Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Bản sao liên kết với phần tử trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn tạo bản sao liên kết với phần tử trong FontLab 7 và FontLab 8. Thủ thuật này cần thiết cho quá trình phác thảo ban đầu trong thiết kế Font chữ.

Bản sao liên kết với phần tử trong FontLab là gì?

Bản sao liên kết với phần tử trong FontLab là một Element được đồng bộ với Element khác. Khi chỉnh sửa nội dung trong Element này thì Element được liên kết cũng thay đổi theo. FontLab cho phép tạo ra nhiều bản sao phần tử cùng liên kết đồng bộ với nhau.

Tạo bản sao liên kết đồng bộ với phần tử:

Nhân bản một đối tượng thành bản sao liên kết đồng bộ với đối tượng gốc bằng cách: Chọn đối tượng => giữ [Alt] => R-Click kéo đối tượng ra vị trí mới. Đối tượng mới sẽ liên kết đồng bộ với đối tượng cũ. Khi chỉnh sửa các đường viền bên trong đối tượng này thì đối tượng kia cũng thay đổi theo.

Xóa bỏ liên kết đồng bộ giữa các phần tử trong FontLab:

Xóa bỏ liên kết đồng bộ cho một phần tử bằng cách: Chọn một phần tử => R-Click => Unlink Reference.
Xóa bỏ liên kết đồng bộ giữa các phần tử cùng một liên kết bằng cách: Chọn một phần tử chứa liên kết đồng bộ => Menu Element => Optically Separate => Tất cả các phần tử gắn liên kết đồng bộ này đều bị hủy bỏ liên kết.

Cách chép bản sao liên kết đồng bộ của phần tử vào nhiều Glyph trong FontLab:

Sao chép phần tử vào nhiều Glyph có đính kèm liên kết đồng bộ: Chọn một phần tử được phác thảo trong Sketchboard => [Ctrl] + [C] => Trong Table Area => Chọn một số Glyph cần thêm phần tử => [Ctrl] + [V]. => Các bản sao được thêm vào mỗi Glyph được chọn, các phần tử bản sao được liên kết đồng bộ với nhau, nhưng không liên kết đồng bộ với phần tử gốc.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn tạo bản sao liên kết với phần tử trong FontLab 7 và FontLab 8. Thủ thuật này cần thiết cho quá trình phác thảo ban đầu trong thiết kế Font chữ.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Giới thiệu FontLab 8 - Thiết kế Font chữ chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên