Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Sao chép và dán phần tử trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn sao chép và dán phần tử trong FontLab 7 và FontLab 8. Các thủ thuật này cần thiết cho quá trình thiết kế Font chữ.

Sao chép và dán phần tử trong FontLab:

Sao chép và dán phần tử trong FontLab là hành động mang Element từ Glyph này sang Glyph khác. Đây là tính năng được sử dụng nhiều trong thiết kế Font chữ. Vì tính chất lặp đi lặp lại của các nét chữ phổ biến trong một Font chữ.

Cách sao chép đường viền giữa các phần tử trong FontLab:

Sao chép đường viền từ phần tử này qua phần tử khác bằng cách: Trong phần tử này => Chọn đường viền => [Ctrl] + [C] => Chọn phần tử khác => [Ctrl] + [V].

Cách nhân đôi phần tử trong FontLab:

Nhân đôi phần tử thành hai phần tử giống nhau (không liên kết đồng bộ) bằng cách: Chọn phần tử => L-Click giữ chuột đến khi hiện khung viền nét đứt màu xanh lam rồi thả vào vị trí mới.
Sao chép phần tử (không liên kết đồng bộ) từ Glyph này qua Glyph khác bằng cách: Chọn phần tử trong Glyph này => Menu Edit => Copy Element => Qua cửa sổ ký tự của Glyph khác => Menu Edit => Paste Elements.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn sao chép và dán phần tử trong FontLab 7 và FontLab 8. Các thủ thuật này cần thiết cho quá trình thiết kế Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên