Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Chế độ chỉnh sửa Element trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài bài hướng dẫn chỉnh sửa bản vẽ ở chế độ Element trong FontLab 7 và FontLab 8. Chế độ chỉnh sửa Element thường dùng khi tinh chỉnh bản vẽ hoặc chỉnh sửa Font chữ có sẵn.

Chế độ chỉnh sửa Element trong FontLab 7 và FontLab 8 là gì?

Chế độ chỉnh sửa Element trong FontLab là cấp độ chỉnh sửa bên ngoài đối tượng phần tử (Element). Trong chế độ chỉnh sửa Element, FontLab cung cấp rất nhiều cách thức chỉnh sửa đối tượng Element. Chế độ chỉnh sửa Element cho phép nhân bản, di chuyển, thay đổi kích thước của các phần tử,… Kéo theo thay đổi của tất cả các thành phần chứa bên trong phần tử bao gồm mảng hình, đường viền, đoạn, điểm và hình bitmap chứa trong phần tử. Khi chỉnh sửa bên ngoài phần tử, bạn sẽ kích hoạt công cụ Element. Bạn cần hiểu một số khái niệm của FontLab để sử dụng công cụ Contour trong FontLab.
Khi kích hoạt chế độ Element, giao diện FontLab chuyển sang chế độ chỉnh sửa Element trong Window Glyph.

Công cụ Element trong FontLab là gì?

Element (phím tắt [V]) là công cụ chỉnh sửa cấp độ phần tử. Bật trạng thái Element cho phép nhân bản, di chuyển, thay đổi kích thước của các phần tử,… Nó cũng kéo theo thay đổi của tất cả các thành phần chứa bên trong phần tử đó. Bao gồm mảng hình, đường viền, đoạn, điểm và hình bitmap chứa trong phần tử.
Các thao tác chỉnh sửa cấp độ phần tử được thực hiện thông qua hai công cụ: Công cụ chỉnh sửa cấp độ Element và bảng điều khiển Element.
Với một phần tử không được liên kết đồng bộ với phần tử khác, việc thực hiện chỉnh sửa bằng các công cụ biến đổi (di chuyển, thay đổi kích thước, xoay, trượt nghiêng) trong cấp độ chỉnh sửa Contour và cấp độ chỉnh sửa Element không chứa trong khung phần tử sẽ làm thay đổi vĩnh viễn các đường viền bên trong phần tử.
Với một phần tử được liên kết đồng bộ với phần tử khác hoặc là một Glyph con được dẫn vào Glyph chính thì phần tử sẽ được đặt trong một khung phần tử. Việc thực hiện chỉnh sửa bằng các công cụ biến đổi (di chuyển, thay đổi kích thước, xoay, trượt nghiêng) với cấp độ chỉnh sửa Element bên ngoài khung phần tử chỉ làm thay đổi hình ảnh ánh xạ lên khung phần tử. Các phần từ bản sao được liên kết với phần tử đó không bị ảnh hưởng.

Thẻ ký tự trong FontLab là gì?

Trong Tab Bar của FontLab 7 và FontLab 8 chứa các thẻ để chuyển cửa sổ làm việc. Thẻ đầu tiên thông thường là Tab Sketchboard, ký hiệu đầu bút chì. Thẻ thứ hai thông thường là Tab Font, ký hiệu hình cửa sổ vuông. Thẻ tiếp theo thông thường là Tab Glyph, ký hiệu tên ký tự đó theo định danh Unicode. Tab Glyph có thể biến thành Tab Text thông qua công cụ Text. Tab Text có ký hiệu là hình ảnh dòng ký tự chứa trong Tab Text.
Tab chứa Window Glyph được gọi là Tab Glyph. Ô ký tự trong Font Map đại diện cho một Tab Glyph.
Mở Tab Glyph bằng cách D-Click vào ô ký tự tương ứng trong Font Map của Tab Font.
Còn một cách khác để mở Tab Glyph là kích hoạt công cụ Contour. Chọn ô ký tự trong Font Map hoặc dòng chứa ký tự trong List Sidebar và bấm Contour. Tab Glyph sẽ tự động mở và vùng làm việc sẽ chuyển sang chế độ chỉnh sửa bản vẽ Vector. Mặc định FontLab chỉ cho phép mở một Tab Glyph trong mỗi Font chữ. Khi mở Tab Glyph khác, Tab Glyph hiện tại sẽ tự động đóng lại. Khi kích hoạt công cụ Text, Tab Glyph hiện hành trong vùng làm việc sẽ biến thành Tab Text.

Cửa sổ ký tự trong FontLab là gì?

Cửa sổ ký tự (Window Glyph) chứa bản vẽ của một ký tự. Window Glyph được đính kèm điểm neo, điểm ghim của ký tự. Window Glyph cũng chứa các thông tin khác như Hinting, Glyph Guides, ghi chú, chiều rộng của ký tự.
Xem thêm bài viết [ … Cửa sổ ký tự trong FontLab (Nya.vn) ].

Các bài viết hướng dẫn chỉnh sửa bản vẽ trong chế độ Element:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Bảng mã Font chữ thông dụng

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn chỉnh sửa bản vẽ ở chế độ Element trong FontLab 7 và FontLab 8. Chế độ Element chỉ dùng để tinh chỉnh bản vẽ khi đã hoàn thành bản vẽ cấp độ Contour. Hoặc bạn muốn tinh chỉnh vị trí các phần tử hoặc thêm bớt phần tử trong Font chữ có sẵn.

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên