Nya.vn

Thư viện thiết kế bỏ túi

HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Khái niệm cần biết trong FontLab

Chào các bạn! Tôi là Huy KTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Đây là bài tổng hợp các khái niệm cần biết trong FontLab 7 và FontLab 8. Nếu bạn không hiểu những khái niệm này, bạn sẽ bối rối khi sử dụng một số tính năng của FontLab.

Các khái niệm cần biết trong FontLab:

Trong FontLab có một số khái niệm bạn cần biết để có thể thiết lập công cụ vẽ chính xác. Những khái niệm này chỉ xuất hiện trong phần mềm chỉnh sửa Font chữ FontLab.

Các bài viết về khái niệm cần biết trong FontLab:

Sơ đồ cấu trúc dữ liệu Font chữ trong FontLab

Cấu trúc dữ liệu Font

Giao diện chính của FontLab 7

Giao diện FontLab

Bảng Welcome To FontLab

Welcome To FontLab!

Cách tạo mới và lưu File trong FontLab

Tạo mới, mở và lưu File

Sức căng đường cong – Curve Tension trong FontLab:

Curve Tension (sức căng đường cong) là tham số quy định mức độ ảnh hưởng của tay lắm hay nút kéo lên đường cong.
Xem thêm bài viết [ Sức căng đường cong – Curve Tension trong FontLab ].

Góc thông minh – Corner Tension trong FontLab:

Corner Tension là giá trị được gán vào một điểm để thực hiện tính năng góc thông minh. Trong FontLab cung cấp tính năng góc thông minh – Smart Corner. Bạn có thể gán tính năng Smart Corner vào một điểm và điều chỉnh giá trị Corner Tension để tự động bo tròn, vạt góc hoặc tạo góc tránh lem mực tại điểm đó.
Xem thêm bài viết [ Sức căng góc – Corner Tension trong FontLab ].

Góc tránh lem mực – Ink Trap Width trong FontLab:

Ink-trap Width (chiều rộng góc tránh lem mực) là chỉ số khoảng trống được chừa ra trong các góc nhọn rỗng của ký tự.
Xem thêm bài viết [ Góc tránh lem mực – Ink Trap Width trong FontLab ].

Tổng kết:

Trên đây là bài tổng hợp các khái niệm cần biết trong FontLab 7 và FontLab 8. Nếu bạn không hiểu những khái niệm này, bạn sẽ bối rối khi sử dụng một số tính năng của FontLab. Đôi khi, bạn thiết lập một số thông số không phù hợp có thể gây lỗi bản vẽ. Biết về những khái niệm này giúp bạn thiết lập các thông số về giá trị phù hợp.

Huy KTS - Thư viện thiết kế bỏ túi

Nya.vn – Thư viện thiết kế bỏ túi
Và tôi là HuyKTS, một người yêu thích công việc thiết kế.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

Nya Store - Viên gạch dựng xây ý tưởng
Nya Home - Bộ sưu tập mẫu nhà đẹp
Nya Decor - Kiến tạo không gian cảm xúc
HuyKTS.com - Thư viện thiết kế bỏ túi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên