Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Tính năng Master trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng Master trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng này hỗ trợ việc nội suy các biến thể Font chữ trung gian. Đây là tính năng mạnh mẽ mà chỉ có trong ứng dụng FontLab.

Tính năng Master trong FontLab là gì?

Tính năng Master trong Font chữ là một dạng Layer được tạo ra với mục đích xuất khẩu thành File Font chữ đầu cuối. Có thể gọi Layer này là Master Layer.
Một Layer hoạt động cục bộ trên một Glyph được gọi là một Layer Glyph. Các Layer Glyph hoạt động trên các Glyph khác nhau nhưng được đặt cùng tên, FontLab sẽ tự động gộp thành một Master. Như vậy, có thể hiểu là khi xuất hiện các Layer chứa trong hai hoặc nhiều Glyph trong cùng một Font chữ và được đặt tên Layer giống nhau thì đó được xem là Master, Master là Layer ảnh hưởng trên nhiều Glyph.

Tầm hoạt động của Master trong Font chữ:

Một Master chỉ hoạt động trên một số Glyph trong Font chữ được gọi là Glyph Master.
Một Master hoạt động trên tất cả các Glyph trong Font chữ được gọi là Font Master.
Mỗi Font Master trong một Font chữ có thể xuất khẩu thành một biến thể của Font chữ đó.

Tính năng nội suy biến thể của một cặp Master cực trị:

Từng cặp Font Master cực trị có thể nội suy được Master trung gian:

Trong một Font chữ có chứa nhiều Font Master mô tả trục tọa độ biến thể có thể xuất khẩu thành Font chữ biến đổi. Và từng cặp Font Master mô tả trục tọa độ biến thể sẽ tham gia nội suy biến thể trung gian. Trục tọa độ biến thể được tạo ra nhờ hai Font Master khai báo giá trị ở hai đầu trục, bao gồm một Font Master khai báo vị trí thấp nhất của trục và một Font Master khai báo vị trí cao nhất của trục. Các Master ở giữa trục được phần mềm ứng dụng đầu cuối nội suy tự động và được gọi mà Master trung gian.
Ví dụ: Trên trục biến thể Weight mô tả độ dày nét chữ. Font Master khai báo giá trị thấp nhất trên trục là Thin. Font Master khai báo giá trị cao nhất trên trục là Black. Như vậy, các Font Master ở vị trí giữa trục như Regular và Medium được xem là Master trung gian.

Từng cặp Glyph Master cực trị có thể nội suy được Glyph trung gian:

Trong một biến thể Font chữ không nhất thiết phải có tất cả các biến thể Glyph của Font chữ gốc. Có thể dùng Glyph Master để tạo ra biến thể Glyph. Trong bảng điều khiển Variations, Master không hoạt động trong một số Glyph sẽ không ảnh hưởng đến quá trình nội suy các Glyph đó.
Ví dụ: Một Font chữ tĩnh có các biến thể được tạo ra từ trục biến thể mô tả độ rộng nét. Extra Light Master và Ultra Bold Master có đầy đủ các Glyph. Bold Master có thể thiếu đi một số Glyph so với Master chính.

FontLab 7 và FontLab 8 có khả năng ngoại suy biến thể ngoài cực trị:

Trên phiên bản FontLab Studio 5 trở về trước không có khả năng ngoại suy biến thể:

Để một trục biến thể có thể hoạt động được và tạo ra các giá trị nội suy thì phải có ít nhất hai Font Master với tọa độ khác nhau cùng xác định trục đó.
Phiên bản FontLab Studio 5 bắt buộc phải có hai Font Master để xác định một trục biến thể. Một Master đóng vai trò giá trị cực tiểu trên trục. Master còn lại đóng vai trò giá trị cực đại trên trục. Cả hai Master này cùng xác định phạm vi tọa độ trên trục biển thể. Các Master trung gian sẽ được nội suy giữa hai tọa độ cực trị có sẵn.

Từ phiên bản FontLab 7 trở về sau có khả năng ngoại suy biến thể:

Từ phiên bản FontLab 7 trờ đi, có thể có hai hoặc nhiều Font Master cùng tham gia xác định một trục biến thể. Chỉ cần khai báo tọa độ của các Font Master có sẵn trên trục biến thể. Các biến thể còn lại sẽ được nội suy dựa trên khoảng cách tọa độ của nó với các Master có sẵn trên trục biến thể.
Ví dụ: Trong Font chữ hiện hành có sẵn ba Font Master là Thin Master (wt=200), Medium Master (wt=500) và Bold Master (wt=700). Ba Master này được dùng để tạo ra trục biến thể Weight mô tả chiều rộng nét chữ. Biến thể Semi Light có giá trị wt=300. Bạn muốn nội suy ra vị trí tọa độ của Semi Light trên trục biến thể Weight.
Tạm gọi giá trị ‘wt’ của biến thể Semi Light là X. Áp dụng công thức nội suy tuyến tính: (300-200)/(500-200) = 1/3 => Khoảng cách từ Thin đến Semi Light bằng 1/3 khoảng cách từ Thin đến Bold.
Tương tự, nếu có một biến thể Semi Bold có khoảng cách từ Medium đến Semi Bold bằng 1/2 khoảng cách từ Medium đến Bold. Giá trị ‘wt’ của Semi Bold sẽ là 600 vì: (X-500)/(700-500) = 1/2 => X = 600

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sử dụng tính năng Master trong FontLab 7 và FontLab 8. Tính năng này hỗ trợ việc nội suy các biến thể Font chữ trung gian. Đây là tính năng mạnh mẽ mà chỉ có trong ứng dụng FontLab.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên