Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Thiết lập ký tự đặc biệt trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn thiết lập ký tự đặc biệt trong FontLab 7 và FontLab 8, là phần chỉ định kích thước và vị trí của các ký tự đặc biệt. Những thiết lập này giúp ký tự nhỏ bên dưới, ký tự nhỏ bên trên và nét gạch ngang dòng văn bản hoạt động chính xác trong Font chữ.

Thiết lập ký tự đặc biệt là gì?

Trong Font chữ, ngoài các ký tự được định danh, còn có các ký tự ở trạng thái đặc biệt. Ký tự nhỏ bên dưới, ký tự nhỏ bên trên và ký tự bị gạch ngang. Thiết lập ký tự đặc biệt là khai báo kích thước và vị trí ký tự khi ở trạng thái đặc biệt. Để thiết lập chính xác các thông số này, bạn cần hiểu một số khái niệm. Bạn cần biết ký tự nhỏ bên dưới và ký tự nhỏ bên trên là gì, ký tự bị gạch ngang là gì.

Ký tự nhỏ bên dưới và ký tự nhỏ bên trên là gì?

Bạn thấy các phương trình toán học sử dùng các số và chữ nhỏ. Các con số này xuất hiện trên cao bên phải một ký tự số đóng vai trò làm số mũ. Ví dụ: a2 + b2 = c
Bạn cũng từng thấy các phương trình phản ứng hóa học có các con số dạng ký tự thu nhỏ. Các con số này nằm dưới thấp và theo sau ký hiệu tên nguyên tố trong phương trình hóa học. Ví dụ: 2H2 + O2 → 2H2O
Trong thiết kế Font chữ, các ký tự thu nhỏ đó được gọi là chỉ số trên và chỉ số dưới. Theo cách gọi quen thuộc của người Việt là ký tự nhỏ bên trên và ký tự nhỏ bên dưới.
Xem thêm bài viết [ Ký tự nhỏ bên dưới và ký tự nhỏ bên trên (Nya.vn) ].

Ký tự bị gạch ngang là gì?

Nét gạch ngang dòng văn bản được hỗ trợ trong hầu hết ứng dụng xử lý văn bản hiện nay. Nét ngạch ngang dòng có tác dụng ghi chú đoạn văn bản này đã bị xóa bỏ. Khi người viết muốn người xem biết đoạn văn bản này đã được viết nhưng nó đã bị gạch bỏ. Hoặc một đoạn văn bản được thay thế bằng một đoạn văn bản khác. Hoặc người viết muốn nhấn mạnh là nội dung này đang bị sai.
Nét gạch ngang dòng văn bản là nét mảnh nằm ngang, đi qua giữa dòng ký tự. Nét gạch ngang sẽ kéo dài hết đoạn ký tự mà người viết muốn ghi chú gạch bỏ. Ký tự bị gạch ngang là ký tự ở vị trí bị nét gạch ngang dòng đi qua.
Xem thêm bài viết [ Nét gạch ngang dòng văn bản trong Font chữ (Nya.vn) ].

Cách thiết lập ký tự đặc biệt trong FontLab 7 và FontLab 8:

Mở mục thiết lập ký tự đặc biệt trong FontLab bằng cách:
Chọn Menu File => Font Info… => Xuất hiện bảng Font Info => Chọn mục Other Values.

Khai báo vị trí ký tự nhỏ trên:

  • Subscript X Size: Kích thước chiều ngang của ký tự nhỏ trên.
  • Subscript Y Size: Kích thước chiều đứng của ký tự nhỏ trên.
  • Subscript X Offset: Độ lệch ngang của ký tự nhỏ trên so với ký tự gốc.
  • Subscript Y Offset: Độ lệch cao độ của ký tự nhỏ trên so với ký tự gốc.

Khai báo vị trí ký tự nhỏ dưới:

  • Superscript X Size: Kích thước chiều ngang của ký tự nhỏ dưới.
  • Superscript Y Size: Kích thước chiều đứng của ký tự nhỏ dưới.
  • Superscript X Offset: Độ lệch ngang của ký tự nhỏ dưới do với ký tự gốc.
  • Superscript Y Offset: Độ lệch cao độ của ký tự nhỏ dưới so với ký tự gốc.

Khai báo vị trí ký tự dấu gạch ngang dòng văn bản:

  • Strikeout Size: Độ dày nét gạch ngang dòng.
  • Strikeout Position: Vị trí nét gạch ngang dòng.

Kết luận:

Trên đây là bài hướng dẫn cách thiết lập ký tự đặc biệt trong FontLab 7 và FontLab 8. Bây giờ, bạn có thể thiết lập được kích thước ký tự nhỏ bên dưới và ký tự nhỏ bên trên. Bạn cũng có thể chỉ định chính xác kích thước và vị trí của nét gạch ngang dòng văn bản.

Các bài viết có liên quan:

Đường gạch chân dòng văn bản

Khoảng cách dòng

Nhóm ký tự Mac OS Roman

Mục Creator

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Legal

Bảng mã Font chữ thông dụng

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên