Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Quản lý đường Font Guides trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài hướng dẫn quản lý đường Font Guides trong FontLab 7 và FontLab 8, là một tính năng hỗ trợ quá trình thiết kế Font chữ. Tính năng này giúp thêm và xóa các đường Font Guides bằng danh sách chọn.

Thiết lập đường Guides là gì?

Quản lý đường Font Guides được thực hiện thông qua một danh sách trong bảng Font Info. Tính năng này giúp quản lý các đường hướng dẫn Font Guides trong Font chữ dễ dàng hơn. Bạn cần hiểu một số khái niệm để sử dụng được tính năng tạo danh sách đường hướng dẫn. Bạn cần biết đường hướng dẫn Font Guides là gì, vùng hướng dẫn là gì.

Đường hướng dẫn trong FontLab là gì?

Đường hướng dẫn và vùng hướng dẫn là tính năng hỗ trợ canh chỉnh đường viền ký tự. FontLab cung cấp nhiều loại đường hướng dẫn khác nhau. Các loại đường hướng dẫn này có phạm vi hoạt động khác nhau. Các đường hướng dẫn dùng để canh chỉnh đường viền ký tự, đo kích thước chiều rộng nét. Đường hướng dẫn Font Guides hoạt động trên toàn Font chữ. Đường hướng dẫn Glyph Guides hoạt động cục bộ trên một ký tự. Đường hướng dẫn Element Guides cũng hoạt động cục bộ trên một ký tự như Glyph Guides. Nhưng Element Guides sẽ tự động ẩn khi chuyển qua chế độ tương tác Element. Các đường hướng dẫn này chỉ là tính năng hỗ trợ dựng hình ký tự của FontLab. Thông tin về đường dẫn không đính kèm trong file Font chữ đầu cuối.

Đường hướng dẫn Font Guides là gì?

Đường hướng dẫn Font Guides là loại đường hướng dẫn làm việc trên toàn bộ Font chữ. Giúp canh chỉnh kích thước chính cho tất cả các ký tự trong Font chữ. Ví dụ: bạn muốn canh chỉnh dấu gạch giữa của ký tự “E” và “H” cao bằng nhau. Bạn cũng có thể canh chỉnh chiều rộng các chi tiết trong ký tự bằng Font Guides.

Xem thêm bài viết … (ĐƯỜNG HƯỚNG DẪN FONT GUIDES TRONG NYA.VN)

Vùng hướng dẫn trong FontLab là gì?

Các đường hướng dẫn Font Guides, Glyph Guides và Element Guides đều có thể tạo vùng hướng dẫn. Vùng hướng dẫn là một vùng mở rộng về một bên của đường hướng dẫn. Vùng hướng dẫn được tạo ra bằng cách giữ [Shift] + L-Click giữ chuột vào giữa đường hướng dẫn, rồi kéo về một bên của đường hướng dẫn. Một đường song song được tạo ra đánh dấu vùng hướng dẫn. Vùng hướng dẫn là khoảng giữa hai đường song song.

Cách quản lý đường Guides trong FontLab 7 và FontLab 8:

Mở danh sách quản lý đường Font Guides trong FontLab bằng cách:
Chọn Menu File => Font Info… => Xuất hiện bảng Font Info => Chọn mục Guides.

Name: Là tên của đường Font Guides đó. Tên đường Font Guides thường là chữ cái và số.
Position: Là chiều cao đường Font Guides tính từ gốc tọa độ. (Tính bằng đơn vị UPM)
Expression: ??? (Không rõ chức năng, có thể bỏ trống)
Width: Điền độ rộng vùng gợi ý vào khung này để tạo vùng gợi ý. (Tính bằng đơn vị UPM)
Tags: Vùng ghi chú cho người thiết kế.
Biểu tượng [+] là thêm một đường Font Guides mới.
Biểu tượng [-] là xóa đường Font Guides đang chọn.
Biểu tượng [x] là xóa tất cả các đường Font Guides có trong danh sách.

Tổng kết:

Trên đây là bài hướng dẫn quản lý đường Font Guides trong FontLab 7 và FontLab 8. Khi thiết kế, tôi hoàn toàn có thể quản lý trực tiếp với các đường Font Guides trong bản vẽ. Tính năng quản lý đường Font Guides không quan trọng, bạn có thể bỏ qua.

Các bài viết có liên quan:

Bảng mã Unicode 0020-007F Basic Latin

Mục Parameters

Bảng mã Font chữ thông dụng

Ký tự đặc biệt

Đường gạch chân dòng văn bản

Khoảng cách dòng

Bảng mã Font chữ thông dụng

Hướng dẫn sử dụng FontLab 8

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên