Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Khai báo khoảng cách dòng trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn khai báo cách tính khoảng cách dòng trong FontLab 7 và FontLab 8. Việc khai báo cách tính khoảng cách dòng giúp Font chữ hoạt động chính xác trên mọi nền tảng.

Khai báo cách tính khoảng cách dòng là gì?

Trong Font chữ kỹ thuật số, việc xác định khoảng cách dòng có thể thực hiện bằng hai cách. Cách thứ nhất là sử dụng chỉ số Windows OS/2 của tiêu chuẩn OpenType. Cách thứ hai là sử dụng chỉ số Macintosh hhea theo tiêu chuẩn của hãng Apple. Bạn cần hiểu một số khái niệm để khai báo cách tính khoảng cách dòng phù hợp.

Khoảng cách dòng là gì?

Văn bản của hầu hết loại chữ viết đều được trình bày thành nhiều dòng song song với nhau. Mục đích là để thuận tiện cho việc đọc, viết. Việc sắp xếp dòng chữ cũng giúp trình bày được nhiều nội dụng trên một diện tích trang viết. Khoảng cách giữa những dòng này được gọi là khoảng cách dòng.
Xem thêm bài viết [ … xác định khoảng cách dòng dòng (Nya.vn) ].

Chỉ số Windows OS/2 là gì?

Chỉ số Windows OS/2 là giá trị khoảng cách dòng được tính theo cách của Microsoft Windows. Khoảng cách dòng Windows OS/2 = WinAscent + WinDescent
Xem thêm bài viết [ … xác định khoảng cách dòng bằng chỉ số Windows OS/2 (Nya.vn) ].

Chỉ số Macintosh hhea là gì?

Chỉ số Macintosh hhea là giá trị khoảng cách dòng được xác định theo cách của Apple. Thẻ “hhea” trong bảng tính năng TrueType có ba trường khai báo khoảng cách dòng. Bao gồm : hhea Ascender, hhea Descender và hhea Line Gap.
Xem thêm bài viết [ … xác định khoảng cách dòng bằng chỉ số Macintosh hhea (Nya.vn) ].

Cách khai báo khoảng cách dòng trong FontLab 7 và FontLab 8:

Mở mục khai báo cách tính khoảng cách dòng trong FontLab bằng cách:
Chọn Menu File => Font Info… => Xuất hiện bảng Font Info => Chọn mục Other Values.

  • Prefer Typo Metrics: Tùy chọn sử dụng chỉ số Windows OS/2 để tính khoảng cách dòng. Nếu bật tùy chọn này, Windows sẽ sử dụng chỉ số Windows OS/2 để tính toán khoảng cách dòng. Nếu tắt tùy chọn, các giá trị kích thước dòng mặc định theo Font chữ sẽ được sử dụng. Thông thường nên bật tùy chọn này để Font chữ chạy tốt trên ứng dụng Windows.
  • Custom hhea linespacing: Tùy chọn sử dụng chỉ số Macintosh hhea để tính khoảng cách dòng. Nếu bật tùy chọn này, Macintosh sẽ sử dụng chỉ số Macintosh hhea để tính toán khoảng cách dòng. Nếu tắt tùy chọn, các giá trị kích thước dòng mặc định theo Font chữ sẽ được sử dụng. Nếu thiết kế Font chữ sử dụng trong nền tảng Mac OS thì nên bật tùy chọn này.
    • hhea Ascender: Vị trí đường đỉnh được chỉ định cho Apple.
    • hhea Descender: Vị trí đường đáy được chỉ định cho Apple.
    • hhea Line Gap: Khoảng cách giữa hai dòng được chỉ định cho Apple.

Kết luận:

Trên đây là bài hướng dẫn khai báo cách tính khoảng cách dòng trong FontLab 7 và FontLab 8. Việc khai báo cách tính khoảng cách dòng giúp Font chữ hoạt động chính xác trên mọi nền tảng.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Creator

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Legal

Bảng mã Font chữ thông dụng

Mục Codepages

Bảng mã Font chữ thông dụng

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên