Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Cửa sổ phông chữ – Window Font trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu cửa sổ phông chữ – Window Font trong FontLab 7 và FontLab 8, là nơi để người dùng quản lý tất cả các ký tự có trong Font chữ. Bạn có thể thêm ký tự vào Font chữ, xóa ký tự khỏi Font chữ trong của sổ Font chữ.

Cửa sổ phông chữ – Window Font trong FontLab là gì?

Cửa sổ Font chữ – Window Font trong FontLab là bảng chứa ký tự của một Font chữ. Window Font xuất hiện trong giao diện FontLab dưới dạng một Tab trong Tab Bar. Bạn cần biết một số thuật ngữ được sử dụng trong FontLab, dùng để làm việc với Window Font.
Xem thêm bài viết [ Làm quen với giao diện FontLab 7 – FontLab 8 (Nya.vn) ].

Tab Font trong FontLab là gì?

Trong Tab Bar của FontLab 7 và FontLab 8 chứa các thẻ để chuyển cửa sổ làm việc. Thẻ đầu tiên thông thường là Tab Sketchboard, ký hiệu đầu bút chì. Thẻ thứ hai thông thường là Tab Font, ký hiệu hình cửa sổ vuông. Thẻ tiếp theo thông thường là Tab Glyph, ký hiệu tên ký tự đó theo định danh Unicode. Tab Glyph có thể biến thành Tab Text thông qua công cụ Text. Tab Text có ký hiệu là hình ảnh dòng ký tự chứa trong Tab Text.
Tab chứa Window Font được gọi là Tab Font. Khi tạo Font chữ mới hoặc mở Font chữ có sẵn, một Tab Font sẽ xuất hiện trong Tab Bar. FontLab cho phép mở nhiều Font chữ để làm việc. Nên có thể xuất hiện nhiều Tab Font trên Tab Bar. Nhưng bạn chỉ nên mở tối đa hai Tab Font. Vì một số Font chữ khá nặng, ví dụ font Arial. Tên của Tab Font là tên của Font chữ đó. Khi bấm chọn vào Tab Font, bảng chứa ký tự của Font chữ sẽ xuất hiện trong vùng làm việc.

Sơ đồ Font chữ trong FontLab là gì?

Bảng chứa ký tự của Font chữ được gọi là sơ đồ Font chữ (Font Map) của Font chữ. Bạn có thể thêm hoặc xóa các ô ký tự chứa trong sơ đồ Font chữ. Bạn cũng có thể sắp xếp các ô ký tự để tiện cho việc thiết kế Font chữ. Trình tự của các ô ký tự không liên quan đến trình tự trong bảng mã hóa ký tự Unicode. Bạn nên sắp xếp trình tự các ký tự theo tựng vai trò để thuận tiện cho việc thiết kế. Sắp xếp ký tự số, chữ cái viết thường, chữ cái viết hoa, ký tự dấu phụ thành từng nhóm.

Ô ký tự trong FontLab là gì?

Ô ký tự (Glyph) trong FontLab là một ô chữa ký tự trong Window Font. Ô ký tự sẽ hiển thị tên ký tự và hình ảnh của ký tự. Bạn có thể thay đổi kích thước hiển thị ô ký tự để thuận tiện trong việc chọn Glyph. FontLab cũng cho phép bạn đánh dấu màu cho ô ký tự và ghi chú vào ô ký tự.

Giao diện cửa sổ phông chữ trong FontLab 7 và FontLab 8:

Property Bar: Thanh trạng thái thể hiện các thông tin của ký tự đang chọn. Thanh trạng thái có thể thay đổi tùy theo công cụ làm việc hoặc chế độ tương tác với Glyph.
History Sidebar: Nơi hiển thị một danh sách nhóm ký tự để truy cập nhanh. Bao gồm mục nhóm ký tự phổ biến, mục phân loại ký tự, mục nhóm ký tự theo ngôn ngữ. Ngoài ra con có mục Search History và mục Bookmarks.
Table Area (Workspace): Là vùng làm việc của Window Font. Vùng làm việc chứa sơ đồ Font chữ (Font Map). Bên trong Font Map chứa các ô ký tự (Glyph).
List Sidebar: Chứa danh sách các ký tự và thuộc tính của từng ký tự trong Table Area.
Footer: Phần bên trái thể hiện một số thông số của ô ký tự đang chọn. Phần bên phải chứa các nút điều khiển kích thước hiển thị của ô ký tự trong Font Map.

Một số thao tác cơ bản với cửa số phông chữ:

Khi tạo một Font chữ mới hay mở một Font chữ có sẵn thì một Font Tab sẽ xuất hiện.
Có thể mở thêm Font Tab mới bằng cách chọn Menu Window => New Font Window.
Có thể xem nhanh đường dẫn chứa Font chữ đang mở bằng cách: [Ctrl] + L-Click vào chữ tiêu đề trong thẻ Font Tab.

Các thông tin trong cửa sổ Font chữ của FontLab:

Các trường thông tin trong cửa sổ Font chữ có thể thay đổi theo ký tự được chọn trong Font Map.

 1. Tick vào Name => Sổ ra danh sách thông tin liên quan đến ký tự.
 2. Trong danh sách, chọn một thông tin muốn hiển thị trong ô ký tự (Mặc định là Name).
 3. Thông tin được chọn trong danh sách trên sẽ hiển thị ở đây.
 4. Đây là hình ảnh thu nhỏ của ký tự. Di chuyển chuột vào ô ký tự sẽ hiển thị 1 bảng nhỏ.
 5. Đây là tên của ký tự.
 6. Đây là mã Unicode của ký tự đó.
 7. Đây là chiều rộng của ký tự. (Tính theo đơn vị eM của Font chữ)
 8. Đây là các nút cho phép chọn kích thước hiển thị ô ký tự trong Font Map. Có bốn kích thước hiển thị ô ký tự.
 9. Số ô ký tự hàng ngang hiển thị trong cửa sổ Font chữ.
 10. Kiểu hiển thị này là ô chờ sẵn chưa có bản vẽ ký tự.
 11. Kiểu hiển thị này là ô được đánh dấu màu.
 12. Ô chỉnh sửa chưa được lưu vào file.
 13. Chọn ô ký tự và giữ [Space] => Hiện nhanh bảng thông số kích thước ký tự.
 14. Kích thước lề trái và lề phải của ký tự. Đây chính là thông số Sidebearing của ký tự. Xem thêm bài viết [ Chiều trộng ký tự – Metrics (Nya.vn) ].

Tổng kết:

Trên đây là bài giới thiệu cửa sổ phông chữ Window Font trong FontLab 7 và FontLab 8. Khi bạn thiết kế Font chữ, bạn cần kiểm soát được tất cả ký tự có trong Font chữ. Cửa sổ Font chữ trong FontLab giúp bạn biết được Font chữ này có bao nhiêu ký tự. Bạn có thể D-Click vào ô ký tự trong cửa sổ Font chữ để mở bản vẽ của ký tự đó. Bạn cũng có thể thêm và xóa ký tự trong Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Bảng mã Font chữ thông dụng

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên