Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Các loại đường dẫn – Guides trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu về các loại đường dẫn – Guides trong FontLab 7 và FontLab 8. Bạn phải biết về các loại đường dẫn trong Font chữ để có thể thiết kế được Font chữ kỹ thuật số.

Các loại đường dẫn – Guides trong FontLab là gì?

Đường dẫn (Guides) là các trường khai báo thông tin định vị Font chữ hoặc các tính năng hỗ trợ dựng hình trong FontLab. Nó có đặc điểm chung là hiển thị dưới dạng một thước dóng đường thẳng trong cửa sổ ký tự.
Các loại đường dẫn – Guides trong FontLab bao gồm các đường dẫn cơ bản và đường dẫn tính năng FontLab.
Các đường dẫn cơ bản bắt buộc phải có trong Font chữ kỹ thuật số. Đường dẫn cơ bản dùng để canh chỉnh các tính năng của Font chữ, ví dụ như canh chỉnh dòng chữ.
Các đường dẫn FontLab là các tính năng được cung cấp thêm trong ứng dụng FontLab. Đường dẫn FontLab dùng để canh chỉnh cho các tính năng riêng của ứng dụng FontLab.

Các bài viết về đường dẫn trong FontLab:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Các loại đường dẫn cơ bản trong Font chữ kỹ thuật số:

Các đường gợi ý ngang (Font Dimensions) là loại đường dẫn mặc định phải có, được đính kèm trực tiếp theo file Font chữ. Nó gồm có đường Baseline, Ascender, Descender, Caps Height, X-Height, khoảng Line Gap.
Baseline (Đường cơ sở dưới): Là đường cơ sở dưới cho tất cả các ký tự cơ bản ngồi lên. Đường Baseline được chọn làm gốc tọa độ chuẩn theo trục Y để xác định cao độ trong ký tự. Vị trí đường Baseline được trình bày trực quan trong hình trên.
Ascender Line (Đường đỉnh): Là đường đi qua điểm trên cùng của ký tự xa nhất bên trên. Ví dụ ký tự “b”.
Descender Line (Đường đáy): Là đường đi qua điểm dưới cùng của ký tự xa nhất bên dưới. Ví dụ ký tự “p”, “y”. Đường Descender Line cũng trùng với đường giới hạn dưới của hệ lưới UPM.
Caps Height (Đường đỉnh chữ hoa): Là đường đi qua điểm trên cùng của các ký tự viết hoa. Ví dụ ký tự “H”. Các ký tự viết hoa sẽ dùng đường Caps Height làm chiều cao chuẩn.
X-Height (Đường đỉnh chữ thường): Là đường đi qua điểm cao nhất của các ký tự cơ bản viết thường. (Ví dụ ký tự “x”).
Line Gap là khoảng không gian ngăn cách dòng trên và dòng dưới. Thông thường Line Gap < 0,3 UPM. Đường chia dòng (0.5 Line Gap) là đường ranh giới phân chia không gian dòng trên và dòng dưới. Phần mở rộng của ký tự có thể lọt vào khoảng Line Gap nhưng không được vượt qua đường ranh 0.5 Line Gap.
Overhang là khoảng không gian mở rộng của phần bầu nhô ra trong các ký tự chữ thường chứa nét tròn. Ví dụ ký tự “o” và “b”. Không gian mở rộng đỉnh bầu (Top Zones) là phần mở rộng từ đường X-Height lên trên. Không gian mở rộng đáy bầu (Bottom Zones) là phần mở rộng từ đường Baseline xuống dưới.
Xem thêm bài viết [ Các đường hướng dẫn ngang trong thiết kế Font chữ ].

Các loại đường dẫn tính năng FontLab:

Glyph Guides và Font Guides là hai loại đường dóng dạng tính năng hỗ trợ trong FontLab. Nó do người thiết kế tự tạo trong quá trình thiết kế Font chữ. Các đường dẫn này không được đính kèm vào file Font chữ đầu cuối.
Glyph Guides là đường dẫn hoạt động cục bộ trên một Glyph của Font chữ để hỗ trợ dựng hình.
Font Guides là đường dẫn hoạt động trên toàn Font chữ để hỗ trợ canh chỉnh cao độ các chi tiết ký tự.
Rulers và Grid mặc dù không phải là đường dẫn nhưng vẫn được nhắc đến ở đây, vì có chức năng giống như đường dẫn. Nó là những tính năng trong FontLab 7 để hỗ trợ xác định kích thước chính xác.

Công cụ tạo đường dẫn tính năng FontLab:

Guides (phím tắt [G]) là bộ công cụ tạo thước đo, tạo đường dẫn, điểm neo và điểm ghim cho việc vẽ Font chữ.
Chọn Guides Tool + Giữ [Alt] + L-Click kéo chuột sẽ tạo ra đường dẫn Element Guides.
Chọn Guides + L-Click kéo chuột từ vùng Rulers vào vùng làm việc sẽ tạo ra đường dẫn Glyph Guides.
Chọn Guides + Giữ [Shift] + L-Click kéo chuột từ vùng Rulers vào vùng làm việc sẽ tạo ra đường dẫn Font Guides.
Xem thêm bài viết [ Công cụ Guides trong FontLab ].

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu về các loại đường dẫn – Guides trong FontLab 7 và FontLab 8. Bạn phải biết về các loại đường dẫn trong Font chữ để có thể thiết kế được Font chữ kỹ thuật số.

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên