thể làm cực trị, FontLab tự động nội suy các biến thể trung gian.

Kết luận:

Nhờ bảng biểu đồ trực quan trên, việc tạo Font chữ đẹp trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể hiểu được tại sao các Font chữ ngày nay thường có rất nhiều biến thể. Ngoài ảnh hưởng của độ dày nét chữ và chiều cao chữ còn có yếu tố độ nghiêng nét chữ. Nhưng thực tế thì phần lớn Font chữ vẫn chỉ cần có vài biến thể chính. Bao gồm các biến thể phổ biến nhất là Regular, Bold, Italic, Bold Italic.

Các bài viết có liên quan:

Các đường gợi ý ngang trong thiết kế Font chữ

Các đường gợi ý ngang

Phông chữ đơn cách - Monospaced Font

Phông chữ đơn cách

Ký tự nhỏ bên dưới - Chỉ số dưới

Ký tự nhỏ dưới – nhỏ trên

Nét gạch ngang dòng văn bản

Nét gạch ngang dòng

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên