Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Các loại đối tượng trong bản vẽ của FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài giới thiệu các loại đối tượng trong bản vẽ Vector của FontLab 7 và FontLab 8. Bạn cần biết các đối tượng này để có thể sử dụng các công cụ vẽ trong FontLab.

Các loại đối tượng trong bản vẽ Vector của FontLab là gì?

Các loại đối tượng trong bản vẽ Vector của FontLab 7 và FontLab 8 được phân thành từng cấp. Cấp độ tông quan nhất là phần tử (Element). Trong mỗi Element chứa một hoặc nhiều mảng hình. Mỗi mảng hình được cấu tạo từ một đường viền Vector. Một đường viền Vector sẽ được cấu tạo từ nhiều đoạn. Mỗi đoạn được tạo ra từ hai điểm. Các điểm có thể chứa nút Vector hoặc không.

Đối tượng Element trong bản vẽ Vector của FontLab:

Đối tượng thành phần (Element) trong bản vẽ Vector được hiểu là một nhóm các đối tượng con. Các đối tượng con có thể là các mảng, các đường viền hoặc đoạn đặt chung trong một bản vẽ.
Một Window Glyph có thể chứa một hoặc nhiều Element. Thông thường, các Glyph sẽ có một Element đóng vai trò làm Element chính. Các Glyph cơ bản thường chỉ có một Element chính. Các Glyph có chứa dấu phụ thì có thể xuất hiện thêm một vài Element dấu phụ. Nếu dấu phụ không có gán điểm ghim hay điểm neo thì bạn nên gộp chung vào Element chính.
Muốn chỉnh sửa một Element ở chế độ Contour, bạn chọn Element và kích hoạt công cụ Contour. Nếu muốn đổi qua Element khác để chỉnh sửa, bạn mở Elements Panel để chọn đối tượng. Khi bạn bấm vào đối tượng khác trong danh sách, Element khác trong bản vẽ sẽ được mở ra. Phần tử hiện hành đang làm việc sẽ có một khung hình chữ nhật bằng nét đứt bao quanh.
Mở Elements Panel bằng cách: Chọn Menu Window => Panels => Elements.

Đối tượng mảng trong bản vẽ Vector của FontLab:

Đối tượng mảng trong bản vẽ Vector của FontLab được hiểu là một đường viền khép kín. Đường viền khép kín là đường viền có điểm đầu trùng với điểm cuối. Mảng này có thể là mảng đặc hoặc mảng rỗng. Mảng đặc được tô màu để tạo thành hình dáng ký tự. Mảng rỗng dùng để đục rỗng các mảng đặc. Ví dụ chữ “O” có một mảng tròn nhỏ đục rỗng mảng tròn lớn.
Khi vẽ thêm mảng khác đè lên mảng có sẵn, phần trùng nhau sẽ tạo thành mảng rỗng. Nếu mảng rống không được tạo ra, bạn dùng tính năng Reverse Contour để đảo ngược mảng. Chọn đường viền trên một mảng => R-Click => Reverse Contour => Mảng đó sẽ trở thành mảng đục rỗng các mảng còn lại.

Đối tượng đường viền trong bản vẽ Vector của FontLab:

Đối tượng đường viền trong bản vẽ Vector của FontLab là một tập hợp các đoạn nối tiếp nhau. Đường viền luôn được xác định bởi một điểm đầu và một điểm cuối. Bạn có thể di chuyển điểm đầu trùng vào điểm cuối nhờ vào tính năng bắt điểm. Khi đó, đường viền sẽ biến thành mảng, do điểm đầu bị trùng với điểm cuối. Điểm đầu có ký hiệu hình mũi tên chỉ hướng, điểm cuối không có ký hiệu mũi tên. Điểm đầu và điểm cuối không trùng với nhau được gọi là hai điểm hở.

Đối tượng đoạn trong bản vẽ Vector của FontLab:

Đối tượng đoạn trong bản vẽ Vector của FontLab là một tập hợp hai điểm nối lại với nhau. Đoạn có thể là đoạn thẳng hoặc đoạn cong. Đoạn thẳng là đoạn được tạo bởi hai điểm không chứa nút Vector. Đoạn cong là đoạn được tạo bởi một hoặc hai điểm có chứa nút Vector. Nếu điểm có một Vector kéo nằm ngoài đoạn và hướng thẳng hàng ra ngoài đoạn thì điểm đó sẽ biến thành mũi tên hướng. Đoạn có thể chứa một hoặc hai mũi tên hướng.

Đối tượng điểm trong bản vẽ Vector của FontLab:

Đối tượng điểm trong bản vẽ của FontLab là một điểm có tọa độ xác định. Điểm chỉ tồn tại khi có hai điểm nối với nhau thành một đoạn. Nếu xóa một điểm trong đoạn đứng riêng lẻ thì điểm còn lại sẽ biến mất. Một điểm có thể chứa một hoặc hai nút Vector, hoặc không chứa nút Vector nào.

Đối tượng nút Vector trong bản vẽ Vector của FontLab:

Đối tượng nút Vector trong bản vẽ của FontLab xác định hướng cong và độ cong của đoạn. Trong một điểm có thể tồn tại một hoặc hai nút Vector. Nếu điểm bị xóa thì nút Vector trên điểm sẽ biến mất. Hai nút Vector trên một điểm có thể thẳng hàng nhau hoặc không, có thể không dài bằng nhau. Bạn có thể dễ dàng thêm nút Vector vào điểm bằng công cụ Pen. Xóa nút Vector bằng công cụ Eraser. Di chuyển nút Vector bằng công cụ Contour.

Kết luận:

Trên đây là bài giới thiệu các loại đối tượng trong bản vẽ Vector của FontLab 7 và FontLab 8. Bạn cần biết các đối tượng này để có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa bản vẽ Vector.

Các bài viết có liên quan:

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Guides

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Bảng mã Font chữ thông dụng

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên